PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 10 (1) | 73--84
Tytuł artykułu

The European Union Transport Policy and their Consequences for the Infrastructure Development in Poland in 2014-2020. Part II

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polityka transportowa Unii Europejskiej i jej konsekwencje w rozwoju infrastruktury w Polsce w latach 2014-2020. Cz. 2
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W części I artykułu przedstawiono ewolucję celów wspólnej polityki transportowej, mających istotny wpływ na poziom spójności przestrzennej w ostatnich dwudziestu latach, a przez to zapewniających wzrost: konkurencyjności i niezawodności usług transportowych oraz ich bezpieczeństwa i przyjazności dla środowiska naturalnego. Na tej podstawie określono skutki ich realizacji po 2020 r., w perspektywie do 2050 r. Sformułowano trzy warianty konsekwencji tej polityki: wariant I zakładający kontynuację dotychczasowej polityki polegającej na zakończeniu budowy sieci autostrad w Polsce, co spowodowałoby określone problemy budżetu państwa; wariant II przyjmujący przesunięcie części ruchu drogowego do sektora kolejowego dzięki odpowiedniej polityce opłat i taryf, co odciążyłoby przewóz samochodowy, oraz wariant III zakładający zrównoważony i trwały rozwój transportu dzięki odpowiedniej alokacji zasobów finansowych. Spowodowałoby to zwiększenie konkurencyjności ruchu krajowego po dokończeniu budowy infrastruktury autostrad. Wybór jednej z tych alternatyw może mieć istotne znaczenie dla wykorzystania bądź niewykorzystania szansy rozwojowej jaka stanęła przed naszym krajem. (abstrakt oryginalny)
EN
In part I of the paper discussed the evolution of the objectives of the COMMON TRANSPORT POLICY over the last 20 years, of a major impact on the level of spatial cohesion achieved, and ensuring competitive, reliable, safe and environmentally friendly transport opportunities. On that basis, dilemmas regarding the outcomes of their implementation after 2020 until 2050 are analyzed. 3 options for policy outcomes are formulated: POLICY OPTION I suggesting the pursuit of the applicable policy, i.e. the completion of the construction of the motorway network in Poland, with possible difficulties for the State budget. POLICY OPTION II assumes that there will be a shift of some road traffic onto rail following the launch of an adequate fee and toll policy, decreasing the burden placed on car transportation. Finally, POLICY OPTION III delineates the perspective of a sustainable and durable transport development thanks to appropriate allocations of funds, and, in consequence, an improved competitiveness of national traffic and the completion of the construction of motorway infrastructure. The choice of policy option may have dramatic implications as to Poland's ability to manage its development opportunities ahead. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
73--84
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2006. 2006. Ed. T. Kalinowski. Authors: A. Hildebrandt, T. Kalinowski, M. Nowicki, P. Susmarski, M. Tarkowski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2007. 2007. Ed. T. Kalinowski. Authors: A. Hildebrandt, T. Kalinowski, M. Nowicki, P. Susmarski, M. Tarkowski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008. 2008. Ed. T. Kalinowski. Authors: A. Hildebrandt, T. Kalinowski, M. Nowicki, P. Susmarski, M. Tarkowski, A. Kawiak. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009. 2009. Ed. M. Nowicki. Authors: A. Hildebrandt, M. Nowicki, P. Susmarski, M. Tarkowski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010. 2010. Ed. M. Nowicki. Authors: A. Hildebrandt, M. Nowicki, P. Susmarski, M. Tarkowski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Biała księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. 2011. SEK(2011) 359 wersja ostateczna; SEK(2011) 358 wersja ostateczna; SEK(2011) 391 wersja ostateczna; KOM (2011)144, wersja ostateczna. Komisja Europejska, Bruksela.
 • Chłopek B. 2012. Rekomendacje Banku Światowego w zakresie polityki transportowej w świetle dokumentów strategicznych wyznaczających kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego. Logistyka, 2.
 • Drejewska N. 2011. Infrastruktura transportowa w polskich politykach: regionalnej i przestrzennej. Logistyka, 6.
