PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 8 | nr 2 | 63--73
Tytuł artykułu

Specialization and Diversification of Agricultural Production in the Light of Sustainable Development

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The study evaluated the importance of agricultural production structures for economic efficiency and environmental sustainability of farms. For this purpose, multivariate methods were used: ordering and data envelopment analysis (DEA). The study is based on accounting data from the farms of intensive agriculture in Wielkopolska Province, collected by the Institute of Agricultural and Food Economics in Warsaw in 2004-2009. It was demonstrated that diversified farms achieve similar economic efficiency indicators as specialized farms. At the same time it was proven that the farms with production specializing in breeding cattle, implement their function of "guardians of the countryside" in the same degree or even better. Thus, the main hypothesis of the study formulated on the basis of studying literature was rejected. It said that: specialized farms achieve higher economic efficiency with lower environmental sustainability of the production than diversified farms. In the diversified farms there is higher environmental sustainability of production at lower economic efficiency than in specialized farms. (original abstract)
Rocznik
Tom
8
Numer
Strony
63--73
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics, Poland
 • Poznań University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Bieńkowski J., Jankowiak J., Marcinkowski J., Sadowski A. (2005), Efektywność techniczna i środowiskowa towarowych gospodarstw rolnych na przykładzie badanej grupy z Wielkopolski, Roczniki Naukowe SERiA, Vol. 7, pp. 17-21.
 • Czasch B., Balmann A., Odening M. (1998), Die Umstrukturierung landwirtschaftlicher Unternehmen beim Ubergang zur Marktwirtschaft unter besonderer Berucksichtigung des Faktors Arbeit. Finanzwissenschaftliche Diskussionbeitrage, Industrial and Social Policie In Countries Transition No 3.
 • Chyłek E. (2005), Proces modernizacji rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Wieś i Rolnictwo, No 3, pp. 10.
 • Chmielewska B. (2010), Sources of Income as an Indicator of Changes in the Farm Functions, Economics & Sociology, Vol. 3, No 1, pp. 49-65.
 • Czyżewski A. (2013), O nowy paradygmat rozwoju rolnictwa. Refleksje na książką J. St. Zegara pt. "Współczesne wyzwania rolnictwa, Ekonomista, No 6, pp. 831-836.
 • Czyżewski A., Smędzik-Ambrozy K. (2013), Intensive agriculture in the process of specialization and diversification of agricultural production. Regionally and locally, Warsaw: PWN.
 • Czyżewski, A., Stępien, S. (2009), Changes in the Mechanism of Direct Support and Agricultural Markets Stabilisation in the Aspect of the CAP "Health Check" Proposals, Proceedings of the international scientific conference Economic Science for Rural Development, Issue 18, pp. 231-239.
 • Czternasty W., Czyżewski B. (2007), Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce: teoria, analiza i tendencje, Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 • Dyrektywa Azotanowa UE, avalaible online at http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/nitrates/pl.pdf, refered on 10/05/2013).
 • Grabowski S. (1975), Specjalizacja i skala produkcji w rolnictwie, Warszawa: IRWiR PAN.
 • Józwiak W., Juźwiak J. (2007), Rolnictwo wielostronne, czy wyspecjalizowane, Wieś i Rolnictwo, No 4, p. 10.
 • Grethe H. (2008,), Aspekte der Agrarpolitik 2007, Agrarwirtschaft No 57, pp. 2-9.
 • GUS (2003), Ważniejsze dane o podregionach, powiatach i gminach województwa wielkopolskiego, Poznań, electronic publishing.
 • Hayami Z., Ruttan V W. (1985), Agricultural development: an internationale perspective, Baltomore and London: The Johns Hopkins University Press.
 • Henning Ch. (2008), The Heath Check: a starting point of the end of the "Old CAP", Agrarwirtschaft No 57, pp. 149-154.
