PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 43(5) | 68--95
Tytuł artykułu

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora przedsiębiorstw w 2014 roku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic and Financial Situation of the Sector of Enterprises in 2014
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono sytuację finansową przedsiębiorstw w 2014 roku jako wynik kontynuacji procesów gospodarczych z 2013 roku z podkreśleniem, jak osiągane wyniki w 2013 roku, a szczególnie sytuacja majątkowa i kapitałowa (o których pełne informacje uzyskano dopiero pod koniec 2014 roku w Bilansowych wynikach finansowych przedsiębiorstw) mogły rzutować na to, co się działo z przedsiębiorstwami w badanym roku. Wyniki osiągane w 2014 roku, jak też w latach wcześniejszych będą miały wpływ na działalność przedsiębiorstw i ich możliwości rozwojowe w 2015 roku. Badanie prowadzone było dla całego sektora przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniających powyżej 10 osób, jak też w podziale na małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, według kryterium liczby zatrudnionych. W badaniu bazowano na danych finansowych pochodzących z opracowań GUS, wykorzystano także informacje z NBP i GPW. Wnioski są optymistyczne - sektor przedsiębiorstw w Polsce wyróżnia się dobrą płynnością finansową, prowadzi działalność bezpiecznie, nie jest nadmiernie zadłużony, posiada silne podstawy kapitałowe i majątkowe wypracowane w latach poprzednich, w latach pokryzysowych. Mimo trudności zewnętrznych, utrzymuje wysoką rentowność i notuje wzrost wydajności pracy. Zahamowano wzrost upadłości przedsiębiorstw, która na tle innych państw europejskich kształtuje się na niskim poziomie. W 2014 roku wystąpiły także zjawiska niepokojące, osłabienie wyników dużych przedsiębiorstw związane z pogorszeniem rentowności obrotu brutto, pogorszeniem wskaźnika udziału kosztów w przychodach, niską dynamiką przychodów z całokształtu działalności oraz stagnacją w wyniku ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, a także stagnacją w wyniku netto. (abstrakt oryginalny)
EN
In her study, the author presented enterprises' financial situation in 2014 as a result of continuance of economic processes of the year 2013 with an emphasis how the achieved results in 2013, and particularly asset and equity standing (the full information on which were only received at the end of 2014 in the Balance Sheet Financial Performance of Enterprises might have affected what there was happening with enterprises in the year in question. The results achieved in 2014, as well as in the earlier years, will have their influence on enterprises' activity and their developmental possibilities in 2015. The survey was carried out for the whole sector of non-financial enterprises employing more than 10 persons as well as divided into small, medium and large enterprises, by the criterion of the number of employees. In the survey, an emphasis was put on the financial data taken from CSO's studies; there was also used information from the National Bank of Poland (NBP) and the Warsaw Stock Exchange (GPW). Conclusions are optimistic - the sector of enterprises in Poland distinguishes with good financial liquidity, carries out activities securely, is not overleveraged, has solid capital and assets grounds earned in previous, post-crisis years. Despite the external difficulties, it maintains high profitability and notes growth of labour productivity. There was inhibited the growth of enterprise bankruptcy, which, vis-à-vis other European countries, is at a low level. In 2014, there also took place alarming phenomena, weakening of performance of large enterprises connected with aggravation of gross turnover profitability, aggravation of the cost-to-revenue ratio, low dynamics of revenues from activities as a whole, and stagnation in profit from sales of products, goods and materials as well as stagnation in profit after taxation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
68--95
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2013 r. (2014), GUS, Warszawa.
 • Barometr Prawa Grant Thornton (2015), http://www.barometrprawa.pl [dostęp: lipiec 2015].
 • Indeksy giełdowe, http://www.gpw.pl/indeksy_gieldowe [dostęp: lipiec 2015].
 • Kwartalne wskaźniki makroekonomiczne (2015), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/ kwartalne wskaźniki makroekonomiczne / finanse przedsiębiorstw niefinansowych [dostęp: lipiec 2015].
 • Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2014 r. (2014), Coface, Warszawa.
 • Rocznik Giełdowy 2014 r. (2015), GPW, Warszawa.
 • Rządowy Program wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (2015), http://deminimis.gov.pl/przedsiebiorcy/wazne-informacje [dostęp: lipiec 2015].
 • Stopy WIBOR, http://www.bankier.pl/kredyty-hipoteczne/stopy-procentowe/wibor?rateDate=2015-06-11& rateChartType=6m [dostęp: lipiec 2015].
 • Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety dla przewodniczących komitetów kredytowych, I kwartał 2013 r. (2013a), NBP, Warszawa, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/kredytowy.html [dostęp: lipiec 2015].
 • Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety dla przewodniczących komitetów kredytowych III kw. 2013 r. (2013b), NBP, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/kredytowy.html [dostęp: lipiec 2015].
 • Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety dla przewodniczących komitetów kredytowych IV kw. 2014 r. (2014), NBP, Warszawa, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/kredytowy.html [dostęp: lipiec 2015].
 • Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety dla przewodniczących komitetów kredytowych I kw. 2015 r. (2015), NBP, Warszawa, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/kredytowy.html [dostęp: lipiec 2015].
 • Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w IV kw. 2014 r. (2015), Instytut Ekonomiczny, NBP, Warszawa.
 • Upadłość firm w Polsce - prognozy KUKE (2015), informacja prasowa, KUKE, Warszawa.
 • Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2014 (2015), GUS, Warszawa.
 • Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku (2015), GUS, Warszawa.
 • Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych według województw I-XII 2014 r. (2015), Podmioty gospodarcze, wyniki finansowe, GUS, Warszawa.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 2014 r. (2015), GUS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390683

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.