PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 24 Zarządzanie szkołą wyższą | 41--49
Tytuł artykułu

Przywództwo na trudne czasy, czyli rzecz o odpowiedzialnych menedżerach uczelni

Autorzy
Warianty tytułu
Leadership in Difficult Times, Thing that is About the Responsible University Managers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postępujące procesy globalizacyjne i integracyjne prowadzą do wytworzenia zupełnie nowego typu relacji i więzi społecznych. Zmiany społeczne powodowane są także wyraźnymi zmianami demograficznymi w populacji krajów rozwiniętych. W zmiennych warunkach może ją zapewnić jedynie zdolność do adaptacji do zachodzących zmian oraz innowacyjność w działaniu. Zmiany otoczenia powodują zmianę społecznych oczekiwań adresowanych do uczelni. Opanowanie zarządzania zmiennością w połączeniu z uczestnictwem klientów może się okazać istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej. Zmiany demograficzne stanowią wyzwanie dla wszystkich uczelni. Liczba kandydatów na studia wyższe niedługo stanowić będzie połowę liczby kandydatów z najlepszych lat szczytu demograficznego. Skoro uczelnia istnieje w określonym środowisku, to powinna baczniej wsłuchiwać się w jego potrzeby. Czynnikiem mogącym pomóc w przezwyciężeniu trudności rynkowych jest silne przywództwo. Do przyjęcia orientacji prospołecznej uczelni niezbędny jest odpowiedni lider. Zatem powodzenie całego złożonego projektu obliczonego na przetrwanie uczelni, a także ich dalszy rozwój uzależnione jest w zasadniczy sposób od jakości zarządzania, a w konsekwencji od jakości liderów instytucji szkolnictwa wyższego. (abstrakt oryginalny)
EN
Progressive processes of globalization and integration leads to produce a completely new type of relationships and social bonds. Social changes are also caused by distinct demographic changes in populations of developed countries. In variable conditions this can be ensured only by the ability to adapt to changes and innovation in action. Changes in the environment cause a change in social expectations addressed to the university. Mastering the management of variability in conjunction with customer participation may be an important source of competitive advantage. Demographic change is a challenge for all universities. Number of candidates for higher studies soon will be half the number of candidates with the best years of peak population. Since the university exists in a particular environment of stakeholders, it should attentively listen to their needs. Factor that may help overcome difficulties in the market is strong leadership. To adopt pro-social orientation of the university is needed appropriate leader. Thus, the success of the entire complex project calculated on the survival of the university, and their further development depends fundamentally on the quality of management and, consequently, the quality of the leaders of higher education institutions. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku; Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
 • Argenti P.A., Lytton-Hitchins J., Verity R., The Good, the Bad and the Trustworthy, "strategy+business" 2010, Iss. 61, Winter.
 • Bugdol M., Zaufanie i sprawiedliwość w organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2008, nr 11 (706).
 • Chen X.-P., Yao X., Kotha S., Entrepreneur Passion and Preparedness In Business Plan Presentations: A Persuasion Analysis of Venture Capitalist's Funding Decisions, "Academy of Management Journal" 2009, Vol. 52, No. 1.
 • Frei F.X., Jak jednocześnie zwiększyć efektywność operacyjną i jakość obsługi klienta, "Harvard Business Review Polska" 2007, luty.
 • Gavetti G., Rivkin J.W., Jak naprawdę myślą stratedzy. Korzystanie z siły analogii, "Harvard Business Review Polska" 2005, lipiec/sierpień.
 • Geryk M., Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesańuszy. Raport z badań, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Trust Management in Virtual Work Environments: A Human Factors Perspective, CRC, New York 2008.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem jako nowe wyzwanie dla przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 11.
 • Hąbek P., Pawłowska E., Społeczna odpowiedzialność organizacji a kompetencje menedżerów, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 2.
 • Jankowska-Mihułowicz M., Wiedza menedżera w procesie podejmowania decyzji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 7 (702).
 • Kinicki A., Williams B.K., Management. A Practical Introduction, McGraw-Hill, New York 2008.
 • Malara Z., Kilka uwag w sprawie nauki o zarządzaniu w Polsce. Próba oceny stanu obecnego i perspektyw, "Współczesne Zarządzanie" 2007, nr 3.
 • Nonaka I., Firma kreująca wiedzę, "Harvard Business Review Polska" 2008, kwiecień.
 • Porter M.E., Czym jest strategia? "Harvard Business Review Polska" 2005, lipiec/sierpień.
 • Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 • Smilor R.W., Entrepreneur ship: Reflections on a subversive activity, "Journal of Business Venturing" 1997, Vol. 12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390709

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.