PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 10 | 16--25
Tytuł artykułu

Model organizacyjny systemu controllingu operacyjnego przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Organizational Model of Operations Controlling System in Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Systemowe podejście controllingu do wspomagania zarządzania operacyjnego wynika z jego kompleksowego badania wyników ekonomicznych i operacyjnych przedsiębiorstwa oraz kształtowania czynników zarządzania operacyjnego - produktów, procesów i zasobów - determinujących osiągany wynik (przychody, koszty, rentowność i rotację majątku oraz zwrot z zainwestowanego kapitału). Wszystkie cechy produktu, stanowiące o wartości dla klienta i jego konkurencyjności, są podstawą projektowania, planowania i kontrolowania powiązanych systemowo procesów odpowiedzialnych za wytwarzanie i dostarczanie produktów. Skuteczność metod kształtowania produktów, procesów i zasobów, zależy od precyzyjnej analizy i oceny warunków operacyjnych kwalifikujących ich zastosowanie. Wsparcie zarządzania operacyjnego, ukierunkowane na wartość produktu i poprawę wyniku przedsiębiorstwa, wymaga obok analizy finansowej przeniesienia wartości produktu na metody sterowania działaniami i kształtowanie zasobów w przedsiębiorstwie już na etapie ich planowania. W wyniku analizy wymagań wspomagających kształtowanie procesów i zasobów przedsiębiorstwa opracowano model organizacyjny controllingu operacyjnego ukierunkowany wsparcie zarządzania sterowanego wynikiem. Wielokryterialny dobór i właściwe zastosowanie metod zarządzania operacyjnego jest za każdym razem poprzedzony analizą operacyjną i finansową oraz oceną warunków operacyjnych, wpływających na wybór metod sterowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The systemic approach of the controlling function to supporting the operations management results from its complex analysis of the supply chain business and operating results and from influencing the operations management factors - products, processes and resources that determine the achieved result (revenues, costs, profitability and assets turnover as well as the return on invested capital). All product features which stand for customer value and its competitiveness are the basis for designing, planning and controlling the interconnected processes responsible for manufacturing and delivery of products. The effectiveness of methods applied in developing products, processes and resources depends on the precise analysis and appraisal of the operating conditions that justify their application. Supporting the operations management, focused on the product value and improving the company's financial result, apart from financial, technical and economic analyses requires transferring the product value to activities control methods and to developing of enterprise resources already at the stage of planning. As a result of an analysis of requirements supporting the development of processes and resources of enterprise, a reference model of operational controlling in product value management was developed. The multicriteria selection and appropriate application of operations management methods in enterprise is each time preceded by an operating and financial analysis as well as by an appraisal of operating conditions that influence the choice of control methods. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
16--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Bibliografia
 • [1] Bieńkowska A., Zgrzywa-Ziemak A. (2014), The Coexistence of Controlling and other Management Methods, "Operations Research and Decision", Vol. 24, No. 2
 • [2] Brzezin W. (2001), Controlling. Modele teoretyczno-normatywne do zastosowania w przedsiębiorstwach polskich, Częst. Wyd. Nauk. przy WSZ, Częstochowa.
 • [3] Cameron K. (2015), Organizational Effectiveness, John Wiley & Sons, Wiley Encyclopedia of Management, Vol. 11.
 • [4] Chaberek M. (2001), Logistyka informacji zarządczej w controllingu przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • [5] Chomuszko M. (2015), Controlling procesów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [6] Christopher M., Juttner U., Godsell J. (2006), Demand Chain Alignment Competence - Delivering Value through Product Life Cycle Management, Centre for Logistics and Supply Chain Management, Crknfield School of Management, Cranfield University.
 • [7] Dobija M. (2001), Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [8] Drucker P.F. (2005), Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 • [9] Horvath P. (2001), Das Controllingkonzept. Der Weg zu einem wirkungsvollen Controllingsystem, Deutscher, Taschenbuch Verlag, München.
 • [10] Kaleta A., Moszkowicz K. (red.), (2008), Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Nr 20.
 • [11] Kaplan R., Atkinson A. (2015), Advanced Management Accounting, Prentice-Hall linternational, New Jersey.
 • [12] Koch. T., Sobczyk T., Oleksy S. (2004), Rola mapowania strumienia wartości w optymalizacji procesów produkcyjnych, Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych (CAMT), Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • [13] Koliński A. (2014), Model oceny efektywności procesu produkcji, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • [14] Kowalska K. (2001), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo WSB w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 • [15] Krzakiewicz K. (red.), (2008), Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • [16] Kuc B.R. (2006), Controlling narzędziem wczesnego ostrzegania, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 • [17] Lambert D.M., Knemeyer A.M., Gardne J.T. (2009), Building High Performance Business Relationships, Supply Chain Management Institute.
 • [18] Marciniak S. (2008), Controlling. Teoria i zastosowania, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • [19] Nowak E. (2003), Controlling w przedsiębiorstwie, koncepcje i instrumenty, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • [20] Nowosielski K. (2014), Performance Improvement of Controlling Processes. Results of Theoretical and Empirical Researches, "Przegląd Organizacji", 2014, Nr 5.
 • [21] Sierpińska M., Niedbała B. (2003), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [22] Simon H. (1979), Rational Decision Making in Business Organizations, "American Economic Review", Vol. 69, No 4.
 • [23] Smith M. (2003), Research Methods in Accounting, Sage Publications Ltd, London.
 • [24] Śliwczyński B. (2010), Kontroling operacyjny w kształtowaniu procesów łańcucha dostaw ukierunkowany na zarządzanie wartością produktu, [w:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. IX. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, seria Ekonomika Transportu Lądowego, Nr 39.
 • [25] Śliwczyński B. (201 la), Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • [26] Śliwczyński B. (201 lb), Operations Controlling - A Tool of Translating Strategy into Action, "LogForum", Vol. 7, No. 5.
 • [27] Śliwczyński B. (2011c), Sterowanie efektywnością operacyjną w łańcuchu dostaw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 644, Problemy Transportu i Logistyki.
 • [28] Urbanowska-Sojkyi E" Banaszyk P., Witczak H. (2007), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • [29] Vollmuth H. (2003), Controlling - instrumenty od A do Z, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • [30] Waters D. (2002), Operations Management, Producing Goods and Services, Addison-Wesley Publishing Company, London.
 • [31] Weber J., Schäffer U. (2008), Einführung in das Controlling, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
 • [32] Weber J. (2001), Wprowadzenie do controllingu, Oficyna Controllingu Profit, Katowice.
 • [33] Zimniewicz K. (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171391357

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.