PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce | 29--61
Tytuł artykułu

Ekonomiczna analiza regulacji prawnych przedsiębiorczości

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Aktywność ekonomiczna, czy inaczej gospodarowanie, stanowi jeden z podstawowych przejawów aktywności społecznej człowieka. Z tego powodu staje się przedmiotem zainteresowania władz publicznych, starających się nadać owej aktywności formy umożliwiające możliwie efektywne osiąganie celów zgodnych z zakresem realizowanej polityki. Współczesne państwo, określające się jako państwo prawa, przyjmuje na siebie w sferze oddziaływań społecznych rozliczne ograniczenia. Mają one zabezpieczać poddane jego władzy jednostki przed samowolą organów publicznych, a w ten sposób ochraniać sferę wolnościową jednostek. Granice władztwa publicznego znajdują zatem bezpośrednie odzwierciedlenie w obowiązującym prawie, z którego litery wprost wynikają. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Berman H. J., Prawo i rewolucja; Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, tłum. S. Amsterdamski, PWN, Warszawa 1995.
 • Bielski P., Podstawy organizacji i funkcjonowania rejestru przedsiębiorców - zagadnienia wybrane, "Rejent" 2000, Nr 2.
 • Buchanan J.M., Imperatywy konstytucyjne na lata 90. Ramy prawne wolnej i efektywnej gospodarki, "Zeszyty Centrum im. A. Smitha" 1995, Nr 1.
 • Budnikowski A., Globalizacja a integracja europejska, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej", SGH, 2001, Nr 10.
 • Cheung S.N.S., A Theory of Price Control, "Journal of Law and Economics", 1974, Vol. 17, No 1.
 • Czarny B., Rapacki R., Podstawy Ekonomii, wyd. II, PWE, Warszawa 2002.
 • Den Hertog J., General Theories of Regulation, w: Encyclopedia of Law and Economics, red. Bouckaert i G. De Geest, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 1999.
 • Garbicz M., Staniek Z., Mikroekonomia. Problemy zawodności rynku, Wydawnictwo WSM w Warszawie, Warszawa 2009.
 • Gilmore E.A., The Relation of Law and Economics, "The Journal of Law and Economics", Vol. 25, Nol.
 • Kosikowski C., Wolność gospodarcza w prawie polskim, PWE, Warszawa 1995.
 • Kosikowski C., Zezwolenia na działalność gospodarczą w prawie polskim, PWE, Warszawa 1997.
 • Kruczalak K., Spółki prawa handlowego i cywilnego, Lex, Gdańsk 1992.
 • Kuznets S., Wzrost gospodarczy; Produkt i struktura produkcji, tłum. A. Szeworski, PWE, Warszawa 1967.
 • Łużycki A. (Kasznica S.), Polskie prawo administracyjne; Pojęcia i instytucje zasadnicze, Warszawa 1938 (i.e. 1943).
 • Martin H.-P., Schumann H., Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, tłum. M. Zybura, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000.
 • Mishan J., Spór o wzrost gospodarczy, tłum. Z. Wolińska, PIW, Warszawa 1986.
 • Ogus A., Regulation Legal Form and Economic Theory, Hart Publishing, Oxford-Portland Oregon 2004.
 • . Posner R.A, Theories of Economic Regulation, "The Bell Journal of Economics and Management Science", 1974, Vol. 5, No 2.
 • Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, PWN, Warszawa 1994.
 • Regulatory Reform in OECD Countries. Economic growth and good governance, OECD, 2001
 • Rutherford, Routledge Dictionary of Economics, Second Edition, Routledge, London- New York 2002.
 • Samuelson RA., Nordhaus W.D., Economics, 14-th ed" Me Graw-Hill. 1992.
 • Schuettinger R.L., Butler E.E, Forty Centuries of Wage and Price Controls: How Not To Fight Inflation, The Heritage Foundation, Washington D.C., 1979.
 • Sobczak K., Działalność gospodarcza. Uregulowania prawne, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2001.
 • Stiglitz J., Regulation and Failure, w: New Perspectives on Regulation, red. D. Moss i J. Cisternino, The Tobin Project 2009.
 • Szymański W., Globalizacja - jej problemy i dylematy, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Warszawa 2001.
 • Tkaczyk T. P., Rynek, konkurencja i jej wspieranie, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Warszawa 1999.
 • Thieme J. M., Społeczna gospodarka rynkowa, red. nauk. M. Goliński, tłum. M. Trojan, H. Beck, Warszawa 1995.
 • Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, tłum. L. Czyżewski, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 • Mattei U., Comparative Law and Economics, The University of Michigan Press, Michigan 2000.
 • Waligórski M., Administracyjna regulacja działalności gospodarczej. Problemy prawnej reglamentacji, Wyd. "Ars boni et aeąui", Poznań 1998.
 • Waligórski M., Charakter prawny pozwoleń na prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej, "Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny" 1988 nr 3.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, ze zmianami).
 • Wyrok NSA z 27 października 1999 r., II SA 1586/99, "Prawo Gospodarcze", 2000, Nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171391881

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.