PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce | 11--28
Tytuł artykułu

Rozwój przedsiębiorczości w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorczość jest kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego. poprawy konkurencyjności gospodarki, tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu dobrobytu społeczności lokalnych i regionalnych. Jest ona immanentnie związana z kreowaniem nowego: zakładaniem nowych firm, rozwijaniem nowej działalności, tworzeniem nowych zasobów rynków, technologii, produktów i usług, procesów i transakcji prowadzących do zwiększenia wartości.
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2010, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2010.
 • Doliński D., Etyka produktywności. Czy duch kapitalizmu krąży nad Polską? "Kolokwia Psychologiczne" 1995 nr 4.
 • Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość, tłum. A. Erlich, PWE, Warszawa 1992.
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 roku, GUS, Warszawa 2010.
 • Entrepreneurship Survey ofthe EU-25, Secondary analysis, Poland, Flash Eurobarometr 192, The Gallup Organization, 2007, Interactive report.
 • Employment in Europe. Report 2008, European Commission, http://ec.europa.eu/social/ main.jsp?langld=en&catld== 113&newsld=415&furtherNews=yes.
 • Juchniewicz M., Grzybowska B., Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2010.
 • Łapiński J., Liczba pracujących oraz przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia w sektorze MSP, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, PARP, Warszawa 2010.
 • Łapiński J., Przychody i sytuacja finansowa MSP, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, PARP, Warszawa 2010.
 • Łapiński J., Zarejestrowane i aktywne MŚP w latach 2008-2009, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, PARP, Warszawa 2010.
 • Łuczak M., Przedsiębiorczość w zarządzaniu firmą, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2003.
 • Praca na własny rachunek, szanse i bariery rozwoju samozatrudnienia. Studium przypadku województwa mazowieckiego, red. M. Bednarski, IPiSS, Warszawa 2007.
 • Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, red. M. Bratnicki, J. Strużyna, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2001.
 • Sitko-Lutek A., Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, UMCS, Lublin 2004.
 • Szałaj M., Doskonalenie kadry przedsiębiorstw jako kierunek działań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, PARP, Warszawa 2010.
 • Szymański W., Zmiany kosztów transakcyjnych w dostosowaniu przedsiębiorstw do głównych przekształceń gospodarki, maszynopis powielony, Warszawa 2010.
 • Zakrzewski R., Udział małych i średnich przedsiębiorstw w wytwarzaniu PKB i wartości dodanej brutto, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, PARP, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171391873

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.