PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 9 | 15--26
Tytuł artykułu

Zarządzanie wiedzą w logistyce organizacji uczących się

Warianty tytułu
Knowledge Management in the Logistics of Learning Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uwarunkowania funkcjonowania współczesnych organizacji, głównie związane są z globalizacją, turbulentnym otoczeniem, zmianami społecznymi, demograficznymi, kulturowymi czy technologicznymi. Nowe metody wpływają na zmiany w traktowaniu pracownika i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Strategiczne podejście do gospodarowania w organizacji traktuje zatrudnionych jako aktywa, kapitał ludzki, co w połączeniu z odpowiednim zarządzaniem zasobami materialnymi i niematerialnymi umożliwia osiągniecie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku. Zarządzanie wiedzą polega więc na integracji tych obszarów organizacji związanych z pozyskiwaniem wiedzy przez pracownika, grupę oraz całą organizację, tworzeniem wiedzy, rozpowszechnianiem oraz wykorzystaniem jej. Zarządzanie wiedzą definiuje się również jako sztukę przetwarzania informacji i aktywów intelektualnych w trwałą wartość dla klientów i pracowników organizacji. Zarządzanie wiedzą w nowoczesnych organizacjach przenika do procesów logistycznych Dzięki czemu tworzone są trwałe strategie wzrostu konkurencji procesów logistycznych. Istotą zarządzania wiedzą jest umiejętne łączenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych z kreatywnością, umiejętnością i chęcią uczenia się przez człowieka. Zarządzanie wiedzą, umiejętnościami i zaangażowaniem pracownika wpływa na usprawnienie procesów produkcji, logistyki, dystrybucji. Zarządzanie wiedzą i organizacje uczące się są zatem strategią trwałego wzrostu konkurencyjności organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Conditions of functioning of modern organizations are mainly related to globalization, turbulent environment, social change, demographic, cultural and technological. New methods to affect changes in the treatment of the employee and enterprise resource planning. A strategic approach to the management of the organization treats employees as assets, human capital, which in combination with the appropriate management of tangible and intangible resources allows to achieve a sustainable competitive advantage in the market. Knowledge management is thus to integrate these areas of the organization associated with the acquisition of knowledge by the employee, the group and the entire organization, knowledge creation, dissemination and use of it. Knowledge management is defined as the art of the processing of information and intellectual assets into enduring value for customers and employees of the organization. Knowledge management in modern organizations is excreted in logistics processes. So that sustainable strategies are created increased competition logistics processes. The essence of knowledge management is a skilful combination of modern solutions with creativity, ability and desire to learn by man. Management knowledge, skills and employee engagement affects the improvement of the production, logistics and distribution. Knowledge management and learning organizations are therefore competitiveness strategy for sustainable growth of the organization.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • 1. Baron A., Armstrong M., 2008, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Oficyna a Wolters Kluwer, Kraków, s. 17-31.
 • 2. Baruk J., 2006, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Adam Marszałek, Toruń, s. 17 - 46.
 • 3. Chauvet A., 1997, Metody zarządzania. Przewodnik, Poltext, Warszawa, s. 80-87.
 • 4. Dobija D., 2003, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, WSPZ, im. L. Koźmińskiego, Warszawa, s. 27- 37.
 • 5. Dworecki S., 2008, Zarządzanie logistyką, w: Zarządzanie w przedsiębiorstwie, Kardaś J. S., Wójcik-Augustyniak M. (red), Difin, Warszawa, s. 285-297.
 • 6. Edvinsson L., Malone M., 2001, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa, s. 136.
 • 7. Garvin D.A., 1998, Building a Learning Organization, w: "Harvard Business Review on Knowledge Management, Boston: Harvard Business, School Press, MA.
 • 8 Gilner K., 2008, Rola wiedzy w tworzeniu przewagi konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe, WSES w Ostrołęce, Ostrołęka.
 • 9 Gladstone B., 2004, Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Petit, Warszawa.
 • 10. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2004, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa, s. 108.
 • 11. Hofstede G. , 2000, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa, s. 263-293.
 • 12. Kaplan R., Norton D., 2010, Wdrażanie strategii dla osiągania przewagi konkurencyjnej, PWN, Warszawa, s. 15.
 • 13. Littauer R., 2001, Osobowość lidera, Logos, Warszawa.
 • 14 Nogalski B., 2004, Wybór paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości, w: Przedsiębiorstwo przyszłości fikcja i rzeczywistość, Hejduk J. (red), ORGMASZ, Warszawa, s. 35 - 38.
 • 15. Nonaka I., Takeuchi H., 2000, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa, s. 96.
 • 16 Nowak-Far A., 2000, Globalna konkurencja, PWN, Poznań, s. 191.
 • 17. Penc J., 2007, zarządzanie innowacją, WSSM w Łodzi, Łodź, s. 16-29.
 • 18. Prahalad C.K., Ramaswamy V., 2005, Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa, s. 169 - 190.
 • 19. Senge P.M., 2006, Piąta dyscyplina, Oficyna a Wolters Kluwer, Kraków.
 • 20. Stankiewicz M. (red), 1999, Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń, s. 129 - 138.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171391327

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.