PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 3 | 25--32
Tytuł artykułu

Z problematyki karnej przekazania dokumentacji pracowniczej przy przejściu zakładu pracy

Warianty tytułu
Criminal Issues of Handing over Employee's Documentation at the Takeover of an Employing Establishment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie i analiza przepisów karnych, które chronią prawo pracownika do przekazania pracodawcy przejmującemu pracownika jego akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy w sytuacji gdy dochodzi do przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Obowiązek pracodawcy w tym zakresie wynika z § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Przepisy prawa pracy nie przewidują wprost żadnej sankcji karnej dla pracodawców za nienależyte wypełnienie powyższego obowiązku. Zdaniem autorki zabezpieczenia ochrony tego prawa należy poszukiwać w przepisie art. 218 § 1a kodeksu karnego, który obejmuje prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, jeśli zostaną naruszone w sposób złośliwy lub uporczywy, w ramach wykonywania czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Odpowiedzialność karna, w szerokim zakresie, obejmuje również odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. W tym przypadku zasadne wydaje się poddanie analizie znamion wykroczenia z art. 281 pkt 6 kodeksu pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to indicate and analyse if there exist criminal regulations if there exist criminal regulations which protect the employee's right to hand over to the employer taking over the employee his personal file as well as the remaining documentation pertaining to the employment relationship when the employing establishment or its part is taken over by a new employer. The employer's responsibility in the area results from § 9 decree of the Minister of Labour and Social Policy of May 28, 1996, relating to the scope of keeping the documentation by the employer, which pertains to the employment relationship and the manner of keeping employee's personal file. Regulations of the labour law do not stipulate directly any criminal sanction to the employers for undue fulfilment of the above mentioned responsibility towards the employee. Nevertheless, in such a case one can seek to ensure the protection of this right in the regulation in the article 218 § 1a of the Criminal Code, which covers employee's rights resulting from the employment relationship or social insurance, which shall be violated in a malicious or obstinate manner, when performing activities in the scope of labour law and social insurance. In a broad sense, criminal responsibility also covers employer's responsibility for the violation of employees' rights. In this case, in turn, the characteristics of the offence of article 281, item 6 of the Labour Code were analyzed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • adwokat
Bibliografia
 • Baran, E. Baran, K.W. (1997). Wykroczenia przeciwko prawom pracownika po nowelizacji art. 281 i 282 Kodeksu Pracy. Prokuratura i Prawo, 10,107-117.
 • Bojarski, M. Radecki, W. (1999). Przewodnik po pozakodeksowym prawie wykroczeń. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Celda, R. (2011). W: L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Daniluk, P. (2010). Znamiona czynów zabronionych stypizowanych w art. 218 KK. Monitor Prawa Pracy, 3,119.
 • Dębski, R. (1995). Pozaustawowe znamiona przestępstwa (O ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Dębski, R. (1991). O przepisach blankietowych w prawie karnym. Uwagi wprowadzające. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 47,17-45.
 • Dörre-Nowak, D. (2013). W: Baran K.W. (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Dunaj B. (red.). (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa.
 • Hryniewicz, E. (2013). W: M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do artykułów 117-221. Warszawa: C.H. Beck.
 • Konarska-Wrzosek, V. Marek, A. Oczkowski, T. (2013). Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń. Toruń: TNOiK.
 • Kowalski, S. (2007). Odpowiedzialność karna za naruszenie praw pracowniczych. Służba Pracownicza, 2, 32.
 • Marciniak, J. (2010). Odpowiedzialność karna pracodawcy. Warszawa: LexisNexis.
 • Nałęcz, M. (2011) W: W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Nycz, T. (2011). Kodeks pracy z komentarzem. Kraków-Tarnobrzeg: Tarbonus.
 • Pawlak, L. (2010). Przestępstwa i wykroczenia przeciwko indywidualnym i zbiorowym prawom pracowników. Warszawa: Wiedza i Praktyka.
 • Radecki, W. (2001). Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, Rozdział XXVII Kodeksu Karnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Rączka, K. (2014). W: M. Gersdorf, K. Rączka, M. Rączkowski, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 • Sobczyk, A. (2012). W sprawie nowego modelu karnej ochrony zatrudnienia. W: P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karnе. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Тот II. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Świątkowski, A.M. (2010). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Wiszowata, E. (2012). Wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Warszawa: C.H. Beck.
 • Wróbel, W. Zoll, A. (2014). Polskie prawo karne. Część ogólna. Kraków: Znak.
 • Zieleniecki, M. (2004). W: U. Jackowiak (red.), Kodeks pracy z komentarzem. Gdynia: Fundacja Gospodarcza.
 • Zoll, A. (2012). W: A. Zoll (red.), Kodeks kamy. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116 K.K Tom 1. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171392017

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.