PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1 | nr 2 | 165--175
Tytuł artykułu

European Regional Policy and its Implementation in Poland in 2007-2013

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Europejska polityka regionalna i jej implementacja w Polsce w latach 2007-2013
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł ten ma na celu przedyskutowanie celów oraz instrumentów europejskiej polityki regionalnej, z naciskiem na okres programowania 2007-2013. Programowanie stanowi szczególną cechę implementacji polityki Wspólnoty, dlatego też niniejsze opracowanie zawiera również krótki przegląd programowania tejże polityki w Polsce. Przedstawiono główne informacje wskazujące na ewolucję europejskiej polityki regionalnej. Dużą uwagę zwrócono na programowanie w sferze politycznej (zadania i obszary interwencji finansowej), a zwłaszcza na programowanie budżetowe. Zaprezentowano podstawowe cele polityki solidarności w Polsce. Podano instrumenty programowania, wdrażane zgodnie z głównym dokumentem, charakteryzującym kierunki wsparcia finansowego z UE. Dokument ten, zatytułowany Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO), zawiera diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju oraz zamierzenia regionów dotyczące rozwoju na zasadzie solidarności. NSRO uwzględnia również zasoby finansowe w postaci programów operacyjnych, a także opis realizacji systemu. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to discuss the objectives and instruments of the European regional policy with particular reference to the current period of its programming. Programming is a particular feature of the implementation of the Community policy, therefore this study is also intended to present a short overview of the programming of this policy in Poland. The main information about the existence and evolution of European regional policy is presented. Special attention is given to its political programming (tasks and spheres of financial intervention), especially budget programming. The main purposes of solidarity policy in Poland are presented. Its programming tools which are implemented according to the main document, which characterises directions of financial support from the EU, are given. This document entitled the National Strategic Frames presents a diagnosis of the social and economic situation of the country and the intentions of its regions towards development of solidarity. It contains a chapter about financial resources sharing according to operation programs as well as a description of the realization system. (original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
165--175
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wrocław School of Banking, Poland
Bibliografia
 • Borowiec, J.; Wilk, K. (1997). Teoria i praktyka europejskiej integracji gospodarczej. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 • Borowiec, J.; Wilk, K. (2005). Integracja europejska. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 • Council Regulation, EC, No. 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No. 1260/1999, OJ L L210/25.
 • Goździk, R. (2008). Fundusze unijne. Zasady finansowania projektów ze środków unijnych w Polsce w latach 20072013. Lublin: Oficyna Wydawnicza VERBA.
 • Jankowska, M.; Sokół, A.; Wicher, A. (2009). Fundusze Unii Europejskiej dla Przedsiębiorców 2007-2013. Warszawa: CeDeWu.
 • Kawecka-Wyrzykowska, E. (2007). Cele i zasady polityki spójności UE. In:Barcz, J.; Kawecka-Wyrzykowska, E.; Michałowska-Gorywoda, K. (eds.). Integracja Europejska. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska.
 • Komisja Europejska (2007). Rozwijające się regiony - rozwijająca się Europa. Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej. Bruksela: Komisja Europejska.
 • Ładysz, J. (2008). Polityka strukturalna Polski w warunkach integracji europejskiej. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2007). Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Ruszkowski, J.; Górnicz, E.; Żurek, M. (2003). Leksykon integracji europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Winiarski, B. (ed.) (2006). Polityka gospodarcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Żukrowska, K. (ed.) (2006). Integracja europejska - nowe bariery czy trwały kryzys. Warszawa: SGH.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171392765

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.