PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań jest określenie związku między filozoficznymi koncepcjami sprawiedliwości oraz normatywną teorią finansów publicznych. Normatywna teoria finansów publicznych (ekonomika sektora publicznego) współcześnie jest rozumiana jako badanie ekonomicznych konsekwencji polityki władz publicznych w zakresie gromadzenia i rozdysponowania funduszy publicznych. W literaturze przedmiotu dokonuje się delimitacji dwóch obszarów tych badań: mikroekonomicznego oraz makroekonomicznego, przy czym proponuje się określenie "finanse publiczne" odnosić do kwestii dotyczących mikroekonomicznych aspektów aktywności finansowej władzy publicznej, natomiast pojęciem "polityka fiskalna" opisywać aspekt makroekonomiczny fiskalnych decyzji władzy publicznej. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Tresch R.W.: Public finance. A normative theory. Amsterdam 2002.
 • Schumpeter J.A.: A history of economic analysis. New York 1954, Cyt. za: N. Barry: Z tradycji teorii ładu samorzutnego. "Znak-Idee" b.r.wyd., nr 6.
 • Roover R. de: Scholastic economics. Survival and lasting influence front the sixteenth century to Adam Smith. "Quartely Journal of Economics" 1955, Vol. 69, No 2 (May).
 • Tatarkiewicz W.: Historia filozofii. T. 2. Warszawa 1990.
 • Legowicz J.: Zarys historii filozofii. Elementy doksografii. Warszawa 1980.
 • Hindess B.: Filozofie władzy. Od Hobbesa do Foucaulta. Warszawa-Wrocław 1999.
 • Mueller D.C.: Public choice. A survey. "Journal of Economic Literature" 1976, Vol. 14, No 2 (June).
 • Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. 1 i 2. Warszawa 1954.
 • Copleston F.: Historia filozofii. T. VIII. Od Benthama do Russella. Warszawa 1989.
 • Smith A.: Teoria uczuć moralnych. Warszawa 1989.
 • Meek R.L.: Studia z teorii wartości opartej na pracy. Warszawa 1958.
 • Seligman B.B.: Main currents in modern economics, New Brunswick 1990.
 • Ludwikowski R., Woleński J.: J.S. Mill. Warszawa 1979.
 • Galbraith J.K.: Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. Warszawa 1992.
 • Bonar J.: Philosophy and political economy in some of their historical relations. New Brunswick 1992.
 • Stankiewicz W.: Historia myśli ekonomicznej. Warszawa 1987.
 • Landreth H., Colander D.C.: Historia myśli ekonomicznej. Warszawa 1998.
 • Dalton H.: Zasady skarbowości. Łódź 1948.
 • Brownlee O.H., Allen E.D.: Economics of public finance. Prentince-Hall, Englewood Cliffs 1956.
 • Bentham J.: Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa. Warszawa 1958.
 • Viner J.: Bentham and J.S. Mill. The utilitarian background. "American Economic Review" 1949, Vol. 39, No 2 (March).
 • Blaug M.: Metodologia ekonomii. Warszawa 1995.
 • Acocella N.: Zasady polityki gospodarczej. Warszawa 2002.
 • Hicks J.R.: Wartość i kapitał. Studia nad kilkoma podstawowymi zagadnieniami w teorii ekonomii. Warszawa 1975.
 • Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa 1994.
 • Lange O.: Podstawy ekonomii dobrobytu. W: O. Lange: Dzieła. T. 1. Kapitalizm. Warszawa 1973.
 • Buchanan J.M.: Richard Musgrave, public finance, and public choice. "Public Choice" 1989, Vol. 61, No 3 (June).
 • Musgrave R.A.: The theory of public finance. A study in public economy. New York 1959.
 • Holcombe R.G.: Public choice and public finance. W: The Elgar companion to public choice. Red. W.F. Shughart II, L. Razzolini. Cheltenham-Northampton 2001.
 • Famulska T.: Sprawiedliwość podatkowa. "Przegląd Podatkowy" 1996, nr 5.
 • LeBon G.: Psychologia tłumu. Warszawa 1986.
 • Gaudemet P.M., Molinier J.: Finanse publiczne. Warszawa 2000.
 • Mikesell J.L.: Fiscal administration. Analysis and applications for the public sector. Brooks-Cole Publishing, Pacific Grove 1986.
 • Pietrewicz M.: Polityka fiskalna. Warszawa 1993.
 • Musgrave R.A.: Horizontal equity, once more. "National Tax Journal" 1990, Vol. 43, No 2 (June).
 • Young H.P.: Progressive taxation and equal sacrifice. "American Economic Review" 1990. Vol. 80. No I (March).
 • Cullis J., Jones P.: Public finance and public choice. Oxford 1998.
 • Rawls J.: Teoria sprawiedliwości. Warszawa 1994.
 • Sadurski W.: Neoliberalny system wartości politycznych. Warszawa 1980.
 • Dworkin R.: Biorąc prawa poważnie. Warszawa 1998.
 • Zaborowski Z.: Psychospołeczne problemy sprawiedliwości i równości. Warszawa 1986.
 • Kangas O.: Distributive justice and social policy. Some reflection on Rawls and income distribution, "Social Policy and Administration" 2000. Vol. 34, No 5 (December).
 • Rawls J.: Liberalizm polityczny. Warszawa 1998.
 • Hillman A.L.: Public finance and public policy. Cambridge 2003.
 • Musgrave R.A.: Natura państwa fiskalnego - korzenie mojego myślenia. W: J.M. Buchanan, R.A. Musgrave: Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa. Warszawa 2005.
 • Buchanan J.M.: A Hobbesian interpretation of the Rawlsian difference principle. "Kyklos" 1976, Vol. 29, No 1.
 • Musgrave R.A.: Maximin, uncertainty, and leisure trade-off. "Quarlely Journal of Economics" 1974, Vol. 88, No 4 (November).
 • Rawls J.: Reply to Alexander and Musgrave. "Quartely Journal of Economics" 1974, Vol. 88. No 4 (November).
 • Musgrave R.A.: Zadania fiskalne. W: J.M. Buchanan, R.A. Musgrave: Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa. Warszawa 2005.
 • Sen A.: Rozwój i wolność. Poznań 2002.
 • Musgrave R.A., Musgrave P.B.: Public finance in theory and practice. New York 1980.
 • Walasik A.: Determinanty i instrumenty polityki podatkowej. W: Władza fiskalna a reakcje podatników na obciążenia podatkowe. Red. T. Famulska, K. Znaniecka, Katowice 2001.
 • Fedorowicz Z.: Polityka fiskalna. Poznań 1998.
 • Estey J.A.: Cykle koniunkturalne. Warszawa 1959.
 • Aufderlieide D.: Wolność, sprawiedliwość i skuteczność? Zadania państwa w społecznej gospodarce tynkowej. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 1991, nr 579.
 • Sowiński R.: Realizacja redystrybucyjnej funkcji finansów publicznych za pomocą systemu podatkowego. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1995. z. I.
 • Markowski K.: Rola państwa w gospodarce rynkowej. Warszawa 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171392753

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.