PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 58 nr 1 Financial Aspect of the Challenges of Regional Policy in the New Programming Period | 79--93
Tytuł artykułu

Major Trends in the Financing of Sub-central Governments between 1999-2013 and Their Impact on Fiscal Sustainability

Warianty tytułu
Główne źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2013 i ich wpływ na stabilność fiskalną
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The main purpose of this article is the identification of the desired attributes of the financial system of sub-central governments in Poland, in the context of ensuring fiscal sustainability and the appraisal of real structure and fluctuations in local revenues between 1999-2012. The key conclusion of the paper is that an ongoing process of progressive dependency of local budgets on external transfers from the State budget may be a menace to the fiscal sustainability of local authorities. State grants and subsidies do not correspond with the adequacy principle. In addition, they are not flexible and durable enough, and react very strongly to economic fluctuations. It is therefore possible to pass on to the local budgets a substantial part of the central government debt by arbitrarily reducing the amount of grants in terms of deterioration in the fiscal stance of the State budget. Another drawback of that system is very limited fiscal autonomy of local authorities which constrict their instruments to stimulate future economic growth.(original abstract)
Celem artykułu jest ukazanie pożądanych w obliczu potrzeby zapewnienia stabilności fiskalnej atrybutów systemu zasilania finansowego JST w Polsce, a także ocena rzeczywistych zmian w kształtowaniu dochodów samorządowych w latach 1999-2013 na tle zaproponowanych rozwiązań modelowych. Głównym wnioskiem płynącym z przeprowadzonej analizy jest to, że postępujące uzależnienie JST od środków zewnętrznych z budżetu państwa może stanowić zagrożenie dla ich stabilności fiskalnej przede wszystkim z uwagi na to, że transfery te nie zapewniają realizacji reguły adekwatności, nie są także odpowiednio elastyczne i trwałe oraz silnie reagują na wahania cyklu gospodarczego. Oparcie systemu dochodów samorządowych na dochodach zewnętrznych pozwala również na dość swobodne przerzucanie na samorządy znaczącej części zadłużenia w sektorze rządowym, poprzez arbitralne zaniżanie ich wielkości w sytuacji pogorszenia się kondycji fiskalnej budżetu państwa. Ich wadą jest także brak samodzielności jednostek samorządowych w odniesieniu do możliwości kształtowania ich konstrukcji, a w konsekwencji oddziaływania na stan przyszłego rozwoju społeczno-ekonomicznego.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Bibliografia
 • Borodo A., Drgas E., Podatki w systemie dochodów władz lokalnych, "Acta Universitatis Lodziensis: Folia Iuridica" 1992, No. 54.
 • Burnside C., Theoretical Prerequisites for Fiscal Sustainability Analysis, in: Fiscal Sustainability in Theory and Practice: A Handbook, ed. C. Burnside, The World Bank, Washington 2005.
 • Denek E., Stabilność i elastyczność dochodów samorządu terytorialnego w okresie kryzysu (wybrane zagadnienia), in: W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, eds. S. Wieteska, M. Wypych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • European Charter of Local Self-government of 15 October 1985, Dz.U. 1994, Nr 124, poz. 607 [Journal of Laws 1994, No. 124, item 607].
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 [Constitution of the Republic of Poland, Journal of Laws No. 78, item 483].
 • Kornberger-Sokołowska E., Realizacja zasady adekwatności w procesach decentralizacji finansów publicznych, "Samorząd Terytorialny" 2001, No. 3.
 • McCluskey W.J., Comparative Property Tax Systems, Department of Surveying University of Ulster, Avebury 1991.
 • New and updated budgetary sensitivities for the EU budgetary surveillance. Information note for the Economic Policy Committee, Directorate General Economic and financial Affairs, European Commission, Brussels, 30.09.2005, ECFIN/b/6 (2005) REP54508.
 • Pomorska A., System dochodów gmin i potrzeba jego racjonalizacji, in: Księga jubileuszowa profesora dr. Leona Kurowskiego, eds. E. Chojna-Duch, W. Goronowski, Wyd. Konieczny i Kruszewski, Warszawa 1998.
 • Poniatowicz M., O tym jak kryzys finansowy podważył idee redystrybucji poziomej dochodów sektorze samorządowym, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego" 2011, No. 10.
 • Ruśkowski E., Finanse lokalne w dobie akcesji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 • Surówka K., Kosek-Wojnar M., Dylematy racjonalizacji wydatków publicznych JST, in: Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, eds. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wyd. UMCS, Lublin 2005.
 • Swianiewicz P., Finanse lokalne. Teoria i praktyka, Minicipium, Warszawa 2004.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. Nr 203, poz. 1966 [Act of 13 November 2003 on revenues of local units, Journal of Laws, No. 203, item 1966].
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz.U. Nr 3, poz. 19 [Act of 26 January 1982 Charter of Teacher, Journal of Laws, No. 3, item 19].
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. Nr 157, poz. 1240 [Act of 27 August 2009 on Public Finance, Journal of Laws, No. 157, item 1240].
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Dz.U. Nr 157, poz. 1241 [Act of 27 August 2009 - the act of applying of public finances regulations, Journal of Laws 2009, No. 157, item 1241].
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1592 [Act of 5 June 1998 on county government, Journal of Laws 2001, No. 142, item 1592].
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1590 [Law of 5 June 1998 on the regional (voivodship) government, Journal of Laws 2001, No. 142, item 1590].
 • Wypłosz Ch., Debt sustainability assessment: The IMF approach and alternatives, in: Compendium on Debt Sustainability and Development, United Nations Conference on Trade and Development, IMF, Washington 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393081

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.