PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4 | 453--462
Tytuł artykułu

Kalecki a "złota reguła akumulacji"

Warianty tytułu
Kalecki and "the Golden Rule of Accumulation"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojęcie "złotej reguły akumulacji" pojawiło się w debatach ekonomicznych w połowie lat 50., zostało analitycznie rozwinięte przez Edmunda Phelpsa i było przedmiotem ożywionych dyskusji w tamtych latach, korzeniami zaś sięga modeli wzrostu Harroda-Domara. Centralne twierdzenie tej reguły można przedstawić jak następuje. Wśród gospodarek uporządkowanych według rosnących współczynników kapitałochłonności istnieje jedna i tylko jedna kapitałochłonność, przy której konsumpcja będzie najwyższa. W przypadku złotej reguły akumulacji i w ujęciu Kaleckiego, analizującego przyspieszanie wzrostu gospodarczego przez zwiększenie kapitałochłonności, centralne zadanie jest podobne. W złotej regule szukamy dla gospodarki trajektorii wzrostu, na której jej kapitałochłonność zapewnia najwyższy poziom konsumpcji. Przed podobnym zadaniem staje centralny planista, który dąży do optymalizacji konsumpcji w długim okresie. W ujęciu analitycznym złotej reguły akumulacji są porównywane stany długookresowej równowagi bez większej uwagi dla samych procesów przejścia od jednego stanu do drugiego. Kalecki natomiast skupia uwagę na procesach przejściowych i zmianach konsumpcji nie tylko na długą, lecz także i na bliską metę. Ta różnica wyjaśnia sceptycyzm Kaleckiego co do praktycznego znaczenia "złotej reguły", gdyż ograniczenia dotyczące udziału konsumpcji w dochodzie narodowym na bliską metę mogą wykluczać optymalne rozwiązania sugerowane przez "złotą regułę akumulacji". (abstrakt oryginalny)
EN
The concept of the "golden rule of accumulation" appeared in economic debates in mid-1950s, has been analytically developed and popularized by Edmund Phelps and much discussed in the early 1960s, but it is rooted in Harrod-Domar growth models. The central proposition of the rule is that among a continuum of economies each of which represents ever greater capital-output ratio, there is only one capital-output ratio at which consumption is the highest. Both in the case of golden rule of accumulation and in Kalecki's analysis of the acceleration of economic growth through increasing capital-output ratio, the central idea is similar. The golden rule requires that the economy moves along a trajectory of growth with a capital-output ratio that offers the highest consumption volume. Much of the same is the task of the central planner who seeks to optimize consumption in the long-run. Under the golden rule of accumulation long-run equilibria at different capital-output ratios are compared to select the one offering the highest volume of consumption. Not much attention is given, however, to processes of moving from one to another capital-output ratio. Kalecki, on the other hand, focuses attention precisely on those transition processes and the consequent variations in consumption not only in the long-run but also in the short-run. This difference of approach explains Kalecki's skepticism regarding practical relevance of the golden rule since limitations regarding the share of consumption in national income in the short-run may exclude golden-rule optimum choices. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
453--462
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Józefiak C, Krzywa produkcji a graniczny czas zwrotu, "Ekonomista" 1965, nr 6. Józefiak C, Optimum techniczno-renowacyjne w gospodarce równomiernie rosnącej, "Ekonomista" 1969, nr 4.
 • Józefiak C, Optimum techniczno-renowacyjne w gospodarce socjalistycznej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1971.
 • Kalecki M., Dynamika inwestycji i dochodu narodowego, w: M. Kalecki, Dzieła, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982.
 • Kalecki M., Wpływ czasu budowy na współzależność inwestycji i dochodu narodowego a współczynnik zamrożenia, w: M. Kalecki, Dzieła, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982.
 • Kalecki M., O współczynniku zamrożenia, w: M. Kalecki, Dzieła, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982.
 • Kalecki M., Zarys teońi wzrostu gospodarki socjalistycznej, wyd. II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.
 • Kalecki M., Dzieła, t. III, Socjalizm: funkcjonowanie i wieloletnie planowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982.
 • Kalecki M., Dzieła, t. IV, Socjalizm, wzrost gospodarczy i efektywność inwestycji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1984.
 • Łaski K, Zarys teońi reprodukcji socjalistycznej, Książka i Wiedza, Warszawa 1965.
 • Osiatyński J., Michał Kalecki o gospodarce socjalistycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.
 • Phelps E., The Golden Rule of Accumulation: A Fable for Growthmen, "The American Economic Review" 1961, nr 4.
 • Phelps E., Golden Rules of Economic Growth, Norton, New York 1966.
 • Robinson J..V, Akumulacja kapitału, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958.
 • Sadowski W, Optimum techniczno-renowacyjne, "Ekonomista" 1967, nr 3.
 • Sadowski W, Optymalna kapitałochłonność i optymalny okres odtworzenia, "Ekonomista" 1966, nr 4.
 • Sadowski W, Wzrost równomierny, "Ekonomista" 1968, nr 4.
 • Solow R.M.,A Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics" 1956, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171391061

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.