PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 403 Research Papers of Wrocław University of Economics | 54--65
Tytuł artykułu

Fiskalne skutki kształtowania stawek podatku od nieruchomości przez miasta na prawach powiatu

Warianty tytułu
Fiscal Implications of Real Estate Tax Rates Established by Cities With County Rights
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie prawnych możliwości, praktyki oraz ocena fiskalnych skutków kształtowania stawek podatku od nieruchomości przez gminy na przykładzie miast na prawach powiatu w latach 2013-2014. Źródłem informacji i danych do przeprowadzonej analizy były akty prawa miejscowego (uchwały podatkowe) oraz sprawozdania z wykonania budżetów badanych jednostek. Poza podstawowym opisem statystycznym badanych wielkości, skoncentrowano się m.in. na zależności pomiędzy poziomem uchwalanych stawek podatkowych a ich fiskalnymi skutkami, rozumianymi jako spadek dochodów z podatku. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosków m.in. o dość powszechnym wykorzystywaniu przez badane miasta przyznanego przez ustawodawcę uprawnienia do obniżania stawek dla różnych przedmiotów podatku. Skala tych obniżek względem stawek maksymalnych (ustawowych) w ujęciu zagregowanym była jednak mała i zróżnicowana ze względu na przedmiot podatku, podobnie jak i ich skutki fiskalne(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to present legal possibilities, practice and the assessment of fiscal implications resulting from establishing real estate tax rates by municipalities, based on the example of cities with county rights (cities with poviat status), in the period 2013-2014. The local law provisions (tax resolutions) and reports presenting the budget execution of the studied units constituted the source of information and data used in the conducted analysis. Apart from the basic statistical description of the analysed tax rates, the author focused on e.g. the relationship between the level of enacted tax rates and their fiscal implications, understood as the decline in tax revenues. The conducted analysis resulted in drawing conclusions that, among other things, the analysed cities take a fairly widespread advantage of the powers granted by the legislator to reduce rates for various objects of taxation. The scale of such reductions against maximum (statutory) rates in an aggregated perspective was, however, small and diversified in terms of taxation objects and also their fiscal consequences(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ciąglewicz-Miśta A., Ciąglewicz N., Talik A., 2011, Podatki i opłaty lokalne. Komentarz. Projekty uchwał. Orzecznictwo, C.H. Beck, Warszawa.
 • Dziuba J., 2013, The concept of sustainable development in tax policy of cities with county rights referring to property tax in Poland, Research Papers of Wrocław University of Economics nr 302, s. 26-36.
 • Etel L., Dowgier R., 2013, Podatki i opłaty lokalne - czas na zmiany, Temida 2, Białystok.
 • Etel L., Presnarowicz S., 2003, Podatki i opłaty samorządowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Gomułowicz A., Małecki J., 2011, Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Korolewska M., 2014, Polityka podatkowa gmin i miast na prawach powiatu w zakresie podatku od nieruchomości a wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Studia BAS, nr 1 (37), s. 85-108.
 • Ministerstwo Finansów, 2013, Preferencje podatkowe w Polsce, Nr 5, Załącznik B. Wartość preferencji podatkowych, Warszawa.
 • Ofiarski Z., 2008, Prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Swianiewicz P., Neneman J., Łukomska J., 2013, Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości, Finanse Komunalne, nr 7-8, s. 25-50.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. nr 9, poz. 31 ze zm. (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 849).
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. z 2010 r., nr 225, poz. 1461.
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2002 r., nr 200, poz. 1683.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ustawy o finansowaniu gmin, Dz.U. z 1996 r., nr 149, poz.704.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393041

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.