PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 24 Zarządzanie szkołą wyższą | 51--63
Tytuł artykułu

Kształtowanie procesów edukacyjnych w szkołach wyższych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szkolnictwo wyższe zostało postawione w trudnej sytuacji i zmuszone jest do poszukiwania nowych koncepcji nauczania. Ich brak może spowodować to, że liczba studiujących z roku na rok będzie malała. Obecnie można zauważyć pewien dualizm związany z funkcjonowaniem uczelni. Studiowanie według starych wzorców nastawionych na zdobywanie wiedzy staje się anachronizmem, natomiast nowe związane z komercyjnym przekazywaniem informacji (w sytuacji, gdy można ją zdobyć w inny tańszy sposób) stawia pod znakiem zapytania przydatność uczelni w kształceniu. Stary sposób nauczania oscyluje w obrębie pojęcia być, a nowy skomercjalizowany zmierza w stronę mieć. Obecnie w wielu przypadkach szkoła wyższa stała się przedsiębiorstwem usługowym, studenci usługobiorcami, kadra dydaktyczna usługodawcami. Wiedza ma coraz częściej kształt informacji, jest towarem na sprzedaż. Wielu studentów przenosi na szkołę funkcję urzędów pracy oczekując, że dyplom ukończenia zapewni im satysfakcjonujące zarobki. Świadczy to o niezrozumieniu istoty wykształcenia i powierzchownym traktowaniu nauki. Marketing szkół wyższych powinien zatem wypracować zupełnie nowy model działania adekwatny do sytuacji związanej z rozwojem cywilizacyjnym. W wykonaniu tego zadania przydatne okazać się mogą koncepcje typu: marketing reagujący, przewidujący, kreujący potrzeby, społeczny, lateralny. (abstrakt oryginalny)
EN
Higher education is in a difficult situation and it is forced to look for new educational approaches. Lack of these approaches can result that the number of students each year will decline. Nowadays, some dualism associated with the functioning of the university is noticed. Studying under the old educational standards aimed at the strong knowledge aquisition becomes obsolete. On the other hand, new standards associated with commercial transfer of information (which can be get in a different, cheaper way) place the question about usefulness of university education. The old way of teaching oscillates around the concept "to be". The new commercialized way heads towards to concept "to have". In many cases, universities have become a service company/ students - recipients, teaching staff - providers. The knowledge often adopts the shape of information, it is a commodity for sale. Many students move function of the labor offices to the universities and they expect that diploma will give them satisfactory earnings. It shows a misunderstanding of the essence of education and superficial treatment of studying. Therefore, marketing of higher education should develop a new business model appropriate to the situation of civilization development. In carrying out this task useful concepts may prove such as: reactive, foreseeing, stipulating needs, social, lateral marketing. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Bell D., Społeczeństwo postindustrialne (3), "Przegląd Polityczny", 2004, nr 66.
 • Drapińska A., Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Drucker P., Przyszłe społeczeństwo, "Przegląd Polityczny", 2003, nr 63/63.
 • Fromm E., Mieć czy być? Wydawnictwo Rebis, Poznań 2010.
 • Longley P.A., Doodchild M.F., Maguire D.I., Rhind D.W., GIS, Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrożenia i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 • Kotler Ph., Kotler o marketingu. Jak kreować i opanować rynki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 • Słownik myśli społeczno-politycznej, PPU "ParkEdukacja", Warszawa-Bielsko-Biała 2008.
 • Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo "Znak", Kraków 2002.
 • Szymura-Tyc M., Marketing w procesie innowacji wartości, [w:] G. Sobczak (red.), Współczesny marketing. Trendy. Działania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • Warnecke H.J., Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • http://www.wosna5.pl/spoleczenstwo_globalne
 • http://www.wosna5.pl/spoleczenstwo_poindustrialne
 • http://www.poema.art.pl/site/itm_161371_analiza_i_interpretacja_miec_czy_byc_ericha_fromma.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.