PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 3 (54) | 42--55
Tytuł artykułu

Przestrzenno-środowiskowe determinanty rozwoju energetyki wiatrowej w województwie podlaskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Spatial and Environmental Factors of Wind Energy Development in Podlaskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W polskiej i zagranicznej literaturze przedmiotu wielokrotnie poruszano zagadnienia związane z doborem zestawu czynników lokalizacyjnych pozwalających na wskazanie przestrzeni właściwych do posadowienia elektrowni wiatrowych. Tego typu badania podejmowano lokalnie w odniesieniu do obszarów województw: podkarpackiego, dolnośląskiego, lubelskiego, pomorskiego, opolskiego oraz warmińsko-mazurskiego. W kontekście tych uwarunkowań, celem niniejszej pracy jest próba wyznaczenia na terenie województwa podlaskiego obszarów predysponowanych do rozwoju energetyki wiatrowej w oparciu o przyjęty zestaw kryteriów wykluczających, a także konfrontacja uzyskanych wyników z obecnym stanem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.(fragment tekstu)
EN
The paper proposes an analytical approach for supporting the choice of the suitable areas for wind energy development. At the beginning the actual state of renewable energy resources use in Poland and podlaskie voivodeship was analyzed. Then the predisposed locations for wind energy development areas were chosen from the study area based on infrastructural, environmental, socio-cultural and hydrogeological constraints. Spatial research problem was solved by author, using tools of Geographic Information Systems.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
42--55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Badora K., Lokalizacja farm wiatrowych w południowej części województwa opolskiego a uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe, "Inżynieria Ekologiczna" 2010 nr 23
 • Banak M.J., Lokalizacja elektrowni wiatrowych - uwarunkowania środowiskowe i prawne, "Człowiek i Środowisko" 2010 nr 34(3-4)
 • Bielska A., Oberski T., Wyłączenie spod zabudowy gruntów nadmiernie uwilgotnionych klasyfikowanych za pomocą narzędzi GIS, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2014 nr II(2)
 • Boczar T., Wykorzystanie energii wiatru, Warszawa 2010
 • Bożętka B., Pozyskiwanie energii wietrznej a zmiany krajobrazu. Konsekwencje dla funkcji rekreacyjnej, "Krajobrazy rekreacyjne - kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu" 2010 t. XXVII
 • Fang Hsin-Fa, Wind energy potential assessment for the offshore areas of Taiwan west coast and Penghu Archipelago, "Renewable Energy" 2014 nr 67
 • Konwencja z dnia 2 lutego 1971 roku o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego Michalczuk W. (red.), Przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie lubelskim, Lublin 2011
 • Netzel P., Analizy przestrzenne z wykorzystaniem GRASS, "Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego" 2011 nr 15
 • Odległość turbin wiatrowych od linii elektroenergetycznych NN, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA, Departament Eksploatacji, Konstancin-Jeziorna 2014, www.pse.pl
 • Sobolewski M., Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, "Studia BAS" 2010 nr 1(21)
 • Synowiec W., Luc M., Wielokryterialna ocena przydatności terenu do rozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie gminy Rymanów, "Przegląd Geograficzny" 2013 nr 85(3)
 • Szurek M., Blachowski J., Nowacka A., GIS-based method for wind farm location multi-criteria analysis, "Mining Science" 2014 nr 21
 • Uchwała nr XIV/119/2011 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2011 . w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Supraśl
 • Uchwała nr XXXII/207/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Augustów
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229)
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60)
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1399)
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112)
 • www.mingov.pl
 • www.ure.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171391397

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.