PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 83 | nr 139 | 9--34
Tytuł artykułu

Propozycja nowego podejścia do problematyki badań przyczynowych w analizie ekonomicznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Proposal for a New Approach to the Issue of Causal Research in Economic Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W prezentowanym artykule autor opisuje różne pola możliwych zastosowań tych deterministycznych metod analizy ekonomicznej, które polegają na detalizacji odchylenia syntetycznego wskaźnika w zbiór odchyleń cząstkowych. W pierwszej kolejności autor omawia ich wykorzystanie w ocenie zmian efektywności organizacji oraz szacowaniu efektu synergicznego. Następnie podaje propozycje nowych zastosowań, a mianowicie w modyfikacji metody analizy wrażliwości, w rozwoju nowych modeli nierówności wskaźników oraz do analizy wyników współpracy z wykorzystaniem dwufazowego modelu analizy przyczynowej, który integruje fazy tworzenia i podziału efektów. Budowa i zastosowanie dwufazowego modelu analizy przyczynowej są opisane szczegółowo na przykładzie analizy funkcji trzech zmiennych, z wykorzystaniem metody kolejnych podstawień.(abstrakt oryginalny)
EN
In the presented paper, the author describes various potential applications of those deterministic methods of economic analysis which are based on decomposition of the variation of the synthetic indicator into a set of partial variations. The author first discusses their application in the assessment of changes in an organization's effectiveness and the estimation of the synergy effect. Subsequently, the author explores new areas of application, namely: modification of the sensitivity analysis method, development of new models of indicator inequalities, and analysis of the results of cooperation using the biphasic model of causal analysis that integrates the phases of creation and distribution of the effects. The structure and the application of this model are described in detail in the context of analysis of a three-variable function using the method of chain substitutions.(original abstract)
Rocznik
Tom
83
Numer
Strony
9--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
Bibliografia
 • Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B. (1993), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Bednarski L., Waśniewski T. (red.) (1996), Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, t. I, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Bućko J. (2012), Metody oceny ekonomicznej procesów rozwojowych, Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom.
 • Bućko J. (1997), Przegląd metod analizy przyczynowej, "Ekonomika. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej", nr 2.
 • Ćwiąkała-Małys A., Nowak W. (2001), Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Hamrol M. (red. nauk.) (2007), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Ujęcie sytuacyjne, wydanie trzecie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Krajewski M. (2008), Wykorzystanie modelu Du Ponta w ocenie działalności gospodarczej, [w:] S. Wrzosek (red. nauk.), Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 9.
 • Krajewski M. (2006), Układy nierówności wielkości ekonomicznych jako narzędzia analizy efektywności zarządzania aktywami w przedsiębiorstwie, [w:] Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Kucharczyk A. (2001), Przyczynowa analiza łańcuchowa w kontroli gospodarności, "Organizacja i Kierowanie", nr 2.
 • Kucharczyk A. (1993), Algorytmizacja i weryfikacja badań przyczynowych analizy ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie", nr 1477.
 • Miculeac M.E., Cechin-Crista P. (2014), Deterministic methods used in financial analysis, "Journal of Public Administration, Finance and Law", issue 5.
 • Mioduchowska-Jaroszewicz E. (2008), Zastosowanie indeksu nierówności wskaźników ekonomicznych w ocenie działalności banku, [w:] S. Wrzosek (red. nauk.), Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 9.
 • Olszański W. (1989), Wybór metod badań przyczynowych, "Rachunkowość", nr 2.
 • Świetlik W. (2005), Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • Urbańczyk E. (1998), Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Urbańczyk E., Jurek M. (1998), Wielokierunkowa analiza wyniku finansowego przedsiębiorstwa, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Wójtowicz P. (2014), Przydatność zmodyfikowanej metody różnic cząstkowych do systemowej analizy wskaźnikowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 76 (132), SKwP, Warszawa.
 • Żwirbla A. (2014), Teoretyczne podstawy metod deterministycznych analizy ekonomicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Żwirbla A.(2007), Rozwój metod ilościowych analizy ekonomicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171391797

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.