PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 401 Ekonomia | 317--326
Tytuł artykułu

Dochody a skłonność do działań altruistycznych wśród studentów w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Incomes and Willingness of Students to Perform Altruistic Actions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono problematykę skłonności do działań altruistycznych, będącej elementem kształtującym kapitał społeczny. Podstawowym celem artykułu była ocena poziomu skłonności do działań altruistycznych i czynników ją determinujących, w kontekście przeciętnych dochodów w gospodarstwach domowych. Z uwagi na cel pracy skupiono się na skłonnościach do akcji charytatywnych/dobroczynnych. W części teoretycznej podjęto rozważania na temat istoty kapitału społecznego i roli działań altruistycznych, chęci pomocy innym, w kształtowaniu kapitału społecznego. Zidentyfikowano również podstawowe czynniki, które mogą determinować tę skłonność. Było to podstawą do analizy wyników z badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów studiów ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Wyniki badań wskazały, że ankietowani studenci dość rzadko uczestniczą w akcjach charytatywnych, bez względu na poziom dochodu, a ich pomoc osobom trzecim odbywa się głównie poprzez przekazywanie darów(abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the issue of willingness to perform altruistic actions, which are part of the assessment of social capital. The main aim of this article was to evaluate students' willingness to perform altruistic actions and the factors that determine it, within the context of the average income of households. In view of the purpose of the study, attention was focused on the tendency of students to participate in charitable activities. In the theoretical part of the article reflections on the essence of social capital were considered as well as the role of altruistic action, willingness to help others in shaping social capital. The main factors that can determine this inclination was also identified. This was the basis for the analysis of the results of surveys conducted amongst students of business studies at the University of Szczecin. The results of the studies indicated that surveyed students rarely participated in charitable activities and their aid to third parties was largely handled by the transfer of gifts(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
317--326
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bar-Tal D., 1976, Prosocial Behavior, Wiley, New York.
 • Bourdieu P., Wacquant J., 2001, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Coleman J., 1988, Social capital in the creation of human capital, American Journal of Sociology, vol. 94 (suplement), s. S95-S120.
 • Coleman J., 1990, Fundations of Social Theory, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England.
 • Fukuyama F., 2003, Kapitał społeczny, [w:] Kultura ma znaczenie, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Zysk i S-ka, Kraków.
 • Grootaert Ch., Narayan D., Jones V.N., Woolcock M., 2004, Measuring Social Capital: An Integrated Questionnaire, World Bank Working Paper no. 18, The World Bank, Washington, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15033/281100PAPER0Measuring0social0capital.pdf?sequence=1.
 • Hoffman M., 2011, Does higher income make you more altruistic? Evidence from the Holocaust, The Review of Economics and Statistics, vol. 93, no. 3, s. 876-887.
 • Jeffries V., Johnson B.V., Nichols L.T., Oliner S.P., Tiryakian E., Weinstein J., 2006, Altruism and Social Solidarity: Envisioning a Field of Specialization, The American Sociologist, http://www.csun.edu/~hbsoc126/newsletters/07Jeffriest24.pdf (12.05.2015).
 • Macaulay J.R., Berkowitz L., 1970, Altruism and Helping Behavior, Academic Press, New York.
 • Pawłowska E., 2015, Organizacje pozarządowe a kapitał społeczny, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria "Organizacja i Zarządzanie", z. 77, nr kol. 1927, s. 167-176, http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z77/15_PAW%A3OWSKA%20E.pdf (9.05.2015).
 • Pogonowska B., 2004, Kapitał społeczny - próba rekonstrukcji kategorii pojęciowej, [w:] Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, red. H. Januszek, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Putnam R.D., 1995, Bowling alone: America's declining social capital, Journal of Democracy, vol. 6, no. 1, s. 65-78, http://archive.realtor.org/sites/default/files/BowlingAlone.pdf (9.05.2015).
 • Putnam R.D., 2008, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspó lnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Ribar D.C., Wilhelm M.O., 2002, Altruistic and joy-of-giving motivations in charitable behavior, Journal of Political Economy, vol. 110, no. 2, s. 425-457.
 • Sierocińska K., 2011, Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiary, typy, Studia Ekonomiczne, nr 1 (LXVIII), s. 69-86.
 • Szkudlarek P., 2010, Regulacja jako instrument oddziaływania państwa na gospodarkę, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 113, Ekonomia, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, UE, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390887

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.