PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 5-6 | 6--11
Tytuł artykułu

Wykluczenie społeczne a ubóstwo : możliwości wykorzystania danych panelowych

Warianty tytułu
Social Exclusion and Poverty : The Prospects of Using Panel Data
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wnioskowania o różnych aspektach wykluczenia społecznego i ubóstwa na podstawie modeli danych panelowych. Podstawą do przeprowadzenia tego typu analiz jest zgromadzenie odpowiedniej bazy danych indywidualnych. Bazy takie gromadzone są w niektórych krajach UE i one właśnie stanowiły źródło danych dla omawianych w artykule badań. Zasygnalizowanie potrzeby stworzenia takiej bazy jest dodatkowym celem artykułu. Przedstawiono także skalę tego problemu w Polsce. Wydaje się, że jest ona na tyle duża, że wskazane byłoby wykorzystanie prezentowanych metod w celu właściwego ukierunkowania działań polityki społecznej zapobiegających wykluczeniu i wspomagających wychodzenie z niego. (abstrakt oryginalny)
EN
Social exclusion affects a relatively wide range of people and communities. According to estimates, about 80 million people in the European Union is at risk of poverty, and 14 million young people have no opportunities of education, employment or training. Tackling social exclusion has been one of the major objectives of EU social policy. One of the three main priorities of the EU Framework Programme "Horizon 2020″ for the years 2014-2020 includes reducing inequality and social exclusion in Europe. The objective of this article is to present the possibilities of inference about different aspects of social exclusion and poverty on the basis of panel data models. The basis for this type of analysis is to gather relevant individual panel database. Such databases are collected in some EU countries and they have been a source of data for the research discussed in the article. Signaling the need to create such a database is an additional goal of this article. One of the chapters is devoted to the presentation of the scale of the problem in Poland. It seems that it is so large that it would be advisable to use the presented methods in order to proper targeting of the social policy actions to prevent the exclusion and support recovery from it. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
6--11
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Broda-Wysocki P. (2012), Wykluczenie i inkluzja społeczna: paradygmaty i próby definicji, IPiSS, Warszawa.
 • Bynner J. (1996), Use of Longitudinal Data in the Study of Social Exclusion, Report for the OECD, http://www.oecd.org/edu/school/1856691.pdf [dostęp 19.02.2014].
 • Dahl E., Fløtten T., Lorentzen T. (2008), Poverty dynamics and social exclusion: an analysis of Norwegian panel data, "Journal of Social Policy", 37.
 • Devicienti F., Poggi A. (2007), Poverty and social exclusion: two sides of the same coin or dynamically interrelated processes?, Working Paper no. 62, Laboratorio R. Revelli.
 • Eurostat (2002), European social statistics. Income, poverty and social exclusion. 2nd report, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BP-02-008/EN/KS-BP-02-008-EN.PDF [dostęp 16.04.2014].
 • Frąckiewicz L. (2005), Wykluczenie społeczne w skali makro i mikroregionalnej, w: L. Frąckiewicz (red.), Wykluczenie społeczne, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • Frieske K. (2005), Społeczne wykluczenie: o nicowaniu pojęć, w: S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania, metody, wyniki, IPiSS, Warszawa.
 • Golinowska S., Broda-Wysocki P. (2005), Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przegląd ujęć, w: S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania, metody, wyniki, IPiSS, Warszawa.
 • Golinowska S., Tarkowska E., Topińska I., red. (2005), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki, IPiSS, Warszawa.
 • Grotowska-Leder J. (2005), Ekskluzja społeczna - aspekty teoretyczne i metodologiczne, w: J. Grotowska-Leder, K. Faliszek (red.), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań, Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Toruń.
 • GUS (2013), Jakość życia. Kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Warszawa.
 • Haisken-DeNew J.P., Sinning M. (2007), Social Deprivation and Exclusion of Immigrants in Germany, IZA Discussion Paper No. 3153, http://ssrn.com/abstract=1033367 [dostęp 30.03.2014].
 • Kotowska I.E., red. (2012), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków - diagnoza społeczna 2011. Raport tematyczny, http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/Raport_Tematyczny_2011_INTERNET.pdf [dostęp 22.06.2013].
 • Levitas R., Pantazis C., Fahmy E., Gordon D., Lloyd E., Patsios D. (2007), The Multi-dimensional Analysis of Social Exclusion, Department for Communities and Local Government, London, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.cabinetoffice.gov.uk/media/cabinetoffice/social_exclusion_task_force/assets/research/multidimensional.pdf [dostęp 7.02.2014].
 • Narodowa strategia integracji społecznej dla Polski (2004), Zespół Zadaniowy ds. Reintegracji Społecznej, MPS, Warszawa.
 • Peruzzi A. (2013), From childhood deprivation to adult social exclusion: Evidence from the 1970 British Cohort Study, CLS Cohort Studies Working paper 2013/5, Centre for Longitudinal Studies, University of London.
 • Room G. (2000), Trajectories of social exclusion: the wider context for the third and first worlds, w: D. Gordon, P. Townsen (red.), Breadline Europe. The measurement of poverty, Policy Press, Bristol.
 • Room G., red. (1995), Beyond the Threshold. The Measurement and Analysis of Social Exclusion, Policy Press, Bristol.
 • Szarfenberg R. (2003), Problemy definicyjne zjawiska wykluczenia, Raport Grupy nr 2 Zespołu Zadaniowego ds. Reintegracji Społecznej , MGPiPS, Warszawa.
 • Topińska I. (2014), Cele w zakresie ubóstwa i wykluczenia społecznego w perspektywie 2020, ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska - wspólnie budujemy Europę Socjalną.
 • Warzywoda-Kruszyńska W., Golczyńska-Grondas A. (2010), Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego - WZLOT, raport końcowy i rekomendacje, http://www.wzlot.uni.lodz.pl/pub/dokumenty/123230.pdf [dostęp 22.06.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171391291

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.