 • Juszczyk S. (2004), Głębokość specjalizacji. Propozycja ekonomiczno - organizacyjna na przykładzie gospodarstw mlecznych makroregionu środkowego, Roczniki Naukowe SERiA, Vol. 6 p.101.
 • Kagan A. (2009), Oddziaływanie przedsiębiorstw rolniczych na środowisko naturalne. Aspekt metodyczny i praktyczny, Wieś i Rolnictwo, No 3, pp. 62-84
 • Karwat-Woźniak B. (2011), Regional Differentiation in the Socio-economic Development Conditions of the Agriculture in Poland, Economics & Sociology, Vol. 4, No 2, pp. 11-25.
 • Kodeks dobrej praktyki rolniczej, avalaible online at http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Dyrek-tywy_Unijne/Azotowa/kodeks_dobrej_praktyki_rolniczej.pdf, reffered on19./06/2011
 • Kopiński J., Madej A., (2006), Ilość azotu dostarczanego w nawozach naturalnych w zależności od obsady zwierząt, Nawozy i nawożenie, No 4, p.16.
 • Krasowicz S. (2005), Cechy rolnictwa zrównoważonego, , Warszawa: IERiGż-PIB, p. 31.
 • Krasowicz S., Kuś J., Jankowiak J. (2009), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji w aspekcie rozwoju zrównoważonego, Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolniczych, Puławy: IUNiG-PIB, pp. 55-75.
 • Kulikowski R. (2013), Produkcja i towarowość rolnictwa w Polsce Przemiany i zróżnicowania przestrzenne po II wojnie światowej, Warszawa: IGiPZ PAN.
 • Poczta-Wajda A. (2010), Nowoczesne techniki analityczne w kształceniu na studiach ekonomicznych, Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny.
 • Pomianek I. (2014), Socio-economic Development of Agricultural Problem Areas in Poland, Economics & Sociology, Vol. 7, No 2, pp. 89-116.
 • Potter C. (2004), Multifunctionality as an Agricultural and Rural Policy Koncept, F. Brouwe (ed.), Sustaining Agriculture and the Rural Environment, Cheltenham-Northampton: Edward Elgar.
 • Rolnictwo zrównoważone, avaliable online at http://www.lodr.pl/prow-2007-2013/rolnictwo-zrownowazone-prow-2007-2013, reffered on -19/06/2011
 • Runowski H. (1994), Koncentracja produkcji zwierzęcej, Warszawa: SGGW.
 • Majewski E. (2008), Trwały rozwój i trwałe rolnictwo - teoria i praktyka gospodarstw rolniczych, Warszawa: SGGW.
 • Steebling R., Maier L., Legg W., Sustainable Agriculture, Sustainable Development OECD Policy Approaches for the 21st Century, OECD 1998.
 • Prasada Rao D. S., Coelli T. J. (1998), Catch-up and convergence in global agricultural productivity 1980-1995, Centre of for Efficiency and Productivity Analysis Working Papers, Armidale.
 • Stępień S. (2007), Znaczenie specjalizacji w kształtowaniu dochodów rolniczych, A. Czyżewski (ed.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej ujęcie makro i mikroekonomicznej, Poznań: AE w Poznaniu, pp. 209-230.
 • Thiele H., Brodersen C. (2008), Anwendung der nicht-parametrischen Data Envelopment Analysis auf der Effizienz land-wirtschaftlicher Unternehmen in der Transformation Ostdeutschlands, Agrarwirtschaft No 46, pp. 58-63.
 • Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarstwach w 2002 roku - województwo wielkopolskie (2003), Poznań: GUS.
 • Wilkin J. (2008), Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich, M. Kłodziński (ed.), Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, Warszawa: IRWiR PAN, p.16.
 • Woś A., Zegar J. St. (2002), Rolnictwo społecznie zrównoważone, Warszawa, IERiGż-PIB.
 • Wojtaszek Z. (1980), Kierunki specjalizacji gospodarstw indywidualnych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
 • Wrzaszcz W. (2008), Wyniki gospodarstw zrównoważonych w Polsce, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, No 4, pp. 17-37.
 • Zegar J. St. (2012), Współczesne wyzwania rolnictwa, Warszawa: PWN.
 • Zieliński D. (1985), Specjalizacja gospodarstw indywidualnych, Poznań: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
 • Ziółkowska J. (2008), Efektywność techniczna w gospodarstwach wielkotowarowych, Warszawa: IERiGż-PIB.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171391569

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.