PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 401 Ekonomia | 545--554
Tytuł artykułu

Zasoby ludzkie w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia

Warianty tytułu
Human Resources in the European Union - Opportunities and Threats
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie to głównie zasoby ludzkie decydują o tempie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności gospodarek. Celem opracowania jest zidentyfikowanie różnic w potencjale oraz w poziomie wykorzystania zasobów ludzkich w krajach Unii Europejskiej i wskazanie na wynikające z tego szanse i zagrożenia dla wzrostu gospodarczego poszczególnych gospodarek. Analiza obejmuje rok 2002 i 2014. W opracowaniu przyjęto, że niewykorzystane potencjalne zasoby pracy tworzą bezrobotni, potencjalnie aktywni zawodowo i niepełnozatrudnieni. Z przeprowadzonej analizy wynika, że największe niewykorzystane zasoby pracy posiada Hiszpania, Grecja, Włochy i Chorwacja, i to pomimo istotnych różnic w jakości kapitału ludzkiego. Wydaje się, że bezrobocie osób "nadwykształconych" stanowi współcześnie największe zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarek i tempa wzrostu gospodarczego(abstrakt oryginalny)
EN
Today it is mainly human resources that determine the rate of economic growth and the level of competitiveness. The aim of the study was to identify differences in the potential and in the actual utilization of human resources in the European Union member countries and to identify the resulting opportunities and threats to their economies' growth. The analysis compares the years 2002 and 2014. The study assumed that the idle, potential labour resources were made of both the unemployed who could be economically active and the people employed part-time only. The analysis showed that the greatest untapped labour resources could be found in Spain, Greece, Italy and Croatia, regardless of the significant qualitative differences between their respective human capital. It seems that the unemployment of persons "more than educated" represents today's greatest threat to the proper functioning of economies and economic growth(original abstract)
Rocznik
Strony
545--554
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bossak W., Bieńkowski W., 2004, Międzynarodowa konkurencyjność kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 30.
 • Chojnicki Z., Czyż T., 2003, Polska na ścieżce rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Podejście regionalne, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, red. A. Kukliński, KBN, Biuro Banku Światowego, Warszawa, s. 203.
 • Czajkowski Z. i in., 2013, Kapitał ludzki i innowacje - podstawowe pojęcia, miary i wzajemne zależności, [w:] Kapitał ludzki i innowacyjność jako czynnik długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym. Wnioski dla Polski, red. M.A. Weresa, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 73.
 • Domański S.R., 2000, Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjność, Gospodarka Narodowa, nr 7-8, s. 32.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 3.3.2010 KOM(2010)2020 wersja ostateczna, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=PL (7.04.2015).
 • GUS 2011, Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy (na podstawie BAEL). Notatka informacyjna na temat zbiorowości uzupełniających populację bezrobotnych wyznaczaną według kryteriów MOP, Departament Pracy, Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pw_niewykorzystane_ zasoby_pracy_2011.pdf (10.04.2015).
 • http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Quarterly_supplementary _indicators_by_Member_State,_2014Q4.png].
 • Jabłoński Ł., 2005, Kapitał ludzki a tempo wzrostu polskiej gospodarki, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 1, Kapitał ludzki i intelektualny, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 241.
 • Kuciński K., 2010, Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa, s. 22.
 • Węgrzyn G., 2004, Kapitał ludzki w Polsce i w Unii Europejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 174, Regulacyjne aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku, Łódź, s. 229-230.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171391059

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.