PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1 (58) | 156--182
Tytuł artykułu

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym a ochrona konsumenta

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Life Insurance with Unit-Linked Insurance and Consumer Protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z takich instrumentów, które w ostatnich latach zyskiwały na popularności, były umowy ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Umowy te, chociaż przybrane w formę umów ubezpieczenia, w istocie mają charakter hybrydalny, łącząc elementy umowy ubezpieczenia na życie z - w istocie - funduszem inwestycyjnym zamkniętym. Taka forma inwestowania jest przy tym dozwolona w polskim porządku prawnym. Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, wymienione są w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, dział I, grupa 3. Z zawieraniem powyższych umów wiąże się jednak wiele wątpliwości. Problem jest na tyle ważki, że powstało nawet Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez Instytucje Finansowe "Przywiązani do polisy" z siedzibą w Warszawie , przygotowywane są pozwy zbiorowe, zaś sądy zalały sprawy przeciwko towarzystwom ubezpieczeń na życie oferującym umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Konieczne jest zatem podjęcie niezwłocznych działań mających na celu uporządkowanie powyższego rynku. (fragment tekstu)
EN
The contracts connected with unit funds in unit-linked insurance are long term forms of investment and idemnity. The article deals with the legal character of these financial instruments, the problems connected with service charges, especially surrender charges validity, financial intermediation, and financial consultancy.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
156--182
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski; Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków
Bibliografia
 • Chłopecki A., Wprowadzenie, [w:] Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - ich rola, wartość, dobre praktyki, M. Szczepańska (red.), Wiadomości Ubezpieczeniowe. Wydanie specjalne, Warszawa 2013.
 • Chłopecki A., Wykorzystanie konstrukcji umowy ubezpieczenia na rynku finansowym a problem tzw. obejścia prawa, PPH 2013, nr 2.
 • Czech T., Nieuczciwe praktyki rynkowe instytucji finansowych w orzecznictwie sądów i Prezesa UOKiK, [w:] Wyzwania regulacji rynków finansowych, W Rogowski (red.), Kraków-Warszawa 2013.
 • Grochowski M., Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym w postępowaniu cywilnym, PS 2010, nr 6.
 • Jakubiak A., Wystąpienie otwierające konferencję, [w:] Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - ich rola, wartość, dobre praktyki, M. Szczepańska (red.), Wiadomości Ubezpieczeniowe. Wydanie specjalne, Warszawa 2013.
 • Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Kołacz J., Ochrona inwestora na rynku kapitałowym z wykorzystaniem instrumentarium ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, [w:] Wyzwania regulacji rynków finansowych, W. Rogowski (red.), Kraków-Warszawa 2013.
 • Michór A., Komentarz do niektórych przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym, Lex 2010/el.
 • Michór A., MiFID II w systemie regulacji rynków finansowych, [w:] Pespektywy i wyzwania integracji europejskiej, K. Opolski i J. Górski (red.), NBP, Warszawa 2014.
 • Michór A., Obowiązki informacyjne firm inwestycyjnych wobec organu nadzoru, [w:] Regulacja MiFID - skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego, E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Wrocław 2014.
 • Mroczkowski R., Działalność w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w świetle przepisów prawa polskiego i dyrektywy MiFID, [w:] Regulacja MiFID - skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego, E. Rutkowska-To maszewska (red.), Wrocław 2014.
 • ` Mroczkowski R., Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, Warszawa 2011.
 • Mroczkowski R. (red.), Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Pacak M., MiFID II, a MiFID - czy zmiany coś zmienią, [w:] Nowe koncepcje i regulacje nadzoru finansowego, W Rogowski (red.), Kraków-Warszawa 2014.
 • Romanowski M., Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w świetle przepisów Kodeksu cywilnego i projektowanych w tym zakresie zmian, [w:] Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - ich rola, wartość, dobre praktyki, M. Szczepańska (red.), Wiadomości Ubezpieczeniowe. Wydanie specjalne, Warszawa 2013.
 • Rutkowska-Tomaszewska E., Ewolucja zadań Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie ochrony klienta usług finansowych w świetle ostatnich zmian legislacyjnych, [w:] XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Z. Ofiarski (red.), Szczecin 2014.
 • Rutkowska-Tomaszewska E., Manipulowanie informacją w zakresie odpłatności za usługi bankowe i prawne mechanizmy przeciwdziałania tym nadużyciom, [w:] Nowe koncepcje i regulacje nadzoru finansowego, W Rogowski (red.), Kraków-Warszawa 2014.
 • Rutkowska-Tomaszewska E., Obowiązki informacyjne firm inwestycyjnych świadczących usługi w ramach działalności maklerskiej wobec klientów detalicznych, [w:] Regulacja MiFID - skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego, E. Rutkowska- Tomaszewska (red.), Wrocław 2014.
 • Sieradzka M., Wykładnia pojęcia "zbiorowy interes konsumentów" na tle orzecznictwa, "Glosa" 2008, nr 3, s. 102 i n.
 • Sieradzka M., Glosa do wyroku s. apel. z dnia 2 czerwca 2010 r., VI ACa 1323/09, Lex/el. 2011, teza 3.
 • Szczepańska M., Zakres obowiązku informacyjnego ubezpieczyciela w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i produktach strukturyzowanych w formie umowy ubezpieczenia, [w:] Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - ich rola, wartość, dobre praktyki, M. Szczepańska (red.), Wiadomości Ubezpieczeniowe. Wydanie specjalne, Warszawa 2013.
 • Szczepańska M., Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, Warszawa 2011.
 • Wierzbowski M., Sobolewski L., Wajda P (red.), Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2014.
 • Zalcewicz A., Ramy prawne świadczenia usług inwestycyjnych w UE w świetle postanowień MiFID i projektowanych zmian legislacyjnych, [w:] Regulacja MiFID - skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego, E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Wrocław 2014.
 • Łatwiej będzie odstąpić od polisolokaty - rozmowa z Januszem Cichoniem - Biznes i Finanse http://biznes.wm.pl/241537,Latwiej-bedzie-odstapic-od-polisolokaty-rozmowa- z-Januszem-Cichoniem.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171392667

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.