PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne T. 2 | 245--256
Tytuł artykułu

Polityka inwestycyjna jako narzędzie zarządzania ryzykiem działalności inwestycyjnej instytucji ubezpieczeniowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Efektywne zarządzanie działalnością inwestycyjną instytucji ubezpieczeniowej wymaga stworzenia pewnych ram w zakresie bezpieczeństwa, które mając na względzie regulacje prawne i otoczenie gospodarcze, będą kształtować przestrzeń dla regulacji wewnętrznych i aplikacji adekwatnych do zagrożeń instrumentów zarządzania ryzykiem działalności inwestycyjnej. Rolę tę spełnia polityka inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych, która stanowi całokształt świadomych, wewnętrznie spójnych działań polegających na rozpoznaniu potencjału i wyznaczeniu celów i preferencji inwestycyjnych oraz doborze odpowiedniego instrumentarium (metod, środków i sposobów) ich realizacji. W zakresie zarządzania ryzykiem działalności inwestycyjnej zadaniem polityki inwestycyjnej jest w szczególności: sprecyzowanie spośród dostępnych na rynku wariantów inwestycyjnych katalogu instrumentów finansowych i aktywów rzeczowych, które mogą być wykorzystane w procesie budowy portfela inwestycji, określenie limitów zaangażowania w poszczególne kategorie aktywów inwestycyjnych stosownie do poziomu ich ryzyka oraz wskazanie metod identyfikacji, pomiaru i redukcji ryzyka. W literaturze przedmiotu bezpieczeństwo powierzonych środków jest wymieniane jako kryterium nadrzędne w procesie zarządzania działalnością inwestycyjną instytucji ubezpieczeniowej. Stąd, zdaniem autorki, problem ryzyka w działalności inwestycyjnej instytucji ubezpieczeniowych należy rozpatrywać przez pryzmat zarządzania bezpieczeństwem procesu inwestycyjnego. Przedmiotem rozważań w opracowaniu jest system bezpieczeństwa działalności inwestycyjnej instytucji ubezpieczeniowej, który obejmuje ogół podmiotów, mechanizmów, działań, regulacji i wytycznych mających na celu ochronę zainwestowanego kapitału przed jego utratą lub deprecjacją poprzez wdrażanie rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem, co w efekcie przekłada się na zapewnienie ekonomicznych gwarancji wywiązywania się tych instytucji z podjętych zobowiązań. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Raynes E.: Insurance Companies' Investments. I. Pitman & Sons, London 1935.
 • Łazowski J.: Wstęp do nauki o ubezpieczeniach. Wyd. LEX, Sopot 1998.
 • Kuchlewska M.: Zarządzanie lokatami ubezpieczeniowymi. W: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Red. A. Wąsiewicz. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1994.
 • Ryć J.: Zarządzanie lokatami a bezpieczeństwo i rentowność zakładu ubezpieczeń. W: Rating jako narzędzie oceny zakładu ubezpieczeń. Red. T. Sangowski. Bonami, Poznań 2000.
 • Babbel D.F., Santomero A.M.: An Analysis of the Financial Risk Management Process Used by Life Insurers. W: Changes in Ihe Life Insurance Industry: Efficiency, Technology and Risk Management. Red. J.D. Cummins, A.M. Santomero. Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London 1999.
 • Kozłowska K.: Limity i inne ograniczenia działalności inwestycyjnej wybranych podmiotów rynku finansowego w Polsce. "Rynek Terminowy" 2002, nr 2.
 • Szafarczyk E.: Wpływ limitów i ograniczeń inwestycyjnych na efektywność zarządzania portfelem, "Bank i Kredyt" 2007, nr 1.
 • Jajuga K.: W stronę teorii rynku finansowego - historia i współczesność. W: Wybrane zagadnienia teorii oraz praktyki finansów. Red. J. Nowakowski, J. Ostaszewski. SGH, Monografie i Opracowania Naukowe, Warszawa 2005.
 • Jajuga K.: Ryzyko ubezpieczyciela związane z zarządzaniem lokatami kapitałowymi. W: Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach. Red. W. Ronka-Chmielowiec. AE, Wrocław 2000.
 • Borda M.: Ryzyko zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń na życie. Oficyna Wydawnicza Branta, 2006.
 • Jajuga K.: Miary ryzyka rynkowego. "Rynek Terminowy" 2000, nr 4.
 • Tarczyński W.: Rynki kapitałowe - metody ilościowe. Cz. II. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 • Elton E.J., Gruber M.J.: Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, Wig-Press, Warszawa 1998.
 • Butle C.: Tajniki Value at Risk, Wyd. Liber, Warszawa 2001.
 • Best P.: Wartość narażona na ryzyko. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • Saunders A., Cornett M.: Financial Institutions Management-A Risk Management Approach. McGraw-Hill 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171392517

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.