PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 31 (1) | 89--102
Tytuł artykułu

Typologia Organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Typology of Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie jest analizą typologii organizacji na przykładzie podziałów dokonanych przez czterech socjologów: D. Katza i R.L. Kahna, A. Etzioni'ego, E. Goffmana oraz R. Dahrendorfa. Pomimo iż odwołują się do różnych kryteriów i tworzyli swoje podziały niezależnie, typologie ich w niektórych miejscach pokrywają się. Organizacja, jako jednostka wszechobecna w dzisiejszych czasach, wymaga dokładnej analizy. Na przestrzeni lat powstało jej mnóstwo odmian i rodzajów i aby lepiej zrozumieć jej istotę oraz styl funkcjonowania, zaczęto stosować typologię. Wielu naukowców odwoływało się do różnych kryteriów jak wielkość, obszar działania, struktura czy forma prawna. Są to czynniki mierzalne i jak najbardziej oczywiste. Muszą one zostać wręcz ustalone podczas zakładania organizacji. Zupełnie inne spojrzenie mają socjologowie. Dla nich istotne są atrybuty więzi organizacyjnej, mechanizmy władzy i przywództwa organizacyjnego czy charakter uczestnictwa organizacyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is an analysis of the typology of the organization on the example of divisions made by four sociologists: D. Katz i R.L. Kahn, A. Etzioni, E. Goffman oraz R. Dahrendorf. Despite the fact that they refer to different criteria and create their divisions independently, typologies them in some areas overlap each other. Organization, as omnipresent entity in present times, requires careful analysis. Over the years, was established a lot of varieties and types of organization and to better understand its essence and style of functioning, began to use the typology. Many scholars would refer to the various criteria such as size, area of operation, structure and legal form. These are measurable factors and the most obvious. They must be established during the formation of the organization. Completely different perspective have sociologists. For them, important are the attributes of organizational relationships, mechanisms of power and organizational leadership or organizational nature of participation. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Babie, E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • [2] Bielski, M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • [3] Dahrendorf, R., Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, Wydawnictwo NOMOS, Kraków 2008.
 • [4] Engelhardt, J., Typologia przedsiębiorstw, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
 • [5] Gąciarz, B., Instytucjonalizacja samorządności, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.
 • [6] Goodmann, N., Wstęp do socjologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1970.
 • [7] Griffin, R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • [8] Jemielniak, D., Latusek, D., Zarządzanie. Teoria i praktyka od podstaw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.
 • [9] Kaczmarek, B., Organizacje. Polityka. Władza. Struktury, Wydawnictwo Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 2001.
 • [10] Katz, D., Kahn, R.L., Społeczna psychologia organizacji, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1979.
 • [11] Kostera, M., Organizacje i archetypy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • [12] Koźmiński, A.K., Latusek-Jurczak, D., Rozwój teorii organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • [13] Pańków, W., U źródeł organizacyjnego porządku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Instytucji Socjologii, Warszawa 1988.
 • [14] Stoner, J.A., Freeman, R.E., Gilbert, D.R., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • [15] Szczepański, B., Elementarne pojęcie socjologii, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.
 • [16] Wróbel, Sz., Władza i rozum, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002.
 • [17] Zakrzewska-Bielawska, A. (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • [18] [http://sjp.pwn.pl/slownik/2466463/instytucja], (04.02.2013).
 • [19] [http://sjp.pwn.pl/slownik/2579028/typologia], (15.04.2013).
 • [20] [http://www.rmf24.pl/news-mon-wstrzymal-zamowienia-w-firmie-ktora-miala-odswiezac-wedl,nId,941077] (15.04.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390847

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.