PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 9 | 40--49
Tytuł artykułu

Analiza instytucjonalna w urzędach gmin Podkarpacia : metodyka oceny potencjalnej sprawności instytucjonalnej urzędu gminy

Warianty tytułu
Institutional Analysis in the Podkarpacie Municipal Offices : Methodology to Assess Potential Institutional Efficiency of the Municipal Office
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Program Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) diagnozuje stan instytucji, pozwala na ocenę poziomu rozwoju zidentyfikowanych w programie obszarów funkcjonowania urzędu gminy. Autorki w badaniach wykorzystały obok literatury przedmiotu metodologię Analizy Instytucjonalnej opracowaną na potrzeby PRI (wersja 2001-2004). Celem artykułu jest identyfikacja, pomiar i ocena potencjalnej sprawności instytucjonalnej urzędów gmin z województwa podkarpackiego, mierzona poziomem rozwoju instytucjonalnego obszarów działania urzędu. Wyniki badań pokazują, że badane urzędy charakteryzują się niską sprawnością zarządzania i wymagają działań służących modernizacji ich funkcjonowania.(abstrakt oryginalny)
EN
Institutional development program (PRI) diagnoses the condition of investment and enables to assess the level of development of particular areas in commune office. Apart from literature on the subject authors used in their research the methodology of Institutional Analysis which was worked out for the PRI needs ( 2001-2004 version). The aim of the article is identification, measurement and assessment of potential institutional efficiency of community offices from podparpackie voivodeship. Mentioned efficiency is measured by the level of institutional development of the areas covered by the appropriate office. Results show that investigated offices can be characterized by low management functionality and require activities aiming at their operations.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
40--49
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • 1. Bober J., 2008, Metoda rozwoju instytucjonalnego jako narzędzie doskonalenia administracji publicznej na przykładzie strategii rozwoju samorządów terytorialnych, Zarządzanie Publiczne, nr 1(3)
 • 2. Dolnicki B., 2003, Samorząd terytorialny, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 • 3. Duda J., Jeżowski A., Misiąg W., Nowak B., Szlachta J., Zaleski J., 2004, Mierzenie ilości i jakości usług publicznych jako element programu rozwoju instytucjonalnego, MSWiA, Warszawa, s. 9
 • 4. Filip P., 2009, Tax competition within the European Union as an opportunity of regional development, in: Countries of Central and Eastern Europe versus global economic crisis, Geopolitical Studies Polish Academy of Science, vol.15, PAN IGIPZ, Warsaw
 • 5. Flynn N., 2002, Public Sector Management. Harlow: Pearson Education, s.19
 • 6. Frejtag-Mika E., 2008, Demand for Active Role of the State in Regions. The Polish Case Study, School of Economics, Business Administration and Accounting, University of Sao Paolo, Sao Paolo
 • 7. Fura B., 2013, Improving ISO 14001 environmental management systems, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 22, nr6, pp. 1711-1721
 • 8. Grzebyk M., 2014, Ocena funkcjonowania wybranych urzędów gmin miejskich województwa podkarpackiego, w: Glova J., Gavurova B. (red), Performance measurement in organizations, Kosice, s. 99-100
 • 9. Grzebyk M., 2011, Specificity of management in territorial self-government units, w: Economic Development and Management of Regions, Hradec Kralove, part II, s.99-104
 • 10. Grzebyk M., Filip P., 2012, Rola zarządzana w funkcjonowaniu samorządu gminnego, w: Wożniak MG (red), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich, Zeszyt nr 29, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 183-190
 • 11. Kobylińska U, 2013, Mierniki sprawności usług publicznych, Współczesne Zarządzanie, nr 2, s. 131-139
 • 12. Kożuch B., 2007, Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa.
 • 13. Kożuch B., 2004, Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa
 • 14. Krupa K.W., 2011, New dilemma-new economy (knowledge exchange programs and new definition Economic Value Added), Actual Problems of Economics, Kiev, No 6 (120), pp. 329-334
 • 15. Lizińska W., Marks-Bielska R., Babuchowska K., Wojarska M., 2015, Sprawność instytucjonalna samorządu lokalnego w aspekcie podejmowanych decyzji administracyjnych, materiały 8 międzynarodowej konferencji naukowej, BalcerzakA. (red.) nt. Rynek czy Rząd, Toruń
 • 16. Markowski, T, 1999, Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa
 • 17. Mill J. (1984), Essey on Government, in: Lively, J., Rees, J.(eds) Utilitarian Logic and Politics, New York: Oxford University Press, pp. 73-77.
 • 18. Osborne, D., Gaebler, T., 2005, Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, wyd. Media Rodzina, Poznań, s. 43
 • 19. Pierścieniak A, Potencjał organizacji do współpracy zewnętrznej- teoria i narzędzie pomiaru, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2015, Roz.IV
 • 20. Pierścieniak A, 2009, Rola zasobów ludzkich w sprawnym funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 572, Ekonomiczne Problemy Usług nr 45, s.481-491
 • 21. Putnam, R., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, wyd. Znak, Kraków, s. 126-131
 • 22. Swianiewicz P, Dziemianowicz W., Mackiewicz M , 2000, Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce-zróżnicowanie regionalne, Samorząd Terytorialny, nr 10, s.16
 • 23. Szara K, 2013, Kinds and charakter of joint-action in an organisation within a region, In: Fedan R., Szara K. (eds), Determinants and sources of development of enterphses in the region, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, pp. 247-259
 • 24. Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 08.03.1990, art. 40, ust.2
 • 25. Wojtowicz D., 2009, Determinanty sprawności instytucjonalnej samorządów terytorialnych - w stronę trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, MBA 2, s. 87-99
 • 26. Zawicki M., Mazur S. (red.), 2004, Analiza Instytucjonalna Urzędu Gminy, MSZAPAE, MSWiA, Kraków, s. 7-11; 56
 • 27. Zawicki M., Mazur S., Bober J., 2004, Program Rozwoju Instytucjonalnego: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, MSAPAE w Krakowie, Kraków, s.16
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171391343

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.