PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1981 | nr 97 Studia i przyczynki młodych pracowników nauki | 55--65
Tytuł artykułu

Uwagi o przejawach deformacji społecznej rewolucji socjalistycznej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Teoria rewolucji, w tym zwłaszcza rewolucji socjalistycznej, należy do najbardziej aktualnych i najbardziej złożonych elementów marksistowsko-leninowskiej teorii rozwoju społeczeństw. Aktualność jej wynika zarówno z faktu, że w 16 państwach świata władzę zdobyła partia rewolucyjna jak i z tego, że w coraz większej liczbie krajów dojrzały już materialne przesłanki rewolucji socjalistycznej. Złożoność problematyki określana jest natomiast m.in. przez znaczne różnice warunków w jakich przemiany socjalistyczne zachodzą lub będą się dokonywać. W naukowej literaturze politologicznej, socjologicznej czy ekonomicznej państw socjalistycznych zagadnienia rewolucji socjalistycznej analizowane są niemal wyłącznie w kategoriach bądź ogólnych prawidłowości, bądź specyfiki, pomijane są natomiast kwestie deformacji procesów rewolucyjnych. Dotychczasowe doświadczenia dowodzą jednak, iż podjęcie głębokich, kompleksowych badań dla poznania przyczyn i istoty owych deformacji jest pilną potrzebą. Potrzebę taką po raz kolejny zaakcentowało jednoznacznie w warunkach polskich, skumulowanie się i eksplozja zjawisk kryzysowych w roku 1980. Zdaniem autora jednym ze źródeł kryzysu było przecenienie przez ośrodki władzy konieczności stworzenia szeroko rozbudowanej i rozwiniętej struktury ekonomicznej jako jedynego niemal warunki sukcesów rewolucji socjalistycznej. Pomijamy przy tym rozpatrywanie problemu czy w ogóle możliwe było zrealizowanie zamierzeń gospodarczych w takiej skali. Potrzeba tworzenia podstaw ekonomicznych jest bezsporną, ale nie może odbywać się ono kosztem np. doskonalenia demokracji socjalistycznej i przekształceń w sferze kultury. Tego rodzaju deformację określono tutaj jako ekonomizm . W pewnym sensie jej odwróceniem jest niedocenienie wpływu czynników ekonomicznych na rozmiary i strukturę przemian. Taka sytuacja zaistniała w Związku Radzieckim w pierwszych latach po rewolucji. Celem artykułu jest zarysowanie istoty obu deformacji na tle przedstawionego syntetycznie rozumienia rewolucji socjalistycznej przez K. Marksa i W. Lenina. Autor skupił swoją uwagę głównie na przejawach a nie źródłach wspomnianych wyżej wypaczeń. Uzyskanie wiarygodnych ocen odnośnie do przyczyn nie jest bowiem możliwe w warunkach braku wielu podstawowych opracowań, dotyczących np. systemów i mechanizmów podejmowania w praktyce decyzji politycznych. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • J. Topolski, Marksizm i historia, W-wa 1977.
 • J.A. Krasin, Lenin - Rewolucja - Współczesność, W-wa 1968.
 • S. Rainko, Jednowymiarowy socjalizm, Literatura 1980, nr 454.
 • K. Marks, Krytyczne uwagi do artykułu Prusaka "Król Prus a reforma społeczna", w: K. Marks, F. Engels, Dzieła t. 1, W-wa 1962.
 • K. Marks, Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła t. 13, W-wa 1966.
 • J. Wiatr, Przyczynek do zagadnienia rozwoju społecznego w formacji socjalistycznej, W-wa 1979.
 • J. Krasin, Leninowskie rozwinięcie marksistowskiej teorii rewolucji, w: Lenin - wielki teoretyk, W-wa 1970.
 • W. Lenin, Przemówienie wygłoszone na I Zjeździe Rad Gospodarki Narodowej 26 maja 1918 r., Dzieła t. 27, W-wa 1955.
 • G. Temkin, Karola Marksa obraz gospodarki komunistycznej, W-wa 1962.
 • W. Lenin, Nowa polityka ekonomiczna a zadania Komitetów Polityczno-Oświatowych, Dzieła t. 33, W-wa 1957.
 • C. Conew, Trzydzieści lat budownictwa socjalistycznego w Bułgarii, Ideologia i Polityka, 1974, nr 4.
 • X Zjazd Bułgarskiej Partii Komunistycznej, Nowe Drogi 1971, nr 6.
 • J. Bilak, Nauki rewolucji socjalistycznej w Czechosłowacji a dzień dzisiejszy, Problemy Pokoju i Socjalizmu 1973, nr 5.
 • XIV Zjazd Komunistycznej Partii Czechosłowackiej, Nowe Drogi 1971, nr 7.
 • VIII Zjazd Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności, Nowe Drogi 19-71, nr 8.
 • B. Zaharescu, Krajowa Konferencja RPK, Problemy Pokoju i Socjalizmu 1972, nr 11.
 • Uchwała VII Zjazdu PZPR "O dalszy dynamiczny rozwój budownictwa socjalistycznego - o wyższą jakość pracy i warunków życia narodu".
 • VII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 8-12 grudnia 1975. Podstawowe materiały i dokumenty, W-wa 1975.
 • Rocznik Statystyczny 1977, W-wa 1977.
 • W. Wilczyński, Wychowanie ekonomiczne - cele, problemy, materiały, metody. w: Kształcenie ekonomiczne w szkole wyższej, red. J. Orczyk, Poznań 1979.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171392067

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.