PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 402 Polityka ekonomiczna | 231--239
Tytuł artykułu

Stopień komercjalizacji polskich wynalazków. Patenty akademickie a patenty biznesu

Warianty tytułu
The Degree of Commercialisation of Polish Inventions. Academic Patents vs. Business Patents
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie potencjału komercyjnego opatentowanych przez polskie uczelnie i przedsiębiorstwa wynalazków. Do celów opracowania wykorzystano metodę analizy dokumentów patentowych pod kątem występowania tzw. martwych patentów, czyli wynalazków, które wprawdzie objęto ochroną, ale których ochrona wygasła, zanim jeszcze została formalnie przyznana, co - w odczuciu autorek - z dużym prawdopodobieństwem świadczy o niewykorzystaniu tych wynalazków w praktyce gospodarczej. Analiza dokumentacji prawie 2000 patentów przyznanych przez Urząd Patentowy 8 polskim uczelniom i 20 polskim przedsiębiorstwom w latach 2005-2011 wykazała, że komercyjna wartość wynalazków akademickich w porównaniu z wynalazkami przedsiębiorstw była stosunkowo niska. O ile z łącznej liczby opatentowanych rozwiązań technicznych przedsiębiorstw ponad 82% miało szansę być wykorzystanych w praktyce, o tyle w przypadku ośrodków akademickich jedynie nieznacznie ponad połowa. Ponadto, spośród przedsiębiorstw, aż 15 posiadało komplet patentów o potencjale handlowym, podczas gdy w przypadku uczelni nie było ani jednej takiej. Paradoksalnie, prym wśród podmiotów z największą liczbą niewykorzystanych patentów, wiodą liderzy pod względem największej liczby uzyskanych praw wyłącznych(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to determine the commercial potential of inventions patented by Polish universities and enterprises. For the purposes of this work we have used a method of analysis of patent documents for the occurrence of so-called dead patents, i.e. inventions that had been granted protection but their protection had expired before it was formally granted, which - in the opinion of the authors - is very likely to indicate that these inventions have not been used in the economic practice. The document analysis of almost 2000 patents granted by the Polish Patent Office to 8 Polish universities and 20 Polish enterprises in 2005-2011 has shown that the commercial value of academic inventions was relatively small compared to inventions of enterprises. While over 82% of the total of patented technical solutions of enterprises had the opportunity to be used in practice, it was only slightly over a half in the case of academic centers. Additionally, as many as 15 enterprises had a complete set of patents with commercial potential while in the case of universities there were none. Paradoxically, the leaders among entities with the largest number of unused patents were the leaders in terms of the largerst number of obtained exclusive rights(original abstract)
Rocznik
Strony
231--239
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Wrocławski
  • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
  • Baczko T., Puchała-Krzywina E. (red.), 2013, Raport. Firmy patentujące w Polsce w 2012 roku, INE PAN, Warszawa.
  • Brdulak J. (red.), 2013, Komercjalizacja wyników badań naukowych. Praktyczny poradnik dla naukowców, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Warszawa.
  • Kluczek A., 2011, Komercjalizacja technologii jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego, [w:] Meredyk K., Wildowicz-Siegiel A. (red.), Instytucjonalne aspekty rozwoju sektora B + R w Polsce. Od gospodarki imitacyjnej do innowacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 130-142.
  • UPRP, 2012, Raport roczny, www.uprp.pl (1.03.2015).
  • Skrzypek J. (red.), 2007, Finansowanie projektów innowacyjnych. Poradnik dla przedsiębiorców i przedstawicieli środowiska akademickiego, Małopolska Agencja Energii i Środowiska, Kraków.
  • Wachowska M., Niklewicz-Pijaczyńska M., 2015, Potencjał rynkowy patentów akademickich. Analiza "martwych" patentów, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, t. 41, nr 1, s. 448-460, wkrótce.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171391973

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.