PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. nr 42 Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju | 251--265
Tytuł artykułu

Instytucje a akumulacja kapitału rzeczowego we współczesnej gospodarce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Influence of Institutions on Capital Accumulation in Contemporary Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Możliwość kreowania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego zależy od zdolności krajów do osiągania odpowiednio wysokiego tempa powiększania kapitału. W gospodarce współczesnej obserwowane są olbrzymie dysproporcje w rozmiarach akumulacji kapitału rzeczowego dokonywanych przez poszczególne kraje. Na początku XXI wieku akumulacja brutto kapitału na jednego aktywnego zawodowo była prawie 60 razy większa w Ameryce Północnej niż w Afryce Subsaharyskiej. Również wysoki współczynnik Giniego jest potwierdzeniem tego zróżnicowania. Dla nakładów kapitału do zasobów pracy w gospodarce światowej kształtuje się on na poziomie około 60%. W artykule zadano zatem pytanie o źródła różnic w rozmiarach tworzonego kapitału rzeczowego. Celem podjętych badań jest przeprowadzenie analizy oddziaływania instytucji na akumulację kapitału rzeczowego, a w tym wyjaśnienie różnic w rozmiarach tworzonego kapitału w skali globalnej. W artykule wykorzystano kilka mierników stosowanych w ocenie jakości instytucji: Economic Freedom of the World (Fraser Institute), Worldwide Governance Indicators - Government Effectiveness, Rule of Law (World Bank) oraz Freedom in the World - Political Rights, Civil Liberties (Freedom House). Zmienność nakładów kapitałowych może być w dużym stopniu wyjaśniona różnicami w systemach instytucjonalnych (nawet do prawie 80%). Wzrost sprawności funkcjonowania instytucji (i tym samym poprawa wskaźników ich jakości) wydatnie zwiększa rozmiary akumulacji kapitału. Ład instytucjonalny osiągany dzięki stworzeniu odpowiednich instytucji, a także ich współdziałaniu w danej przestrzeni staje się podstawowym warunkiem wysokiej efektywności funkcjonowania podmiotów i całej gospodarki, kreowania dużych przyrostów potencjału wytwórczego oraz zmian strukturalnych sprzyjających dalszemu rozwojowi. (abstrakt oryginalny)
EN
The possibility of creating a high rate of economic growth depends on the ability of countries to achieve an adequately high pace of capital growth. In contemporary economy, we can observe huge disproportions in the level of capital accumulation achieved by particular economies. In the early 21st century, gross accumulation per 1 professionally active person was almost 60 times higher in North America than in Sub-Saharan Africa. Also, a high Gini coefficient is a confirmation of such disparity. For capital outlay on human resources in world economy, it is on the level of 60%. This article asks about the sources of differences in the sizes of created capital. The objective of undertaken research is to analyze the impact of institutions on capital accumulation, and to explain the disparities in the size of created capital in a global scale. In this article, several measures applied to institution quality assessment are used: Economic Freedom of the World (Fraser Institute), Worldwide Governance Indicators - Government Effectiveness, Rule of Law (World Bank) and Freedom in the World - Political Rights, Civil Liberties (Freedom House). The disparities between capital outlay may be, to a great extent, explained by the differences in institutional systems (even up to 80%). An increased institutional performance (and, at the same time, improved institution quality indicators) contributes significantly to raising the level of capital accumulation. Corporate governance achieved by creating adequate institutions and their cooperation in a given field becomes the basic determinant of a high performance of business entities and the whole economy, a big improvement of productive capacity and structural changes leading to further development. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Buchanan J., Heesang Chai D., Deakin S., 2014, Empirical Analysis of Legal Institutions and Institutional Change: Multiple-Methods Approaches and Their Application To Corporate Governance Research, "Journal of Institutional Economics", Vol. 10, Iss. 1.
 • Brzozowski M., Gierałtowski P., Milczarek D., Siwińska-Gorzelak J., 2006, Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy, Wyd. UW, Warszawa.
 • Fraser institute, Economic Freedom of the World; http://www.freetheworld.com/index.php (stan na dzień: 10.08.2014).
 • Freedom House, Freedom in the World Country Ratings http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world (stan na dzień: 22.08.2014).
 • Gruszewska E., 2013, Instytucje a proces tworzenia kapitału w Polsce, UwB, Białystok.
 • Hodgson G.M., 2009, Institutional Economics into the Twenty-First Century, "Studie Note di Economia", Anno XIV, No. 1.
 • Hodgson G.M., 2012, From Pleasure Machines to Moral Communities: An Evolutionary Economics without Homo economicus, University of Chicago Press, Chicago, London.
 • Hodgson G.M., 2014, On fuzzy frontiers and fragmented foundations: Some reflections on the original and new institutional economics, http://uhra.herts.ac.uk/bitstream/handle/2299/14771/906911.pdf?sequence=2 (stan na dzień: 2.01.2015).
 • Jütting J., 2003, Institutions and Development: A Critical Review, OECD Development Centre, Working Paper No. 210.
 • Kondratowicz A., 2013, Wolność gospodarcza a teoria zmiany instytucjonalnej, referat na IX Kongres Ekonomistów Polskich, http://www.pte.pl/kongres/referaty/Kondratowicz%20Andrzej/Kondratowicz%20Andrzej%20-%20wolność%20gospodarcza%20a%20teoria%20zmiany%20instytucjonalnej.pdf (stan na dzień: 08.07.2005 r.).
 • Miłaszewicz D., 2011, Jakość instytucji a wzrost gospodarczy, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 19, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • North D.C., 2009, Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge Univ. Press, New York 2009.
 • North D.C., 2014, Zrozumieć przemiany gospodarcze, tłum. J. Stawiński, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Pańków W., 2014, Instytucje i organizacje. Pochodzenie. Powstawanie. Funkcje. Przekształcenia, Poltext, Warszawa.
 • Parto S., 2005, Economic Activity and Institutions: Taking Stock, "Journal of Economic Issues", Vol. 39, No. 1.
 • Piketty T., 2014, Capital in the Twenty-First Century, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, London.
 • Próchniak M., 2009, Czynniki wzrostu gospodarczego - przegląd wyników badań empirycznych [w:] Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja?, red. R. Rapacki, PWE, Warszawa.
 • Ratajczak M., 2011, Popularność ekonomii instytucjonalnej. Moda czy trwała zmiana?, "Zeszyty Naukowe PTE", Kraków nr 9.
 • Rodrik D., 2011, Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, tłum. S. Szymański, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Soto de H., 2002, Tajemnica kapitału. Dlaczego kapitalizm triumfuje na Zachodzie a zawodzi gdzie indziej, tłum. Sz. Czarnik, Fijorr Publ., Chicago -Warszawa.
 • Stankiewicz W., 2014, W drodze do skutecznego paradygmatu ekonomiki instytucjonalnej: pomoc metodologii nauki [w:] Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych, red. S. Rudolf, WSEPiNM, Kielce.
 • Voigt S., 2013, How (Not) to Measure Institutions, "Journal of Institutional Economics" Vol. 9, Iss.1.
 • WDI, World Development Indicators, Data - The World Bank, http://data.worldbank.org/indicator (stan na dzień: 20.08.2014).
 • WDI, Worldwide Governance Indicators, Data - The World Bank http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171391861

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.