PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 13 | nr 3 | 73--80
Tytuł artykułu

Comparison of Methods in the Definition of Home Energy Characteristics in the Context of the European Union Directives

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Porównanie metod wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego w kontekście dyrektyw Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Oszacowano charakterystykę energetyczną dla przykładowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w oparciu o cztery metody obliczeniowe (zgodne z Dyrektywą 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków), takie jak: metoda oparta na faktycznie zużytej ilości energii, metoda oparta na faktycznie zużytej ilości energii, przeliczona na warunki sezonu standardowego oraz metoda obliczeniowa zgodna z metodologią z 2009 r. a także z jej najnowszą wersją z 2014 r. Następnie przeprowadzono analizę porównawczą metody opartej na faktycznie zużytej energii z metodami obliczeniowymi dla standardowych warunków klimatycznych. Przy porównaniu zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania budynku można zauważyć dużą rozbieżność między wartościami względnych błędów oszacowania. Wartość błędu oszacowania przy porównaniu całkowitego zużycia energii na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej wynosi blisko 70% jeżeli porównuje się metodę obliczeniową (według metodologii z 2014 r.) z faktycznym zużyciem energii, natomiast 36% jeżeli odniesiemy to do warunków przeliczeniowych. Lepsze wyniki daje zastosowanie modeli obliczeniowych zawartych w metodologii z 2008 roku, ponieważ błąd oszacowania wynosi od 38% (porównanie z faktycznym zużyciem energii) do 11% (porównanie do rzeczywistego zużycia w przeliczeniu na warunki standardowe). W zależności od tego według jakiej metody zostanie sporządzona charakterystyka energetyczna budynku, będzie zależało czy budynek spełni kryteria zapisane w przepisach odnośnie minimalnych wymagań dotyczących wskaźnika jednostkowego zapotrzebowania na energię pierwotną EPmax. Jeżeli świadectwo charakterystyki energetycznej zostanie wykonane w oparciu o metodę opartą na faktycznym zużyciu energii spowoduje to, że budynek będzie spełniał wymagania, natomiast w przypadku gdy charakterystyka energetyczna zostanie sporządzona w oparciu o metodę obliczeniową zgodną z metodologią z roku 2014 budynek nie spełni wymagań i nie będzie mógł być odebrany. Aby za obiektywną można było uznać zaproponowaną w metodologii sporządzania świadectw energetycznych metodę wyznaczania charakterystyki energetycznej opartej na faktycznie zużytej ilości energii powinna ona być uzupełniona o zapis o konieczności przeliczenia uzyskanych wyników na warunki sezonu standardowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Energy characteristics were estimated for an exemplary single-family detached house on the basis of four calculation methods (according to the Directive 2010/31/EU on energy characteristics of detached houses) such as: the method based on the actually consumed amount of energy, the method based on the actually consumed amount of energy calculated for the standard weather conditions and the calculation method compatible with methodology from 2009 with its newest version of 2014 as well. Then the comparison analysis of the method based on the energy actually consumed with the calculation methods for the standard weather conditions was conducted. While comparing needs for final energy for building heating, one can notice a great discrepancy between values of relative errors of estimation. The value of estimation error in comparison with the total energy consumption for heating and preparing hot usable water amounts to 70% if you compare it to the calculation method (according to the methodology of 2014) with the actual energy consumption, whereas 36% if compared to the conversion conditions. The application of calculation models contained in the methodology of 2008 gives better results, because the estimating error is from 38% (compared with the actual energy consumption) to 11% (compared with real consumption taking into consideration the standard conditions). The method used to determine the characteristics will depend on whether the house meets the criteria in rules concerning minimal demands indicating the unit need for initial energy IE max. If the energy characteristics certificate is made on the basis of the method based on the real energy quantity consumption, it will show that a house will fulfill demands, while in the case where energy characteristics will be prepared based on calculation method compatible with the methodology of 2014 the house won't fulfill demands and it won't be accepted. If you want to accept as objective the proposed methodology of fulfilling energy certificates, energy characteristics defined on the actual consumed quantity of energy should include a notation of the need to calculate results for the conditions of the standard season. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
73--80
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • University of Management and Administration in Zamość, Poland
Bibliografia
  • Ballarini, I., and V. Corrado. 2009. "Application of Energy Rating Methods to the Existing Building Stock. Analysis of Some Residential Buildings in Turin." Energy and Buildings no. 41 (7):790-800. doi: 10.1016/j.enbuild.2009.02.009.
  • Chan, H.Y., S.B. Riffat, and J. Zhu. 2010. "Review of Passive Solar Heating and Cooling Technologies." Renewable & Sustainable Energy Reviews no. 14 (2):781-789. doi: 10.1016/j.rser.2009.10.030.
  • Degree-Days: Theory and Application. TM41: 2006. 2006. London: The Chartered Institution of Building Services Engineers.
  • Dopke, J. 2011. Liczba stopniodni grzania dla dwudziestu sześciu miast Polski w 2010 r., http://www.ogrzewnictwo.pl/artykuly/liczba-stopniodni-grzania-dla-dwudziestu-szesciu-miast-polski-w-2010-r.
  • Dopke, J. 2012. Wyznaczanie temperatury bazowej budynku. http://www.ogrzewnictwo.pl/uploaded/File/DOPKE/Wyznaczanie%20temperatury%20bazowej%20budynku.pdf.
  • Dopke, J. 2014. "Zużycie energii do ogrzewania budynków w trzydziestu trzech miastach Polski w 2013 r." Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja no. 45 (5):171-178.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171392891

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.