PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 402 Polityka ekonomiczna | 84--94
Tytuł artykułu

Klastry w nowej perspektywie programowej 2014-2020

Warianty tytułu
Clusters in the New Programming Perspective 2014-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowa perspektywa programowa na lata 2014-2020 jest już ostatnią taką szansą na wsparcie rozwoju zarówno już funkcjonujących, jak i tworzących się struktur klastrowych poprzez doskonalenie ich systemu zarządzania, tworzenie interdyscyplinarnych konsorcjów klastrowych realizujących projekty rozwojowe oraz internacjonalizację ich działalności. Celem artykułu jest udzielenie wstępnej odpowiedzi (na bazie analizy źródeł zastanych i badań ankietowych, w ujęciu regionalnym) na pytanie, czy polskie klastry są przygotowane do absorpcji wsparcia w kolejnych latach oraz zarysowanie propozycji, jak zdiagnozowaną absorpcję można ewentualnie wzmocnić(abstrakt oryginalny)
EN
The new programming perspective for 2014-2020 is the last opportunity to support the development of already existing as well as currently forming cluster structures through improving the management system of cluster structures, creation of multidisciplinary cluster consortia implementing development projects and internationalization of cluster activity. The paper aims to provide a preliminary answer (based on the analysis of existing sources and surveys conducted from the regional perspective) to the question whether Polish clusters are prepared to absorb assistance in the coming years and to outline proposals how to enhance the diagnosed absorption(original abstract)
Rocznik
Strony
84--94
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Dzierżanowski M., 2012, Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, PARP, Warszawa, http://poig.parp.gov.pl/files/74/81/545/14669.pdf (10.05.2015).
 • European Commission, 2008, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, To-wards world-class clusters in the European Union. Implementing the broad-based innovation strategy, COM(2008) 652 final, Brussels.
 • European Commission, 2010a, Communication from the Commission Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM (2010) 2020 final, Brussels.
 • European Commission, 2010b, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, An Integrated Industrial Policy for the Globalisation Era Putting Competitiveness and Sustainability at Centre Stage {SEC(2010) 1272}{SEC(2010) 1276}, COM(2010) 614, Brussels.
 • European Commission, 2013, Council Decision of 3 December 2013 establishing the specific programme implementing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decisions 2006/971/EC, 2006/972/EC, 2006/973/EC, 2006/974/EC and 2006/975/EC, Official Journal of the European Union, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1595115-h2020-sp-oj_en.pdf.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011, Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Projekt Część II, Projekt z 17 listopada 2011, http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/dsrk_2_tom_17_listopada_2011__0.pdf (10.05.2015).
 • Komisja Europejska, 2010, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów Projekt przewodni strategii Europa 2020 Unia innowacji SEC(2010) 1161, COM(2010) 546 wersja ostateczna, Bruksela.
 • Ministerstwo Gospodarki, 2013, Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki "Dynamiczna Polska 2020", Załącznik do uchwały nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013, Warszawa http://www.mg.gov.pl/files/upload/20046/SIEG_PL_wersja%20ksiazkowa.pdf (10.05.2015).
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010, https://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Documents/KSRR_13_07_2010.pdf (10.05.2015).
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012, Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 września 2012 roku, http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020/Documents/Strategia_Rozwoju_Kraju_2020.pdf (10.05.2015).
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 http://www.fundusze.uj.edu.pl/documents/31275205/984cf17c-67cf-44dc-89d6-b636b8116707 (10.05.2015).
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia, 2014, https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/2014_2020/Documents/POPW_akcept_KE.pdf (10.05.2015).
 • Rogut A., Piasecki B., 2010, Główne kierunki polskiej innowacyjności. Podstawowe czynniki warunkujące kreowanie i powstawanie innowacji, https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/Ekspertyzy_aktualizacja_SRK__1010/Documents/glowne_kierunki_polskiej_innowacyjnosci_2010.pdf (10.05.2015).
 • Rzeczpospolita Polska, 2011, Krajowy Program Reform Europa 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_poland_pl.pdf (10.05.2015).
 • Zarząd Województwa Łódzkiego, 2015, Wstępny projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 357/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3 kwietnia 2015 r., http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/e5ceb20047e1022a83de873176107eb8/SZOOP+RPO+W%C5%81+na+lata+2014-2020.pdf?MOD=AJPERES (10.05.2015).
 • http://ec.europa.eu/easme/en/cos-cluster-2014-3-03-cluster-go-international (10.05.2015).
 • http://ec.europa.eu/easme/en/cos-wp-2014-3-04-cluster-excellence-programme (10.05.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171391671

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.