PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 402 Polityka ekonomiczna | 307--317
Tytuł artykułu

Wdrażanie kluczowych składowych koncepcji CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach agrobiznesu z Małopolski

Warianty tytułu
Implementation of Key Components of CSR Concept in Small and Medium-Sized Enterprises of Agribusiness from Lesser Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR - Corporate Social Responsibility) jest w Polsce inicjatywą stosunkowo mało znaną i nie jest jeszcze głęboko zakorzeniona w świadomości polskich przedsiębiorców, szczególnie w sferze MŚP oraz w społecznościach lokalnych. CSR jest to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska naturalnego, a także relacje ze swoimi interesariuszami. W związku z tym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnień związanych z wdrażaniem kluczowych składowych koncepcji CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach agrobiznesu. Uwzględniono m.in. takie elementy, jak kodeksy etyczne, normy i standardy oraz prowadzenie przez badane podmioty gospodarcze dialogu czy konsultacji z interesariuszami. Badania dotyczące opinii przedsiębiorców na temat powyższej koncepcji zostały przeprowadzone na przełomie lat 2014 oraz 2015 i obejmowały 182 mikro (0-9 osób), małe (10-49 zatrudnionych) i średnie (50-249 pracowników) przedsiębiorstwa agrobiznesu prowadzące działalność gospodarczą na obszarach wiejskich województwa małopolskiego. Wyniki badań pokazały, że konieczne jest, aby przedsiębiorcy z branży agrobiznesu w swoich firmach wdrażali instrumenty polityki społecznej odpowiedzialności, a szczególnie normy oraz certyfikaty jakości i bezpieczeństwa, a także kodeksy etyczne wobec interesariuszy(abstrakt oryginalny)
EN
Corporate Social Responsibility (CSR - Corporate Social Responsibility) initiative in Poland is relatively little known and is not yet deeply rooted in the consciousness of Polish entrepreneurs especially in the field of SMEs and local communities. CSR is a concept whereby companies at the stage of strategy building voluntarily take into account the social interests and environmental protection, as well as relationships with their stakeholders. Therefore, the aim of this paper is to present issues related to the implementation of the key components of CSR in small and medium-sized enterprises of agribusiness. The article includes, inter alia, such items as codes of ethics, norms and standards and the conduct of the operators surveyed dialogue or consultation with stakeholders. Research on the opinions of entrepreneurs on the above concepts has been carried out at the turn of 2014 and 2015, including 182 micro (0-9 persons), small (10-49 employees) and medium (50-249 employees) enterprises of agribusiness engaged in business activities in rural areas of Lesser Poland. The results showed that it was necessary for businessmen in the field of agribusiness in their companies to implement Corporate Social Responsibility policy instruments, especially the standards and certifications for quality and safety, codes of ethics to stakeholders(original abstract)
Rocznik
Strony
307--317
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
  • Banerjee S.B., 2008, Corporate Social Responsibility: The good, the bad and the ugly, Critical Sociology, vol. 34, no. 1, s. 51-78.
  • Krukowska M., 2012, Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu?, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium Opole.
  • Nakonieczna J., 2008, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa.
  • Ratajczak M., 2013, Corporate Social Responsibility a wyniki ekonomiczne, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 12, s. 3-11.
  • Ratajczak M., 2014, The implementation of selected elements of the CSR concept on the example of agribusiness enterprises from Warmia and Mazury, Management, vol. 18, nr 1, s. 109-123.
  • Rok B., 2006, Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście przemian rynkowych, [w:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, s. 300-310.
  • Van Marrewijk M., 2003, Concepts and definitions of CSR and corporate sustainability, Journal of Business Ethics, vol. 44, no. 2/3, s. 95-104.
  • Waddock S., 2008, Building a new institutional infrastructure for corporate responsibility, Academy of Management Perspectives, vol. 22, no. 3, s. 87-107.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171392131

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.