PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 402 Polityka ekonomiczna | 318--326
Tytuł artykułu

Bariery popytu na pracę w wymiarze regionalnym na przykładzie podlaskich producentów bielizny

Warianty tytułu
Barriers of Labour Demand in the Regional Dimension Exemplified by the Podlasie Lingerie Manufacturers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uwarunkowania popytu na pracę, determinujące funkcjonowanie przedsiębiorstw oddziałują na gospodarkę danego regionu poprzez kształtowanie poziomu i profilu zatrudnienia. Identyfikacja barier popytu na pracę oraz opracowanie sposobów ich przeciwdziałania stanowi istotny element polityki ekonomicznej. Wsparcie popytu na pracę przyczynia się do generowania wysokiego poziomu PKB danego regionu, a w efekcie do rozwoju regionalnego. Województwo podlaskie należy do polskich regionów peryferyjnych, posiadających często niekorzystne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej. Na jego terenie można jednak wyróżnić sektory i branże, które osiągają sukces zarówno na poziomie kraju, jak i w wymiarze międzynarodowym. Jednym z przykładów jest rozwijająca się w województwie podlaskim branża bieliźniarska. Posiada ona bogatą tradycję, związaną z przemysłem tekstylnym regionu, a powstałe na początku lat 90. prywatne przedsiębiorstwa są z reguły związane ze spółdzielnią Wzorcowa, która funkcjonowała w okresie gospodarki centralnie planowanej. Współcześnie firmy bieliźniarskie, wykorzystując możliwości e-handlu, w znacznym stopniu realizują strategię internacjonalizacji i orientacji proeksportowej. Głównym celem publikacji jest identyfikacja barier popytu na pracę podlaskich producentów bielizny. Obraną metodą badawczą była analiza źródeł wtórnych, a także realizacja pierwotnych badań jakościowych przeprowadzonych w styczniu 2015 roku wśród sześciu podlaskich producentów bielizny w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Główne bariery rozwoju tych przedsiębiorstw dotyczą niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej (projektantów, szwaczek i mechaników) pomimo działających w regionie szkół zawodowych o profilu odzieżowym czy mechanicznym(abstrakt oryginalny)
EN
Determinants of labour demand, factors affecting the operation of enterprises influence the regional economy by shaping the level and profile of employment. The identification of barriers of the labour demand and the development of recommentadion of overcoming those obstacles represent important elements of economic policy. The support of labour demand generates higher level of GDP in the region and contributes to the regional development. The Podlasie Voivodeship belongs to the Polish peripheral regions with specific socio-economic conditions of doing business. However, there can be determined some sectors and industries that achieve success at the national and even at international levels, including the growing lingerie industry. It has a rich tradition connected with the textile industry of the region, and from the early 90s private companies have been usually associated with the cooperative Wzorcowa, which operated in the period of centrally planned economy. Today lingerie companies, using the possibilities of e-commerce, largely pursue a strategy of internationalization and export orientation. The main objective of the publication is to identify barriers to the demand for labour of Podlasie lingerie manufacturers. Chosen research method was the analysis of secondary sources and the implementation of primary qualitative research conducted in January 2015 among six Podlasie lingerie manufacturers in the form of in-depth interviews (IDI). The main barriers to the development of these enterprises relate to the limited access to skilled labour force (designers, seamstresses, and mechanics) despite vocational schools for these profiles operating in the region
Rocznik
Strony
318--326
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Addison J.T., Portugal P., Varejão J., 2014, Labor demand research: Toward a better match between better theory and better data, Labour Economics, vol. 30(C), s. 4-11.
 • Bartosik K., 2011, Popyt na pracę w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego, Studia Ekonomiczne, nr 3, s. 229-250.
 • Bellemare D., Forowicz J., Poulin-Simon L., 1994, Pełne zatrudnienie w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Decker A., Rollnik-Sadowska E., 2014, Facilitating growth of two industrial clusters in the Polish Podlaskie region: A knowledge oriented approach, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 15, z. 8, cz. 1, s. 333-350.
 • GUS, 2013, Rocznik Statystyczny Województw, Warszawa.
 • GUS, 2014a, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013, Warszawa.
 • GUS, 2014b, Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w 2013, Warszawa.
 • GUS, 2014c, Rocznik Statystyczny Województw, Warszawa.
 • Hamermesh D.S., 1993, Labor Demand, Princeton University Press, Princeton, NJ.
 • http://spkb.com.pl (2.05.2015).
 • Kasparek K., Magierowski M., Turek D., 2014, Rynek pracy w województwie podlaskim w świetle danych z badań Bilansu Kapitału Ludzkiego, PARP, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
 • Kwiatkowski E., 2002a, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowski E., 2002b, Polityka makroekonomiczna jako instrument ograniczania bezrobocia. Podstawowe kontrowersje teoretyczne, [w:] Krajewski S., Tokarski T. (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 335-356.
 • Rogut A., 2008, Determinanty popytu na pracę w Polsce w okresie transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wojewódzki Urząd Pracy, 2010, Startery podlaskiej gospodarki. Sektor produkcji bielizny, Białystok.
 • Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Wiśniewski Z., 1994, Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec, Wydawnictwo UMK, Toruń
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171392141

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.