PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce | 185--214
Tytuł artykułu

Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości indywidualnej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka kulturowych uwarunkowań przedsiębiorczości staje się na tyle ważnym zagadnieniem, że znalazła się w również opracowaniach i rekomendacjach wydawanych przez Unię Europejską. Komitet Ekonomiczno-Społeczny w swych dyrektywach dotyczących rozwoju postaw przedsiębiorczych odniósł się właśnie do kwestii kulturowych . Podkreślono tam, że w rozwoju postaw przedsiębiorczych na arenie krajowej ważne są nie tylko oddziaływania edukacyjne, jak rozwijanie otwartości i kreatywności, ale także tworzenie społecznego klimatu za pomocą medialnych środków przekazu (telewizji, radia, gazet), który stymulowałby postawy przedsiębiorcze poszczególnych jednostek i kształtował nowe wzorce kulturowe.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Acs Z., Arenius P., Hay M., Minniti M., Global Entrepreneurship Monitor 2004: Executive Report, Babson College, London Business School 2004.
 • Aoyama Y., Entrepreneurship and Regional Culture: The Case of Hamamatsu and Kyoto, Japan, "Regional Studies" 2009, Vol. 43, No 3.
 • Armington C., Acs Z.J., The Determinants of Region Variation in New Firm Formation, "Regional Studies" 2002, Vol. 36, No 1.
 • Arslan M., The Work Ethic Values of Protestant British, Catholic Irish and Muslim Turkish Managers, "Journal of Business Ethics" 2001, Vol. 31, No 4.
 • Baptista R., Culture, Political Institutions and the Regulation of Entry, w: Entrepreneurship and culture, red. A. Freytag, R. Thurik, Springer, Heidelberg 2010.
 • Baumol W. J., Entrepreneurship in Economic Theory, "The American Economic Review" 1968, Vol. 58.
 • Baumol W. J., Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive, "The Journal of Political Economy" 1990,Vol. 98, No 5.
 • Berggren N., The Benefits of Economic Freedom: A Survey, "Independent Review" 2003, Vol. 9.
 • Beugelsdijk S., N. Noorderhaven, Entrepreneurial Attitude and Economic Growth: A Cross- Section of 54 Regions, "Annals of Regional Science" 2004, Vol. 38.
 • Beugelsdijk S., R. Smeets, Entrepreneurial Culture and Economic Growth. Revisiting McClelland's Thesis, "American Journal of Economics and Sociology" 2008, Vol. 67, No 5.
 • Bjornskov C., Foss N., Economic Freedom and Entrepreneurial Activity: Some Cross-Country Evidence, "Public Choice" 2008, Vol. 134, No 3-4.
 • Bojewska B., Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, SGH, Warszawa 2009.
 • Budzyńska E., Podzielane czy dzielące? Wartości społeczeństwa polskiego, w: Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie, red. J. Mariański, L. Smyczek, WAM, Kraków 2008.
 • Del Junco J.G., Bras-Dos-Santos J.M., How Different Are The Entrepreneurs In The European Union Internal Market?-An Exploratory Cross-Cultural Analysis Of German, Italian And Spanish Entrepreneurs, "Journal of International Entrepreneurship" 2009, Vol. 7.
 • Doliński D., Etyka produktywności. Czy duch kapitalizmu krąży nad Polską?, "Kolokwia Psychologiczne" 1995 nr 4.
 • Domurat, D. Szczepańska, K. Żurek, Przedsiębiorczość a protestancka etyka pracy, w: Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych, red. M. Goszczyńska, M. Gór- niak-Durose, Difin, Warszawa 2010.
 • Dorado S., Social Entrepreneurial Ventures: Different Values So Different Process Of Creation, No?, "Journal of Developmental Entrepreneurship" 2006, Vol. 11, No 4.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, red. J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Entrepreneurship and Culture, red. A. Freytag, R. Thurik, Springer, Heidelberg 2010.
 • Fijałkowska M., Lewandowska J., Wiórka B., Wenzel M., System wartości materialnych i niematerialnych, w: Polska, Europa, Świat. Opinia publiczna w okresie integracji, red. K. Zagórski, M. Skrzeszewski, Scholar, Warszawa 2005
 • Furnham A., Personality at Work. The Role of Individual differences in the Workplace, Rout- ledge, London 1995.
