PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 401 Ekonomia | 555--565
Tytuł artykułu

Skłonność studentów województwa świętokrzyskiego do zagranicznych emigracji zarobkowych

Warianty tytułu
Disposition to Financial Emigration Among the Students of the Świętokrzyskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wysoka skłonność do emigracji zagranicznych młodych, dobrze wykształconych ludzi stanowi poważne zagrożenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, szczególnie dla jej najsłabszych ekonomicznie regionów. Badania własne przeprowadzone wśród studentów świętokrzyskich szkół wyższych wykazały, iż 77% respondentów rozważa możliwość emigracji za granicę. Kluczowymi przyczynami skłaniającymi młodych ludzi do emigracji są niski poziom wynagrodzeń oraz brak pracy. Absolwenci szkół wyższych Świętokrzyskiego coraz częściej rozpoczynają aktywność zawodową od bezrobocia. Popyt na pracę wysoko wykwalifikowaną w regionie utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie. W emigracji studenci dostrzegają przede wszystkim możliwość zdobycia środków finansowych na szybsze usamodzielnienie się materialne i założenie rodziny. Niestety, ryzyko, iż tymczasowe emigracje zarobkowe przerodzą się w długotrwałe "zakotwiczenie" młodych ludzi w kraju imigracji, jest wysokie(abstrakt oryginalny)
EN
High disposition to emigrate among well-educated young people constitutes a threat to Poland's social and economic development, particularly to the country's regions that have the weakest economy. The author's investigations into the attitudes of the students of higher education institutions in the Świętokrzyskie Voivodeship shows that as many as 77% of the respondents consider emigration as a viable option. The key reasons that make young people emigrate are low salaries and lack of employment. The graduates of higher education institutions in the Świętokrzyskie Voivodeship increasingly more frequently start their professional life from being unemployed. The demand for highly qualified labour tends to remain low. Emigration is perceived by students as a possibility of gaining resources to become financially independent and to start a family. Unfortunately, it is highly likely that for many young people temporary emigration will turn into settling in a new country for a long term(original abstract)
Rocznik
Strony
555--565
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Politechnika Świętokrzyska
Bibliografia
 • Allam M.A., Husband Ch., 2005, British - Pakistani Men from Bradford. Linking Narratives to Policy, Joseph Rowentree Fundation Raport.
 • Analiza i ocena sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w 2013 roku, 2014, WUP w Kielcach, Kielce.
 • Arando J.,2000, Explaining migration: a critical view, International Social Science Journal, vol. 52, iss. 165.
 • Blachnicka D., 2008, Najnowsza fala emigracji - szansa czy zagrożenie dla modernizacji Polski?, III Kongres Obywatelski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Cerase F., 1974, Nostalgia or Disenchantment: Considerations on Return Migration, [w:] The Italian Experience in the United States, eds. S.M. Tomasi, M.H. Engel, Center for Migration Studies, New York.
 • Doeringer P.B., Piore M.J., 1975, Unemployment and the dual labor market, The Public Interest, no. 38.
 • Ethier W., 1985, International trade and labor migration, The American Economic Review, vol. 75(4).
 • Górny A., Kaczmarczyk P., 2003, Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Seria: Prace migracyjne nr 49, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, 2014, Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2013.
 • Iglicka K., 2010, Wyniki badań nad migracjami powrotnymi w świetle najnowszych ujęć teoretycznych, Biuletyn RPO - Materiały, nr 69, Zeszyty Naukowe Poakcesyjne migracje powrotne Polaków: geneza, przyczyny i konsekwencje, red. K. Iglicka, Warszawa.
 • Janicki W., 2007, Przegląd teorii migracji ludności, Annales UMCS, vol. LXII.
 • Obstfeld M., Rogoff K., 2002, Foundations of International Macroeconomics, MIT Press, Cambridge-London.
 • Pilch T., Bauman T., 2010, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 • Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie świętokrzyskim w 2013 roku, 2014, WUP w Kielcach, Kielce.
 • Wallerstein I., 1997, The Capitalist World Economy, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Witczak-Roszkowska D., 2013, Status zawodowy absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej, [w:] Kształcenie w Politechnice Świętokrzyskiej na miarę potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. Losy zawodowe absolwentów roczników 2008, 2009, 2010, red. H. Jastrzębska-Smolaga, Politechnika Świętokrzyska, Kielce.
 • Witczak-Roszkowska D., 2014, Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 347, Ekonomia, red. J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn, UE, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171391063

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.