PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 58 nr 1 Financial Aspect of the Challenges of Regional Policy in the New Programming Period | 13--26
Tytuł artykułu

Local Government as a Beneficiary of EU Aid Funds - Key Challenges for the 2014-2020 Financial Perspective

Warianty tytułu
Samorząd terytorialny jako beneficjent środków pomocowych Unii Europejskiej - kluczowe wyzwania dotyczące perspektywy finansowej 2014-2020
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the context of the new 2014-2020 financial and planning perspective of the EU, the local government in Poland is faced with yet another difficult test of absorption. The aim of this study is not only to show the impact of EU funds on the local finance system in Poland, but also to identify the key challenges that determine the absorption capacity of the LGUs as the beneficiaries of European funds in the new programming period.(original abstract)
W kontekście właśnie rozpoczynającej się nowej perspektywy finansowej i planistycznej UE dotyczącej lat 2014-2020, samorząd terytorialny w Polsce staje przed kolejnym trudnym testem absorpcji. Celem niniejszego opracowania jest nie tylko ukazanie wpływu funduszy unijnych na system polskich finansów lokalnych, ale również identyfikacja kluczowych wyzwań determinujących zdolności absorpcyjne JST jako beneficjentów funduszy europejskich w nowym okresie programowania.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • 55 JST ma problem z limitem zadłużenia, ale sytuacja poprawi się, www.portalsamorzadowy.pl/ prawo-i-finanse/nowy-limit-zadluzenia-samorzadom-nie-straszny,60002.html [25.09.2014].
 • Council Regulation (EU, Euratom) No. 1311/2013 of 2 December 2013 laying down the multiannual financial framework for 2014-2020, "EU Official Journal" L 347/884.
 • Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM (2010) 2020, final version, Brussels, 3.03.2010.
 • Information of the Ministry of Finance on the implementation of the budgets of local government units for the years 2007-2013.
 • Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, ed. E. Kornberger- Sokołowska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Kamiński A., Uwagi do wykorzystania instrumentów zwrotnych w samorządach, in: Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego, ed. A. Alińska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013.
 • Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich znaczenie w polityce spójności po 2013 roku, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010.
 • Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - umowa partnerstwa [Programming the Financial Perspective 2014-2020 - The Partnership Agreement], Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury, Warszawa 2014.
 • Raport rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw zaangażowania sektora publicznego i prywatnego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, prepared for the Ministry of Economy by the Foundation Institute for Public-Private Partnerships and Business Advisory Law Firm Cieślak and Kordasiewicz, Warszawa 2013.
 • Sierak J., Bitner M., Gałązka A., Górniak R., Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014-2020. Raport z przeprowadzonych badań, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
 • Szołno-Koguc J., Twarowska M., Przesłanki i zalety stosowania instrumentów pozadotacyjnych w finansowaniu inwestycji j.s.t., in: Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego, ed. A. Alińska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020 [The National Development Strategy 2020], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Dz.U. poz. 1146 [The Act of 11 July 2014 on the principles of implementation of cohesion policy programs financed in the 2014-2020 financial perspective, Journal of Laws, item 1146].
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2013, poz. 885 [The Act of 27 August 2009 on Public Finance, Journal of Laws 2013, item 885].
 • Wojtach A., Uwarunkowania zdolności absorpcyjnej funduszy unijnych w administracji publicznej, "Zarządzanie i Finanse" 2012, No. 3(1).
 • Żółciński S., Rola funduszy unijnych w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego w latach 2014-2020, Crido Taxand, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171391821

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.