PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce | 339--360
Tytuł artykułu

Źródła finansowania działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa, by utrzymać się na rynku, potrzebują kapitału, zarówno na działalność bieżącą, jak i na inwestycje. Trudności z pozyskaniem środków finansowych od lat są jedną z głównych przyczyn niskiej innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce. Zarówno dostępność źródeł finansowania, jak i ich koszt stanowią istotną barierę prowadzenia działalności innowacyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Większość firm postrzega działalność innowacyjną jako bardzo kosztochłonną, obarczoną wysokim ryzykiem i niepewnością efektów. Dotyczy to również korzy-stania z zewnętrznych źródeł wiedzy - bardzo często uważane są za niepotrzebny wydatek. Stąd uzyskanie środków na finansowanie tej działalności jest bardzo trudnym przedsięwzięciem. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa 2011.
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, w kontekście rozpoczęcia realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, RESOURCE, Pracownia Badań i Doradztwa, Poznań, październik 2009.
 • Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Nowacki, Difin, Warszawa 2010.
 • Jacyszyn, J., Kalinowski T., Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Janasz K., Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele, Warszawa, Difin 2010.
 • Kierunki zwiększenia innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Warszawa 2006.
 • Kowalczuk K., Finansowanie venture capital to sposób na kapitał dla wzrostu wartości firmy. Wystarczy wizja, a inwestorzy się znajdą, "Gazeta Prawna", nr 202(1820), 17 października 2006.
 • Krajowy Fundusz Kapitałowy - projekt ustawy - uzasadnienie, "LEX 2005" nr 32.
 • Kwieciński J., Stan wykorzystania funduszy europejskich, IV raport, Warszawa, BCC, 27 września 2010 r.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa listopad 2004.
 • Podstawy Wsparcia Wspólnoty 2004-2006, Rada Ministrów, 23 grudnia 2003.
 • Pomiar działalności naukowej i technicznej. Proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych, Podręcznik OSLO, OECD, Eurostat, KBN, 1999.
 • Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość, red. F. Misiąg, PWE Warszawa, 2005.
 • Projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 przejętych przez Radę Ministrów w dniu 29.11.2006.
 • Przedsiębiorczość w Polsce 2006, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, sierpień 2006.
 • Raport końcowy z wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, MRR, 2010.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2005 roku, UOKiK, Warszawa, grudzień 2006.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2006 roku, UOKiK, Warszawa, październik 2007.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2008 r., UOKiK, Warszawa, grudzień 2009 r.
 • Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące Funduszy Strukturalnych, Są pieniądze, nie ma rozporządzenia, "Rzeczpospolita" nr 199, 26.08.2006.
 • Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Brdulak J., Rutkowska-Brdulak A., Żbikowska K., Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie, Poradnik dla przedsiębiorców, PARP, Warszawa, 2005,
 • Sprawozdanie z realizacji w 2008 roku Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006, MRR, Warszawa, maj 2009 r.
 • Sprawozdanie z realizacji w 2008 roku Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, MRR, czerwiec 2009 r.
 • Sytuacja na rynku kredytowym, I kwartał 2011 r., Warszawa, NBP, 2011,
 • Szczęsny W., Finanse. Zarys wykładu, Difin, Warszawa, 2010,
 • Tamowicz P., Szultka S., Innowacje i gospodarka - na przekór stereotypom, w: Między nauką a gospodarką - kontynuacja czy reforma? Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Niebieskie Księgi, Gdańsk, 2005,
 • Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Mikrofirma 2010, Zeszyty naukowe nr 588, Szczecin, 2010 r.
 • Waniak-Michalak H., Aniołowie biznesu - alternatywne źródło kapitału dla przedsiębiorców, http://www.euroinfo.org.pl/biuletyn/
 • Węcławski J., Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, PWN, Warszawa, 1997,
 • Wpływ funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego, red. A. Lewandowska WSIiZ, Rzeszów 2008.
 • Venture capital - szansa dla przedsiębiorczych, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 • Zarządzanie i Kontrola Funduszu Spójności. Ogólny podręcznik, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 2003.
 • Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57 poz. 491),
 • Ustawa Prawa bankowego z 1997 roku, Dz. U. z 2002 r" Nr 72, poz. 665,
 • Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o wprowadzeniu zmian do kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 217, poz. 1381 ze zm.).
 • http://www.przeglad-techniczny.pl/arch/2006/01/ostatni_w_szeregu.htrn
 • http://www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead02&news_cat_ id=135&news_id=88408dayout=68tforum_id=2979&page=text
 • http://www.fundusze-europejskie.com/content/view/48/50/
 • http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/1601598,aby-pozyskac-kapital-trzeba-poniesc-wy-datki.html
 • http://www.s-project.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=165&Itemid= 08dang=pl
 • http://www.mci.pl/news2/media/Rzepainwestycje.pdf
 • http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=1820.81.516.2.24.1.0.3.htm
 • http://www.euroinfo.org.pl/biuletyn/
 • http://www.kfk.org.pl/?page=Structure&id=27&nid=l
 • http://www.kfk.org.pl/?page=Structure&id=63&nid=20,
 • http://www.restrukturyzacja.pl/content/view/653/97/
 • http://www.poznan.frdl.pl/dzialania/32/
 • http://www.pldg.pl/pldg/portal/media-type/html/user/anon/page/article/node_id/36
 • http://www.mgip.gov.pl/Przedsiebiorcy/Pakiet+Przede+wszystkim+przedsiebiorczosc/
 • http://www.mgip.gov.pl/Wiadomosci/Innowacyjnosc/Kredyt-i-Technologiczny.htm
 • http://pryzmat.pwr.wroc.pl/Pryzmat_182/182kbn.html
 • http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/PROGRAM+OPERACYJNY+POMOC+TECHNICZNA/
 • http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Podstawowe-i-informacje/
 • http://www.kfk.org.pl/?page=Structure&id=71
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171392471

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.