PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 10 (2) | 157--170
Tytuł artykułu

Synchronisation of Regional Business Cycles of Eastern Polish Provinces with the National Cycle in the Context of Regional Economic Structures

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Synchronizacja regionalnych cykli koniunkturalnych województw Polski Wschodniej z cyklem krajowym w kontekście regionalnych struktur gospodarczych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie stopnia zróżnicowania regionalnego województw zaliczanych do tzw. Polski Wschodniej. Kryterium tego zróżnicowania stanowi struktura wytworzonego PKB oraz związany z tym przebieg wahań koniunkturalnych. Analiza struktury gospodarek tych województw oraz zastosowanie filtrów pasmowo-przepustowych służących wyodrębnieniu przebiegu wahań cyklicznych umożliwiły ocenę stopnia rozbieżności strukturalnych i koniunkturalnych pięciu badanych województw. Analiza morfologii cykli w ujęciu regionalnym potwierdziła znaczne odstępstwa przebiegu wahań koniunkturalnych od cyklu dla Polski ogółem. Widoczny jest także związek między strukturą wytworzonego produktu regionalnego a jego zbieżnością z cyklem referencyjnym. Regiony charakteryzujące się znacznie wyższym bądź niższym udziałem rolnictwa w PKB wykazują odmienną wrażliwość na zmiany koniunkturalne. Ponadto te regiony Polski Wschodniej, w których są zlokalizowane branże przemysłu o wyraźnie proeksportowym charakterze (warmińsko-mazurskie, podlaskie, podkarpackie), zachowują odrębność w przebiegu wahań koniunktury gospodarczej - jest on inny niż pozostałych regionów zaliczanych do badanego obszaru kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to determine the degree of regional variation among provinces located in so-called Eastern Poland. The criterion for such variation is the structure of the generated GDP and the course of fluctuations in business cycles related to it. The analysis of economy structures in such provinces, as well as application of band-pass filters, used for separating the course of cyclical fluctuations, enabled the evaluation of the degree of structural discrepancies and business cycle discrepancies in five examined provinces. The analysis of cycle morphology in a regional perspective confirmed significant discrepancies in the course of the business cycle fluctuations in comparison to the cycle for Poland in general. The relation between the structure of the generated regional product and its co-convergence with the reference cycle is also visible. Regions characterised by a much higher or much lower share of agriculture in the GDP show different sensitivity to business cycle changes. Furthermore, these regions of Eastern Poland which have industries with a clearly pro-export nature (Warmia and Mazury, Podlasie and Podkarpackie) retain their separate character in the course of the fluctuations of the business cycle, differing from other regions included in the examined area of the country. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
157--170
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K. 2008. Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek. Wydawnictwo IRG SGH, Warszawa.
 • Artis M., Zhang W. 1997. International Business Cycles and the ERM: Is There a European Business Cycle? International Journal of Finance and Economics, 2(1).
 • Artis M., Dreger CH., Kholodilin K. 2011. What Drives Regional Business Cycles? The Role of Common and Spatial Components. The Manchester School, 79(5).
 • Barczyk R., Kruszka M. 2003. Cechy morfologiczne wahań koniunkturalnych w gospodarce Polski w okresie transformacji. In: Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Barrios S., Lucio J. 2003. Economic Integration and Regional Business Cycles: Evidence from the Iberian Regions. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 65 (4).
 • Beine M., Candelon B., Sekkat K. 2003. EMU membership and business cycle phases in Europe: Markov-switching VAR analysis. Journal of Economic Integration, 18.
 • Blanchard O., Katz L. 1992. Regional Evolutions. Brookings Paper in Economic Activity, 2.
 • Camacho M., Perez-Quiros G., Saiz L. 2006. Do European business cycles look like one? Computing in Economics and Finance, 175, Society for Computational Economics.
 • Carlino G., Sill K. 2000. Regional income fluctuations. Common trends and common cycles. Working Papers, 00-8, Federal Bank of Philadelphia.
 • Correia L., Gouveia S. 2013. Business Cycle Synchronisation At The Regional Level: Evidence For The Portuguese Regions. Regional and Sectoral Economic Studies, 13-1.
 • Crone T.M. 2003. An Alternative Definition of Economic Regions in The United States Based on Similarities in State Business Cycles. Working Papers, 03-23, Federal Bank of Philadelphia.
 • Decressin J., Fatas A. 1995. Regional Labour Market Dynamics in Europe, European Economic Review, 39.
 • Drozdowicz-Bieć M. 2012. Cykle i wskaźniki koniunktury. Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Drozdowicz-Bieć M. 2008. Regionalne cykle koniunkturalne. Barometr Regionalny, 3(13).
 • Fatas A. 1997. EMU: Countries or regions? Lessons from the EMS Experience. European Economic Review, 41.
 • Frankel J., Rose A. 1996. The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria. Working Paper, 5700, National Bureau Of Economic Research.
 • Frenkel M., Nickel C. 2002. How Symmetric are the Shocks Adjustment Dynamics Between the Euro Area and Central and Eastern European Countries? International Monetary Fund, IMF Working Paper, 02/222.
 • Gross Domestic Product, regional calculations in 2012. 2014. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Grudkowska S., Paśnicka E. 2007. X-12 - ARIMA i TRAMO/SEATS - empiryczne porównanie metod wyrównania sezonowego w kontekście długości próby. Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Harding D., Pagan A. 2001. Extracting, Using and Analyzing Cyclical Information. MPRA Paper, 15, University Library of Munich.
 • Kenen P. The Theory of optimum Currency Areas: An Eclectic View 1969. In: Monetary Problems of the International Economy. Eds. R. Mundell, A.J. Swoboda. University of Chicago Press.
 • Krugman P. 1991. Increasing returns and economic geography. Journal of Political Economy, 99.
 • Krugman P. 1993. Lessons of Massachusetts for EMU, w: Adjustment and Growth in the European Monetary Union. Eds. F. Torres, F. Giavazzi. CEPR and Cambridge University Press.
 • Marelli E. 2006. Specialisation and Convergence of European Regions. The European Journal of Comparative Economics, 4(2).
 • Matkowski Z. 1998. Złożone wskaźniki koniunktury dla gospodarki polskiej oparte na standardach UE i OECD. Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • McKinnon R. 2002. Optimum Currency Areas and the European Experience. Economics of Transition, 10(2).
 • Montoya L., De Haan J. Regional business cycle synchronization in Europe? Bruges European Economic Research, College of Europe, 11.
 • Główny Urząd Statystyczny. www.stat.gov.pl Local Data Bank.
 • Weimann M. 2003. OCA theory and EMU Eastern enlargement - an empirical application. Deutsche Bank, Deutsche Bank Research Working Paper Series, 8.
 • Z prac nad syntetycznymi wskaźnikami koniunktury dla gospodarki polskiej. 1997. Ed. Z. Matkowski. Prace i Materiały IRG SGH, 51, Warszawa.
 • Zarnowitz V., Boschan CH. 1997. Cyclical indicators: An Evaluation and New Leading Indexes. Business Conditions Digest. U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Washington.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171391037

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.