PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 401 Ekonomia | 383--398
Tytuł artykułu

Pracodawcy z otwartego rynku pracy i ich rola w przeciwdziałaniu bezrobociu osób niepełnosprawnych

Autorzy
Warianty tytułu
Employers from the Open Labor Market and their Role in the Counteracting of Unemployment Among Persons with Disabilities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Osoby niepełnosprawne są mniej konkurencyjne na rynku pracy niż osoby pełnosprawne, a ich zatrudnianie wymaga stworzenia odpowiednich warunków pracy i pomocy finansowej. W Polsce przez wiele lat głównym miejscem pracy tych osób były zakłady pracy chronionej. Od początku XXI wieku ta sytuacja podlega systematycznym zmianom i coraz więcej miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych jest tworzonych przez pracodawców z otwartego rynku pracy. Największym zainteresowaniem pracodawców z otwartego rynku pracy cieszą się osoby niepełnosprawne w stopniu najcięższym, i to ze schorzeniami specjalnymi, zatrudnianie bowiem takich osób uprawnia do otrzymania największych dotacji do ich zatrudnienia. W latach 2008-2014 w Polsce zwiększono zatrudnienie o prawie 36 tys. osób niepełnosprawnych, wyłącznie dzięki pracodawcom z otwartego rynku pracy. W tym samym okresie zakłady pracy chronionej zmniejszyły zatrudnienie o 22 tys. osób niepełnosprawnych. Pracodawcy z otwartego rynku pracy uzyskali wzrost udziału w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z 19,3% w 2008 roku do 42,4% w 2014. Fakt ten powoduje, że wkrótce otwarty rynek stanie się głównym miejscem pracy osób niepełnosprawnych(abstrakt oryginalny)
EN
People with disabilities are less competitive in the labor market than people without disabilities, and their employment needs special working conditions and financial assistance. In Poland, for many years the main place of work of these people were sheltered workshops. Since the beginning of the twenty-first century, this situation has been the subject of systematic changes and more and more jobs for people with disabilities are created by employers from the open labor market. Employers from the open labor market are mainly interested in people with the most severe disabilities and with special diseases, because the employment of such persons entitle them to receive the largest subsidies to their employment. In the years 2008-2014 the employment of people with disabilities increased to almost 36,000 people, only thanks to employers from the open labor market. At the same time, sheltered workshops decreased employment by 22,000 persons with disabilities. The participation of employers from the open labor market in the employment of people with disabilities grew from 19.3% in 2008 to 42.4% in 2014. It proves that they will soon become the main place of employment of people with disabilities in Poland(original abstract)
Rocznik
Strony
383--398
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Annual Disability Statistics Compendium: 2009 Rehabilitation Research and Training Center on Disability Statistics and Demographics NIDRR-Funded Center, New York 2010.
 • Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, Sic!, Warszawa 2008.
 • Disability in the Workplace: Company Practices, Working Paper no. 3, International Labour Organization Bureau for Employers Activities and Skills and Employability Department, Geneva 2010.
 • Dyrektywa Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2000 r., ustanawiająca ogólne ramy na rzecz równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dz. Urz. WE L 303/16, z dnia 2.12.2000 r.
 • EUROSAI, Wspólny Raport NIK. Programy i działania podejmowane na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Warszawa 2011.
 • Koza A., Zakłady pracy chronionej jako główni pracodawcy osób niepełnosprawnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 • Media Guidelines for The Portriayal of Disability, International Labour Organization. Geneva 2010.
 • Politaj A., Koza A., Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w dobie kryzysu gospodarczego.
 • Społeczno-ekonomiczne problemy rynku pracy, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 161, red. D. Kotlorz, Katowice 2013, s. 56-59.
 • Priestley M., Roulstone A., Targeting and mainstreaming disability in the 2008-2010 National Reform Programmes for Growth and Jobs, Academic Network of European Disability Experts, University of Leeds, 2009.
 • Rezolucja Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej, Dz. Urz. WE C75/01 z dnia 17.03.2008 r.
 • Thorton P., Employment Quotas, Levies and National Rehabilitation Funds for Persons with Disabilities: Pointers for Policy and Practice, International Labour Office, Cornell University, 1998.
 • Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, DzU 1991, nr 46, poz. 201, z poźn. zm. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, DzU 1997, nr 123, poz. 776, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390979

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.