PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 9 | 2--10
Tytuł artykułu

Równość i sprawiedliwość w prawie pracy - rozważania na tle art. 120 k.p. Część 1

Autorzy
Warianty tytułu
Equality and Justice the Labour Law - Deliberation Against the Background of Article 120 of the Labour Code. Part 1
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor prowadzi rozważania na temat równości i sprawiedliwości w zatrudnieniu na tle kodeksowych zasad odpowiedzialności pracodawcy za czyny swoich pracowników (art. 120 k.p.). W części I artykułu koncentruje się na ukazaniu praktycznych konsekwencji obowiązywania art. 120 k.p. dla interesów majątkowych pracodawcy oraz na wielopłaszczyznowym poszukiwaniu aksjologii dla wprowadzenia tej regulacji do kodeksu pracy. Druga część, która ukaże się w następnym numerze PiZS, będzie poświęcona szczegółowym rozważaniom na temat konkretnych dylematów interpretacyjnych, jakie wiążą się ze stosowaniem art. 120 k.p. w praktyce obrotu gospodarczego, takich jak m.in. odpowiedzialność subsydiarna pracownika w razie niezaspokojenia poszkodowanego z majątku pracodawcy czy też odpowiedzialność pracownika-kierowcy przed ubezpieczycielem pracodawcy za szkody wyrządzone osobie trzeciej w ruchu drogowym. Rozważania te są prowadzone z perspektywy i ze szczególnym uwzględnieniem postulatu równości i sprawiedliwości w zatrudnieniu.(abstrakt oryginalny)
EN
The present work has focused on equality and justice in employment against the background of the statutory principles of an employer's liability for the acts of their employees (Art. 120 of the Labour Code). The publication is divided into two parts. The first partis devoted to practical consequences of Art. 120 of the Labour Code for financial interests of an employer, as well asmultifaceted search of axiology for introducing the regulation to the Labour Code. The second part contains a more detailed study of a specific interpretation dilemma connected with the use of Art. 120 of the Labour Code in business transactions such as, inter alia, subsidiary liability of an employee in case of dissatisfaction of an aggrieved party against the employer's assets, or an employee-driver's liability to the employer's insurer for damage caused to a third person while operating a motor vehicle on roadways. The analysis is conducted from the perspective and with particular consideration to the demand for equality and justice in employment.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--10
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bieniek, G. (1975). Regresowa odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika. Nowe Prawo, 9.
 • Bieniek, G. (1978). Roszczenia regresowe zakładu pracy wobec pracownika. Warszawa.
 • Bieniek, G. (1988). Odpowiedzialność materialna pracowników w praktyce. Warszawa.
 • Dąbrowa, J. (1968). Ograniczenie rozmiarów naprawienia szkody na tle k.c. Państwo i Prawo, 1.
 • Holowski, A. (1977). W: T. Zieliński (red.), Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, 1.1. Katowice.
 • Iwulski, J. (2009). W: J. Iwulski, W. Sanetra, Komentarz do Kodeksu pracy. Warszawa: LexisNexis.
 • Jaśkowski, K. (2009). W: K. Jaśkowski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, 1.1. Warszawa.
 • Krajewski, A. (1977). W: J. Jończyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 • Kruszewska, J. Rogalski, M. (1976a). Odpowiedzialność zakładu pracy za szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej oraz odpowiedzialność regresowa i dodatkowa pracownika. Część I. Palestra, 4-5.
 • Kruszewska, J. Rogalski, M. (1976b). Odpowiedzialność zakładu pracy za szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej oraz odpowiedzialność regresowa i dodatkowa pracownika. Część II. Palestra, 6.
 • Łętowska, E. (1965). Miarkowanie odszkodowania należnego zakładowi pracy za szkodę wyrządzoną przez pracownika. Państwo i Prawo, 8-9.
 • Marek, W. (1977). Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej. Nowe Prawo, 12.
 • Paluszkiewicz, M. (2011). Zatrudnienie tymczasowe w polskim prawie pracy. Konstrukcja i charakter prawny. Warszawa.
 • Piekarski, M. (1976). Pracownicza odpowiedzialność odszkodowawcza. Warszawa.
 • Piotrowski, W. (1977). Glosa do uchwały SN z 8.10.1975 г., IV PZP 8/75. Nowe Prawo, 1.
 • Piotrowski, W. (2009). W: Z. Góral (red.), Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego. Warszawa.
 • Pisarczyk, Ł. (2008). Ryzyko pracodawcy. Warszawa.
 • Pisarczyk, Ł. (2011). W: A. Sobczyk (red.), Z problematyki zatrudnienia tymczasowego. Warszawa.
 • Pisarczyk, Ł. (2013). W: B. Cudowski i J. Iwulski (red.), Z aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Księga jubileuszowa Profesora Waleriana Sanetry. Warszawa.
 • Rafacz-Krzyżanowska, M. (1969). Odpowiedzialność majątkowa pracownika wobec zakładu pracy. Warszawa.
 • Rembieliński, A. (1971). Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną przez podwładnego. Warszawa.
 • Rylski, M. (2012). Wina umyślna pracownika a miarkowanie odszkodowania - rozważania na tle art. 121 k.p. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 11.
 • Skoczyński, J. (2011). W: L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Świątkowski, A.M. (2006). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. BECK.
 • Wagner, B. (2009). W: L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Wolak, G. (2015). Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 1.
 • Zbroja, P. (2003). Odpowiedzialność pracowników tymczasowych za szkodę wyrządzoną pracodawcy i osobie trzeciej, Monitor Prawniczy, 6.
 • Zieliński, T. (1975). Odpowiedzialność deliktowa pracowników według kodeksu pracy. Państwo i Prawo, 6.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171391899

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.