 • Garcia-Cabrera A.M., Garcia-Soto A.G., Cultural Differences and Entrepreneurial Behaviour: An Intra-Country Cross-Cultural Analysis in Cape Verde, "Entrepreneurship & Regional Development" 2008, Vol. 20.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, tłum. A. Szulżycka, PWN, Warszawa 2001.
 • Gifford S., Risk and Uncertainty, in: Handbook of Entrepreneurship Research, red. Z.J. Acs, B. Audretsch, Kluwer, Boston 2003.
 • Glinka B., Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, PWE, Warszawa 2008.
 • Godlewska-Majkowska H., Regionalne i lokalne uwarunkowania rozwoju MSP, w: Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę, red. H. Godlewska-Majkowska, SGH, Warszawa 2009.
 • Goszczyńska M., Transformacja ekonomiczna w umysłach i zachowaniach Polaków, Scholar, Warszawa 2010.
 • Grosse T.G., Kulturowe podstawy zróżnicowań kapitalizmu w Europie, w: Kultura i gospodarka, red. J. Kochanowicz, M. Marody, Scholar, Warszawa 2010.
 • Hamilton R., Dana L.P., Changing Cultures: An International Study Of Migrant Entrepreneurs, "Journal of Enterprising Culture" 2008, Vol. 16.
 • Hayton J.C., George G., Zahra S.A., National Culture and Entrepreneurship: A Review of Behavioral Research, "Entrepreneurship Theory and Practice" Summer 2002.
 • Hessels S.J.A., Van Stel A., Brouwer P., Wennekers S., Social Security Arrangements and Early-stage. Entrepreneurial Activity, "Comparative Labor and Policy Journal" 2007, Vol. 28, No 4.
 • Hofstede G., Cultures Consequences: International Differences in Work-related Values, Sage, London 1980.
 • Hofstede G., Hofstede G.I., Kultury i organizacje, tłum. M. Durska, PWE, Warszawa 2007.
 • Hryniewicz J.T., Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Scholar, Warszawa 2004.
 • Iacobuta A.O., Baciu L., Asandului L., Institutional Features and Entrepreneurship Development in Romania. A Case Study on the North-East Region, "International Journal of Management Perspectives" 2009, Vol. 4, No 1.
 • Inglehart R., Welzel Ch., Modernization, Cultural Change and Democracy, Cambridge University Press, New York 2005.
 • Jacher W., Swadźba U., Od tradycyjnego do komunikatywnego etosu pracy? Specyfika etosu pracy w Polsce, w: Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie, red. J. Mariański, L. Smyczek, WAM, Kraków 2008.
 • Jakubowska-Branicka I., Mentalność demokratyczna a dogmatyzm. Przemiany postaw społeczeństwa polskiego w procesie demokratyzacji, w: Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie, red. J. Mariański, L. Smyczek, WAM, Kraków 2008.
 • Jasińska-Kania A., Przekształcenia moralności w Polsce i w Europie, w: Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Scholar, Warszawa 2007.
 • Johnson S., McMillan , C. Woodruff J., Entrepreneurs and the Ordering of Institutional Reform, "Economics of Transition" 2000, Vol. 8, No 1.
 • Kiciński K., Moralność prywatna a moralność publiczna, w: Jedna Polska?. Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, red. A. Kojder, WAM, Kraków 2007.
 • Kiesner R, Setting the Entrepreneurial Stage: This is the Age of the Entrepreneur, In: Creating Entrepreneurs, red. F. Kiesner, World Scientific Publishing, New Jersey 2010.
 • Kirzner M., Sautet F., The Nature And Role Of Entrepreneurship in Markets: Implications For Policy, Mercatus Center, George Mason University, June 2006.
 • Konig Ch., Steinmetz H., Frese M., Rauch A., Wang Z.M., Scenario-Based Scales Measuring Cultural Orentations of Business Owners, "Journal of Evolutionary Economics" Vol. 17, No 2.
 • Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, red. A. Dylus, Ossolineum, Wroclaw- Warszaw-Kraków 2006.
 • Kshetri N., Institutional Changes Affecting Entrepreneurship in China, "Journal of Developmental Entrepreneurship" 2007, Vol. 12, No 4.
 • Kuciński K., Regionalna perspektywa przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość a rozwój regionalny, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa 2010.
 • Kultura i gospodarka, red. J. Kochanowicz, M. Marody, Scholar, Warszawa 2010.
 • Kultura ma znaczenie, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, tł. S. Dymczyk, Zysk i Ska, Poznań 2003.
