PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 73 | 94--105
Tytuł artykułu

Poziom wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w świetle wieloletnich ram finansowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Level of Support for Agriculture and Rural Areas in the Light of Multi-Year Financial Framework
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu scharakteryzowano instrumenty wsparcia finansowego przeznaczone na wspólną politykę rolną, w kontekście Wieloletnich Ram Finansowych. Badaniami objęto dwie perspektywy finansowe (2007-2013 i 2014-2020), gdy nowe państwa członkowskie uczestniczyły i będą uczestniczyć w pełnym okresie programowania. Przeprowadzona analiza porównawcza poziomu dopłat bezpośrednich miedzy UE-15 a NUE-12, wykazała na istnienie istotnych różnic na niekorzyść nowych państw członkowskich. Badania wskazują na możliwość zbliżenia płatności obszarowej w 2020 r., lecz pełnej konwergencji nie uda się osiągnąć. W ramach II filaru WPR badano kierunki wydatków poprzez pryzmat osi priorytetowych. Dawne państwa członkowskie preferowały działania związane z poprawą środowiska naturalnego, gdy tymczasem nowe państwa na działania związane z poprawą konkurencyjności sektora rolnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper characterizes the financial support instruments provided for the Common Agricultural Policy, in the context of the Multiannual Financial Framework. The study covered two financial perspectives (2007-2013 and 2014-2020), when the new Member States participated in the full programming period. Carried comparative analysis of the level of direct payments between the EU-15 and the NUE-12 showed the existence of significant differences for unprofitibility of the new Member-States. Research suggests the possibility of reaching of area payments in 2020 but full convergence will not be achieved. In the framework of the second pillar of the CAP there has been studied directions of expenditures through the prism of the priority axes. Former Member States preferred activities related to the improvement of the environment, while new Members payed attention to the improvement of the competitiveness of the agricultural sector. (original abstract)
Rocznik
Tom
73
Strony
94--105
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • 1] Gorton, M., Davidova, S. Farm productivity and efficiency in the CEE applicant countries: a synthesis of results, Agricultural Economics 30, 2004.
 • [2] Latruffe L., Davidova S., Balcombe K. Productivity change in Polish agriculture: an illustration of a bootstrapping procedure applied to Malmquist indices [in:] Post-Communist Economies, Vol. 20, No. 4, 2008.
 • [3] Lerman Z., Csaki C., Feder G. Land Policies and Evolving Farm structures in Transition Countries. Policy Research Working Paper 2794. The World Bank Development, 2002.
 • [4] Mickiewicz A. Przebieg i realizacja działań ramach I i II filara wspólnej polityki rolnej, ZUT, Szczecin, 2011.
 • [5] Poczta W. (red) Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej-wpływ WPR, PSR 2010, Warszawa, 2013.
 • [6] Roljecić S., Gruić B., Sarić R. Organic agriculture in terms of sustainable development and rural areas' development. [w:] Rural development policies from the EU enlargement perspective, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 2012.
 • [7] Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
 • [8] Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
 • [9] Rozporządzenie PE I RADY (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej.
 • [10] Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej.
 • [11] Russel P. Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej, Studia BAS, nr 3, 2012.
 • [12] Sarris A.H., Doucha T., Mathijs E. Agricultural restructuring in central and eastern Europe: implications for competitiveness and rural development. European Review of Agricultural economics 26 (3), 1999.
 • [13] Swinnen J.F.M.Implications of EU enlargement for Agri-food Markets and Policy, Materials for the conference Outlook for Agriculture, Agribusiness and the Food Industry in Central and Eastern Europe at Budapest 18th of May 2001, Hungary, 2001.
 • [14] The Single Payment Scheme After 2013: New Approach - New Targets, DG AGRI, Brussels 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171391727

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.