PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 3 | 67--85
Tytuł artykułu

Rola więzi rodzinnych w kontekście sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Role of Family Ties in the Context of Succession of Family Firms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kwestia własności w przedsiębiorstwach rodzinnych polega na skupieniu własności, oraz zarządzania firmą w rękach wąskiej grupy osobowej. Sukcesja w tych przedsiębiorstwach przybiera najczęściej postać przekazania zarządu i własności firmy pokoleniu młodszemu przez pokolenie starsze. W firmach rodzinnych istotną rolę odgrywają więzi pomiędzy członkami rodziny, ponieważ mogą mieć istotne znaczenie w zakresie funkcjonowania danego przedsiębiorstwa w kwestiach ekonomicznych, gospodarczych i prawnych. Celem artykułu jest ustalenie roli więzi rodzinnych w kontekście sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych. Na potrzeby niniejszego opracowania postawiono tezę głoszącą, że główną determinantą sukcesji są więzi rodzinne, której podłożem jest chęć przekazania własności i zarządu przedsiębiorstwa rodzinnego pokoleniu młodszemu. Teza ta w toku analizy literatury przedmiotu została potwierdzona. Opracowanie składa się z trzech części, które wprowadzają w zakres obranej tematyki. Na potrzeby przeprowadzonej analizy źródłowej skoncentrowano się na takich zagadnieniach jak przedsiębiorczość rodzinna oraz firmy rodzinne, więzi rodzinne w biznesie, jak również sukcesja przedsiębiorstw rodzinnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of ownership in family businesses is based on the placement of the ownership and management of a company in the hands of a narrow group of people. Succession in these companies usually takes the form of a transfer of the management and ownership of the company to the younger generation by the older generation. In family businesses, the relationships between family members play an important role, as they may be essential for the functioning of a given company in economical, economic and legal issues. The purpose of this article is to define the role of family ties in the context of succession of family businesses. For the purpose of this study, a thesis was proposed, which states that the main determinant of succession is family ties, whose basis is the desire to transfer the ownership and management of the family business to the younger generation. The analysis of the literature has confirmed this thesis. The elaboration consists of three parts introducing the issue. For the purposes of the conducted source analysis, the focus was on such issues as family entrepreneurship and family businesses, family ties in business, as well as succession of family businesses. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
67--85
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, doktorant
Bibliografia
 • Aronoff E., McClure S.L., Ward J.L., Surdej A., Sukcesja w firmach rodzinnych, Wydawnictwo MiP, Kraków 2012.
 • Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy, PARP, Warszawa 2009. Barcińska K., Zarządzanie wspierające komunikację, "Relacje" 2014, nr 1, 2.
 • Bielski M., Wielokryterialna ocena efektywności, [w:] M. Bielski (red.), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Blikle A., Podstawowe zasady organizacji i zarządzania w firmie A. Blikle, [w:] J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk (red.), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004.
 • Bracci E., Vagnoni E., Understanding Small Family Business Succession in Knowledge Management Perspective, The IUP "Journal of Knowledge Management" 2011, nr 7.
 • Family businesses: Sustaining performance, Report Credit, Suisse, 2012.
 • Fleming Q., Tajniki przetrwania firmy rodzinnej, Wyd. One Press Small Business, Gliwice 2000.
 • Jamer J., Sukcesja własności i władzy w firmie rodzinnej, "Biznes Rodzinny w Polsce" 2006, nr 5.
 • Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Centrum Doradztwa i Informacji, Difin sp. z o.o., Warszawa 2004.
 • Jeżak J., Zarządzanie przez wizję w firmie rodzinnej, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, seria: Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych 2003.
 • Kotan J., St. Galler Executive Forum, University of St. Gallen, Szwajcaria 1996.
 • Lewandowska A., Greser J., Jakubowski J., Sukcesja w firmie rodzinnej, [w:] Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, PARP, Warszawa 2012.
 • Meijard J., Uhlaner L., Floren, R., Diephuis R., Sanders B., The relationship between successor and planning characteristics and the success of business transfer in Dutch SMEs, "EIM Business & Policy Research", Zoetermeer 2005.
 • Niemczal Ł., Strategiczne zachowania firm rodzinnych wobec ciągłości i sukcesji, "Ekonomika i Organizacja" 2014, nr 10.
 • Nikodemska-Wołowik A.M., Nowe spojrzenie na tradycję - źródła przewagi konkurencyjnej firm rodzinnych, [w:] Innowacje w marketingu, t. III, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005.
 • Popczyk W., Wpływ struktury rodziny na planowanie sukcesji w firmach rodzinnych, [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2006.
 • Popczyk W., Zarządzanie wspierające komunikację, "Relacje" 2014, nr 1, 2.
 • Safin K., Przedsiębiorstwa rodzinne, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1991, nr 5.
 • Safin K., Zachowania strategiczne przedsiębiorstw rodzinnych w RFN, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1993, nr 2.
 • Safin K., Pluta J., Pabjan B., Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych, Difin, Warszawa 2014.
 • Stavrou E.T., Succession in Family Businesses: Exploring the Effects of Demographic Factors on Offspring Intentions to Join and Take Over Business, "Journal of Small Business Management" 1999, nr 5.
 • Sułkowski Ł., Wstęp, [w:] Ł. Sułkowski (red.), Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju. Współczesne aspekty zarządzania, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XII, z. 6, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź 2011.
 • Sułkowski Ł., Marjański A., Firmy rodzinne jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa 2009.
 • Sułkowski Ł., Organizacja a rodzina. Więzi rodzinne w życiu gospodarczym, TNOiK, Toruń 2004.
 • Surdej A., Wach K., Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Wyd. Difin, Warszawa 2010.
 • Surdej A., Wach K., Succession Choices in Family Businesses. The Case of Poland, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • Szul E., Działalność firm rodzinnych w ocenie społecznej, UMCS, Lublin 2011.
 • Wach K., An Empirical Investigation into the EU Policy In Favour of Business Succession among Polish Family Firms, "Horyzonty Polityki" 2013, vol. 4, nr 9.
 • Wach K., Familiness and Born Globals: Rapid Internationalisation among Polish Family Firms, "Journal of Intercultural Management" 2014, vol. 6, no. 3-4.
 • Wach K., Polityka Unii Europejskiej w zakresie sukcesji przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2011, nr 866.
 • Winnicka-Popczyk A., Specyficzne problemy zarządzania finansami w przedsiębiorstwach rodzinnych - wnioski ze studiów literaturowych oraz dotychczasowych badań, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 3.
 • Wojtysiak-Kotlarski M., Teoria przedsiębiorstwa a koncepcje zarządzania i praktyka biznesu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Żebrowski J., Współczesne przeobrażenia w  funkcjonowaniu rodziny polskiej, [w:] J. Żebrowski (red.), Rodzina polska na przełomie wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych Artykuł 23 p. 1. otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 167).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390633

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.