 • Kultura przedsiębiorczości, red. B. Berger, Rój, Warszawa 1994.
 • S. Kwiatkowski, Społeczeństwo innowacyjne, PWN, Warszawa 1990.
 • Laguna M., Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością, GWP, Gdańsk 2010.
 • Lewicka M., "Polacy są wielkim i dumnym narodem", czyli nasz portret (wielce) zróżnicowany, w: Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają?, red. M. Drogosz, GWP, Gdańsk 2005.
 • Licht N., Entrepreneurial Motivations, Culture, and Law, in: Entrepreneurship and culture, red. A. Freytag, R. Thurik, Springer, Heidelberg 2010.
 • Mariański J., Kryzys moralny czy transformacja wartości?, KUL, Lublin 2001.
 • Marody M., Lewicki M., Przemiany ideologii pracy, w: Kultura i gospodarka, red. J. Kochanowicz, M. Marody, Scholar, Warszawa 2010.
 • Marody M., Psychologiczne nastawienia w zmieniającej się rzeczywistości, w: Oswajanie rzeczywistości. Między realnym socjalizmem a realną demokracją, red. M. Marody, ISS UW, Warszawa 1996.
 • McClelland C., The Achieving Society, Princeton University Press, Princeton 1961.
 • McSweeney D.C., Hofstedes Model of National Cultural Differences and Their Consequences: A Triumph of Faith - a Failure of Analysis, "Human Relations January" 2002, Vol. 55.
 • Morawski W., Realizacja zasad sprawiedliwości społecznej w Polsce jako miara "powrotu do normalności", w: Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, red. J. Mariański, WAM, Kraków 2002.
 • Mueller S.L., Gender Gaps in Potential for Entrepreneurship Across Countries and Cultures, "Journal of Developmental Entrepreneurship" 2004, Vol. 9, No 3.
 • Mueller S.L., Goić S., Entrepreneurial Potential in Transition Economics: A View from Tomorrow's Leaders, "Journal of Developmental Entrepreneurship" 2002, Vol. 7, No 4.
 • Myers M.D., Tan F.B., Beyond Models of National Culture in Information Systems Research, "Journal of Global Information Management" 2002, Vol. 10, No 2.
 • Nasierowski W., Mikuła B., Culture Dimensions of Polish Managers: Hofstedes Indices, "Organization Studies" 1998, Vol. 19, No 3.
 • Nguyen T.V., Bryant S.E., Rose J., Tseng Ch., Kapasuwan S., Cultural Values, Market Institutions, and Entrepreneurship Potential: A Comparative Study of the United States, Taiwan, and Vietnam, "Journal of Developmental Entrepreneurship" 2009, Vol. 14, No 1.
 • Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, red. Antonowicz, UG, Sopot 2010.
 • North D., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 • North C., Economic Performance Through Time, "American Economic Review" 1994, Vol. 84, No 3.
 • Novak M., Liberalizm: sprzymierzeniec czy wróg Kościoła. Nauczanie społeczne kościoła a instytucje liberalne, tłum. W. Büchner, "W drodze", Poznań 1993.
 • Oblicza korupcji. Zjawisko, skutki i metody przeciwdziałania, red. M. Tymiński, P. Koryś, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2006.
 • Pankowski R., O sensie życia, wartościach życiowych, cnotach i występkach, w: O stylach życia Polaków, red. M. Falkowska, CBOS, Warszawa 1997.
 • Pfeifer S., Cultural Framework For Nurturing Entrepreneurial Mindset, International Conference Enterprise in Transition, Split 2003.
 • Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę, red. H. Godlewska-Majkowska, SGH, Warszawa 2009.
 • Reynolds P.D., Bygrave W., Autio E., Global Entrepreneurship Monitor 2003: Executive Report, Babson College, London Business School and Kauffman Foundation 2004.
 • Robinson R.V., Greet Hofstede: Cultures Consequences: International Differences in Work- Related Values, "Work and Occupations" 1983, Vol. 10.
 • Rollnik-Sadowska E., Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Difin, Warszawa 2010.
 • Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, tłum. J. Gryzińska, PWN, Warszawa 1960.
 • Schwartz S.H., A Theory of Cultural Values and Some Implications for Work, "Applied Psychology: An International Review" 1999, Vol. 48, Issue 1.
 • Shane S., Venkataraman S., The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research, "Academy of Management Review" 2000, Vol. 25.
