PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 401 Ekonomia | 601--613
Tytuł artykułu

Tradycja w aspekcie budowania konkurencyjności małego przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Tradition in the Aspect of Building the Competitiveness of a Small-Sized Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Występowanie i stosowanie tradycji w zarządzaniu przedsiębiorstwem ma wpływ na konkurencyjność małych przedsiębiorstw. Właśnie na zweryfikowaniu powyższej hipotezy skupiono się w niniejszym artykule. Jego celem jest przedstawienie istoty tradycji w budowaniu przewagi konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa. W pierwszej części opracowania scharakteryzowano występujące w literaturze przedmiotu definicje tradycji oraz konkurencyjności, a także wskazano na znaczenie, uwarunkowania oraz instrumenty budujące konkurencyjność w kompilacji z tradycją. W kolejnej części podjęto próbę przedstawienia zależności powyższych aspektów jako odpowiedzi na sposób budowania konkurencyjności. Zagadnienie zaprezentowano na przykładzie małego przedsiębiorstwa z branży piekarniczo- -cukierniczej(abstrakt oryginalny)
EN
Tradition in business management - affects the competitiveness of smallsized enterprises. The article verifies the above hypothesis. Its aim is to show the nature of the tradition at building the competitive edge of a small-sized enterprise. In the first part of the article definitions appearing in the literature on the subject of the tradition and competitivenesses are characterised, as well as the meaning, conditioning and instruments building the competitiveness in the compilation with the tradition are pointed. In the next section of the article an attempt to describe the relation of above aspects is made as a reply to the way of building of competitiveness. The issue is presented on the example of a smallsized enterprise from the bakery and confectionery industry(original abstract)
Rocznik
Strony
601--613
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamkiewicz-Drwiłło H.G., 2010, Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, Dom Organizatora, Toruń.
 • Dunicz M., Wychowanek J., 2014, Istota i znaczenie tradycji przedsiębiorstwa produkcyjnego, Prace Naukowe WWSZiP, t. 30, Kreatywność. Innowacyjność. Przedsiębiorczość. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, red. L. Kowalczyk, F. Mroczko, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Gorynia M., 2008, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Malewska K., Sajdak M., 2014, Ewolucja koncepcji przewagi konkurencyjnej - od podejścia planistycznego do zwinnego przedsiębiorstwa, Nauki o Zarządzaniu, nr 2(19), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Rogut A., 2008, Potencjał polskich MSP w zakresie absorbowania korzyści integracyjnych, Łódź.
 • Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, załącznik 1.
 • Stankiewicz M.J., 2005, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.
 • Sztompka P., 2002, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • Targalski J., 2014, Przedsiębiorczość i zarządzanie małym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa, s. 212, 214, 216-217, 220.
 • Wolański R., 2013, Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Zadura-Lichota P., Tarnawa A. (red.), 2014, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013, PARP, Warszawa.
 • Certyfikat Jakość Tradycja, http://www.produkty-tradycyjne.pl/krajowe-systemy-jakosci/certyfikat-jakosc-tradycja (8.06.2015).
 • Krasulenko S., 2011, Znaczenie tradycji w biznesie, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Znaczenie-tradycji-w-biznesie-2282521.html (7.06.2015).
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Przepisy polskie - produkty regionalne i tradycyjne, http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Przepisy-polskie-Produktyregionalne-i-tradycyjne (3.05.2015).
 • Niemiec K., 2002, Tradycja, Gazeta Uniwersytecka UŚ w Katowicach, nr 3 (103), grudzień 2002, http://gazeta.us.edu.pl/node/215251 (3.05.2015).
 • Walczak W., 2010, Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, E-mentor, nr 5(37), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/37/id/784 (6.06.2015).
 • Wawrzycka K., 2012, Tradycje polskiej przedsiębiorczości - Filip Nereusz Szaniawski, http://blog.rzetelnafirma.pl/tradycje-polskiej-przedsiebiorczosci-filip-nereusz-szaniawski/ (3.05.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171391081

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.