PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 77 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi | 503--512
Tytuł artykułu

Zakres ujawnianych informacji finansowych w raporcie zintegrowanym wybranych przedsiębiorstw

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Data Disclosure in Chosen Companies Integrated Reports
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - celem głównym opracowania jest analiza zakresu ujawnianych informacji finansowych w raportach zintegrowanych polskich spółek. Analizie poddano raporty zintegrowane za 2013 rok następujących podmiotów - grupa LOTOS SA, GAZ-SYSTEM SA, Krajowa Spółka Cukrowa SA, grupa AZOTY SA oraz SCANMED SA Pochodną celu głównego jest sformułowanie wniosków mających charakter rekomendacji oraz wskazujących możliwe obszary badawcze w obszarze raportowania zintegrowanego. Metoda badania - w artykule wykorzystano metodę dedukcyjną, historyczną (heurystykę, hermeneutykę i syntezę) oraz analizę raportów zintegrowanych. Wyniki - wynikiem przeprowadzonego badania jest identyfikacja niedoskonałości raportowania zintegrowanego w obszarze ujawnianych informacji finansowych. Oryginalność/Wartość - przedstawione rozważania sprowadzają się do określenia przyszłych kierunków zmian w badanym obszarze. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - the aim of the article is to analyse the financial data disclosure in polish companies integrated reports. Five integrated reports from 2013 were fully analysed - LOTOS SA, GAS-SYSTEM SA, Krajowa Spółka Cukrowa SA, AZOTY SA and SCANMED SA. Design/Methodology/Approach - the article is based on two research methods - historical method (including all of its stages: heuristic, hermeneutic and sythesis) and deduction method. Findings - the result of the study is the identification of weak points of financial data disclosure in integrated reporting. Originality/Value - recomendations and future scientific research spheres were presented, mainly in the area of financial data disclosure in integrated reporting. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Błażyńska J. (2012), Standaryzacja zasad rachunkowości finansowej a perspektywy rozwoju rachunkowości, w: Obszary badawcze współczesnej rachunkowości, red. W. Gabrusewicz, J. Samelak, Zeszyty Naukowe nr 233, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Gos W., Hońko S., Szczypa P. (2010), ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpretować i analizować, Wydanie I, Cedewu, Warszawa.
 • ISO 26000 and the International Integrated Reporting - Framework briefing summary, www.iso.org/iso/ iso_26000_and_ir_international_integrated_reporting_en_-_lr.pdf (2.03.2015).
 • Jędrzejka D. (2012), Raportowanie zintegrowane jako nowe podejście do współczesnej sprawozdawczości, Acta Universitatis Lodziensis, "Folia Oeconomica" nr 266, Łódź.
 • Kędzior M. (2012), Nowa formuła prezentacji sprawozdań finansowych według wspólnej koncepcji IASB i FASB, w: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 • Krzywda D. (2010), Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego, w: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 • Michalczuk G., Mikulska T. (2014), Sprawozdanie zintegrowane jako finalny produkt rachunkowości społecznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 827, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 69, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Micherda B. (2012), Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości, w: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 • Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Stępień K. (2012), Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) w świetle obecnych regulacji, w: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 • Szczepankiewicz E.I. (2014), Ewolucja sprawozdawczości przedsiębiorstw - problemy zapewnienia porównywalności zintegrowanych raportów z zakresu zrównoważonego rozwoju i CSR, w: Współczesne wyzwania w obszarze sprawozdawczości finansowej, red. P. Mućko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr832, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia" nr 71, Szczecin.
 • Szczepankiewicz E.I. (2013), Informacje tworzące wartość rynkową w raportowaniu biznesowym, Warsztaty menedżerskie, "Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie" 2013/3.
 • Zintegrowany raport roczny grupy LOTOS (2013), w opracowaniu - Raport Lotos 2013, http://raportroczny. lotos.pl/assets/pdf/LOTOS-Zintegrowany-Raport-Roczny-2013.pdf (27.02.2015).
 • Zintegrowany raport roczny Krajowej Spółki Cukrowej (2013), w opracowaniu - Raport KSC 2013, http://firma.polski-cukier.pl/plik,815,zinegrowany-raport-roczny.pdf (27.02.2015).
 • Zintegrowany raport roczny GAZ-SYSTEM (2013), w opracowaniu - Raport GAZ 2013, http://www.gazsystem. pl/ea/rr2013/ (27.02.2015).
 • Zintegrowany raport roczny grupy AZOTY S.A. (2013), w opracowniu - Raport Azoty 2013, http://azoty.com/doc/ 6f144b08/raport_grupa_azoty_za_2013_pl.pdf (2.03.2015).
 • Zintegrowany raport roczny Scanmded S.A. (2013), w opracowniu - Raport Scanmed 2013, http://scanmed.pl/ relacje-inwestorskie/pierwszy-zintegrowany-raport-na-new-connect-od-scanmedmultimedis/ (2.03.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171391531

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.