PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 58 nr 1 Financial Aspect of the Challenges of Regional Policy in the New Programming Period | 41--50
Tytuł artykułu

Foreign Aid Budget of the European Union and the Investment Potential of Local Government in Poland between 2014-2020

Warianty tytułu
Środki pomocowe Unii Europejskiej a potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2014-2020
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Local government entities are the greatest investors in Poland since entering into the EU. In the years 2007-2013, they spent PLN 259.4 billion altogether on investment activity. This was possible, mainly, due to the support of EU non-repayable aid. It is expected that in the programming period of 2014-2020 that is starting now, LSEs will also constitute one of the main groups of beneficiaries of this aid. Funds from the EU will significantly increase the investment potential of LSEs in a given period. It is estimated that the funds that the LSEs in Poland could invest on their own equal the average annual operational surplus from the last 7 years, and amount to PLN 170 billion. EU aid will constitute about 36% of the funds LSEs will be able to designate for investment activity. The remaining problem is, however, that not all LSEs will be able to make use of this aid because of their indebtedness, which, in turn, will result in a lack of possibility to incur new debt, and thus, the inability to ensure their own contribution to European projects at the same time.(original abstract)
Jednostki samorządu terytorialnego od momentu wstąpienia Polski do UE są największym inwestorem w naszym kraju. W latach 2007-2013 wydatkowały w sumie 259,4 mld zł na działalność inwestycyjną. Było to możliwe dzięki wsparciu środkami bezzwrotnej pomocy z UE. Przewiduje się także, że w okresie programowania 2014-2020 JST będą stanowiły jedną z głównych grup odbiorców tej pomocy. Środki pozyskane z UE przyczynią się istotnie do zwiększenia potencjału inwestycyjnego JST w analizowanym okresie. Szacując środki, które samodzielnie mogłyby zainwestować JST w Polsce na poziomie średniorocznej nadwyżki operacyjnej z ostatnich 7 lat - 170 mld zł, pomoc unijna będzie stanowić ok. 36% funduszy, które będą przeznaczana na działalność inwestycyjną. Problemem jest jednak to, że nie wszystkie JST będą mogły z tej pomocy skorzystać ze względu na poziom ich zadłużenia, skutkujący brakiem możliwości zaciągania nowych zobowiązań, a tym samym zapewnienia wkładu własnego do projektów europejskich.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • University of Bialystok, Poland
Bibliografia
 • Czempas J., Inwestycje gminne - znaczenie i pomiar, in: I Forum Samorządowe. Polska samorządność w integrującej się Europie, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Galiński P., Możliwości finansowania inwestycji przez gminy w Polsce w latach 2010-2012, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2014, No. 65.
 • Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 • Kaczor T., Tomalak M., Potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2000.
 • Lubińska T., Będzieszak M., Własny potencjał inwestycyjny jako miara pozycji wydatkowej gmin, in: Budżet państwa i samorządów, decentralizacja - oświata, ed. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2005.
 • Ocena potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego do realizacji projektów w ramach RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020, ed. W. Misiąg, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2012.
 • Sierak J., Bitner M., Gałązka A., Górka R., Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014-2020, Warszawa 2013.
 • Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu- terytorialnego/sprawozdania-budzetowe [5.08.2014].
 • Szołno-Koguc J., Wybrane wskaźniki kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, in: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, ed. B. Filipiak, A. Szewczuk, Vol. 2, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 - umowa partnerstwa [Programming the financial perspective for the years 2014-2020 - Partnership Agreement], Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171391907

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.