PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 228 | 101--114
Tytuł artykułu

Kondycja przemysłu Unii Europejskiej w perspektywie założeń strategii reindustrializacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Condition of The European Union Industry in Reindustralization Strategy Assumptions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie potencjału produkcji przemysłowej Unii Europejskiej w kontekście przyjętej w 2012 r. strategii reindustrializacji. Analizy przeprowadzono z wykorzystaniem danych pochodzących z Eurostatu oraz Banku Światowego. Wyniki badań dowodzą, że zarówno pod względem udziału w tworzeniu PKB, jak i struktury zatrudnienia rola produkcji przemysłowej maleje. Rozwój i ożywienie produkcji przemysłowej w Unii stanowi zatem poważne wyzwanie i wymaga aktywnej polityki przemysłowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to show the potential of the EU industrial production in the context of adopted in 2012 reindustrialization strategy. Analyses were based on data from the Eurostat and the World Bank. The results show that both in terms of share in GDP and employment structure, the role of industrial production decreases. Therefore the development and revival of the industrial production in the EU is significant and requires an active industrial policy.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
101--114
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bell D. (1976), The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, Basic Books, New York.
 • Dobrowolski Z. (2005), Koncepcja społeczeństwa informacyjnego Daniela Bella [w:] B. Sosińska- Kalata, M. Przastek-Samokowa (red.), Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa wiedzy, Wydawnictwo SBP, Warszawa.
 • European Commission (2014a), Energy Prices and Costs in Europe, Communication from the Commission to the Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and Committee of Regions, COM (2014) 21/2.
 • European Commission (2014b), Helping Firms Grow. European Competitiveness Report 2014, SWD (2014) 277 final.
 • European Commission (2014c), Reindustrialising Europe. Member States' Competitiveness Report 2014, SWD (2014) 278.
 • European Commission (2013), EU R&D Scoreboard. The 2013 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, Publications Office of the European Union, EU.
 • Komisja Europejska (2014), Konkurencyjność przemysłu: w sprawozdaniach Komisji podkreśla się konieczność podjęcia bardziej zdecydowanych działań przez UE i państwa członkowskie, IP/14/989 11/09/2014.
 • Komisja Europejska (2012), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego, COM (2012) 582 final.
 • Komisja Europejska (2010), Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020.
 • Rifkin J. (2012), Trzecia rewolucja przemysłowa. Jak lateralny model władzy inspiruje całe pokolenie i zmienia oblicze świata, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice.
 • Skrzypek E. (2011), Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne - regionalne aspekty rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 23.
 • Treaty on European Union, signed at Maastricht on 7 February 1992, Official Journal of the European Communities, 92/C 191/01.
 • [www 1] http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS (dostęp: 05.10.2014).
 • [www 2] http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS (dostęp: 30.09.2014).
 • [www 3] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (dostęp: 30.09.2014).
 • [www 4] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1 &pcode=tsc00031&language=en (dostęp: 05.10.2014).
 • [www 5] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1& laguage= en& pcode=tin00140 (dostęp: 05.10.2014).
 • [www 6] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lc_lci_r2_a&lang=en (dostęp: 30.09.2014).
 • [www 7] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_aux_lp&lang=en, (dostęp: 05.10.2014).
 • [www 8] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Manufacturing_ statistics_-_NACE_Rev._2, (dostęp: 30.09.2014).
 • [www 9] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do, (dostęp: 30.09.2014).
 • [www 10] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Wages_and_ labour_costs/pl, (dostęp: 30.09.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171391351

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.