 • Drejewska N. 2011. Przyszłość transportu w Europie - konieczność integracji polityk Unii Europejskiej. Logistyka, 6.
 • Drejewska N. 2011. Transport w debacie o przyszłości europejskiej polityki spójności. Logistyka, 6.
 • Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2008. 2009. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Hildebrandt A., Umiński S. 2001. Atrakcyjność inwestycyjna województw Polski. Polska Regionów, 13, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk
 • Green Paper on Territorial Cohesion. Turning territorial diversity into strength. 2008. {SEC(2008) 2550} C0M(2008) 616 final. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee. Commission of the European Communities, Brussels.
 • Grosse T.G., Hardt Ł. 2010. Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi. Pro Oeconomia Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych, Warszawa.
 • Grzywacz W., Wojewódzka-Król K., Rydzykowski W. 2003. Polityka transportowa. Wyd. 3. Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Kowalczyk U. 2012. Zielone korytarze w polityce transportowej RP. Logistyka, 2.
 • Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie. 2010. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Logistyka w Polsce, Raport 2011. 2012. Ed. I. Fechner, G. Szyszka. Seria: Biblioteka Logistyka. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 • Mindur M. 2006. Transport w gospodarce In: Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Ed. B. Liberadzki, L. Mindur. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom.
 • Nierebiński R., Pawlak H. 2012. Łączność szerokopasmowa w Polsce. Logistyka, 3.
 • Pawłowska B., Bąk M., Borkowski P. 2012. Poprawa integracji gałęzi transportu oraz elementów sieci transportowych działaniem na rzecz realizacji europejskiej polityki transportowej. Logistyka, 2.
 • Polityka transportowa państwa na lata 2006 -2025. 2005. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 • Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A. 2010. Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce - stan i perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych. Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Rakowska J. 2011. Transformacja przyszłej wspólnej polityki transportowej UE. Logistyka, 3.
 • Rakowska J. 2011. Dostępność transportowa Polski Wschodniej w kontekście budowy spójności przestrzennej UE. Logistyka, 6: 5243-5248.
 • Rolbiecki R. 2011. Wykorzystanie funduszy unijnych na infrastrukturę transportową w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego. Logistyka, 1.
 • Polska - dokument dotyczący polityki transportowej. W kierunku zrównoważonego rozwoju transportu lądowego. 2011. Raport nr 59715PL, Europa i Azja Centralna. The World Bank. On line: http://siteresources.worldbank.org/POLANDEXTN/Resources/Poland_TPN_Final_Web_Feb25_ POL_OK.pdf.
 • Szymanowski W. 2008. Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Difin, Warszawa.
 • Strategia rozwoju transportu do roku 2020 (perspektywa do 2030). Projekt z 30 marca 2011 r., Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 • White Paper. The future development of the common transport Policy. A global approach to the construction of the Community framework for sustainable mobility. 1992. Communication from the Commission Document drawn up on the basis of COM(92) 494 final. Bulletin of the European Communities, Supplement 3, Brussels.
 • White Paper. European Transport Policy for 2010, time to decide. 2001. COM (2001) 370 final, Commission of the European Communities, Brussels.
 • Wojewódzka-Król K., 2010, Problemy rozwoju infrastruktury transportu w Polsce w świetle tendencji unijnych, Logistyka 3.
 • Wojewódzka-Król K. 2012. Infrastruktura transportu wobec współczesnych wyzwań. Logistyka, 1.
 • Wojewódzka-Wiewiórska A. 2010. Infrastruktura jako czynnik rozwoju lokalnego. Logistyka, 3: 1- 13.
 • Wspólne propozycje grupy wyszehradzkiej odnośnie rewizji sieci TEN-T. 2011. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. On line: www..mi.gov.pl.
 • Zielona księga. TEN-T: Przegląd polityki w kierunku lepiej zintegrowanej transeuropejskiej sieci transportowej w służbie wspólnej polityki transportowej. 2009. KOM (2009), wersja ostateczna, Bruksela.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390885

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.