 • Siegel J.I., Licht A.N., Schwartz S., Egalitarianism, Cultural Distance, and FDI: A New Approach, American Law & Economics Association Annual Meetings 2008, Vol. 133.
 • Sitko-Lutek A., Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, UMCS, Lublin 2004.
 • Skarżyńska K., Chmielewski K., Praca w życiu Polaków: wewnętrzna potrzeba, konieczność bytowa? "Studia Psychologiczne" 2001 nr 1.
 • Skarżyńska K., Czy jesteśmy prorozwojowi? Wartości i przekonania ludzi a dobrobyt i demokratyzacja kraju, w: Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają? red. M. Drogosz, GWP, Gdańsk 2005.
 • Skarżyńska K., Położenie jednostki w strukturze społecznej a akceptowanie wartości, w: Psychologiczny model efektywności pracy, red. X. Gliszczyńska, PWN, Warszawa 1991.
 • Stor M., Dualizm polskiej kultury narodowej w praktyce organizacyjnej korporacji międzynarodowych w Polsce, w: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 • Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002.
 • Tarkowska E., Czas w życiu Polaków. Wyniki badań, hipotezy, impresje, IFiS PAN, Warszawa 1992.
 • Trompenaars A., Hampden-Turner Ch., Siedem wymiarów kultury, tłum. B. Nawrot, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • TrzebińskiJ., Drogosz D., Historie, które kształtują nasze życie: o konsekwencjach proaktywnych i defensywnych autonarracji, w: Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają? red. M. Drogosz, GWP, Gdańsk 2005.
 • Uhlaner L., Thurik R., Postmaterialism Influencing Total Entrepreneurial Activity Across Nations, "Journal of Evolutionary Economics" 2007, Vol. 17.
 • Urban B., Entrepreneurship in the Rainbow Nation: Effect of Cultural Values and Ese on Intentions, "Journal of Developmental Entrepreneurship" 2006, Vol. 11, No 3.
 • Van Praag M., Determinants of Successful Entrepreneurship, Thesis Publisher, Amsterdam 1996.
 • Weber M.., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, tłum. J. Miziński, Wyd. Test, Lublin 1994.
 • S. Wennekers S. , Thurik R., von Stel A., Noorderhaven N., Uncertainty Avoidance and the Rate of Business Ownership Across 21 OECD Countries, 1976-2004, "Journal of Evolutionary Economics" 2007, Vol. 17, No 2.
 • Wennekers S., Van Stel A., Thurik R., Reynolds PD., Nascent Entrepreneurship and the Level of Economic Development, "Small Business Economics" 2005, Vol. 24.
 • Wojciszke, B. Baryła, Potoczne rozumienie moralności, w: Jednostka i społeczeństwo, red.M. Lewicka, J. Grzelak, GWP, Gdańsk 2002.
 • Zimbardo P.G., Leippe R., Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Zysk i S-ka, Poznań 2004.
 • Ziółkowski M., Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Fundacja Humaniora, Poznań 2000.
 • Co jest ważne, co można, a czego nie wolno - normy i wartości w życiu Polaków, CBOS, "Raport z Badań" BS/99/2010; http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_099_10.PDF
 • Moralność Polaków po dwudziestu latach przemian, CBOS, "Raport z Badań" BS/40/2009, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_040_09.PDF
 • Nastroje społeczne w lipcu, CBOS, "Raport z Badań" BS/106/2010; http://www.cbos.pl/SPI- SKOM.POL/2010/K_106_10.PDF
 • Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009;
 • http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.pdf
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: "Postawy przedsiębiorcze a strategia lizbońska" (2008/C 44/20); Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.2.2008.
 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:044:0084:0084:PL:PDF
 • Opinia publiczna o korupcji i lobbingu w Polsce, CBOS, "Raport z Badań" BS/63/2010; http:// www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_063_10.PDF
 • Wartości i normy w życiu Polaków, CBOS, "Raport z Badań" BS/133/2005, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_l 33_05.PDF
 • Znaczenie pracy w życiu Polaków, CBOS, "Raport z Badań" BS/187/2006, http://www.cbos. pl/SPISKOM.POL/2006/K_187_06.PDF
 • http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm
 • http://margaux.grandvinum.se/SebTest/wvs/articles/folder_published/article_base_lll
 • http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2010.php
 • http://www.europeanvaluesstudy.eu/
 • http://www.festiwalboss.pl/index.php?option=com_content8cview=article&id=253&Item id=256
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171392285

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.