PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 403 Finanse publiczne | 112--121
Tytuł artykułu

Czynniki wpływające na wynagrodzenia zarządów banków spółdzielczych w województwie małopolskim w okresie pokryzysowym

Warianty tytułu
Determinants of Remuneration of the Cooperative Banks' Board Members in Lesser Poland Voivodeship in the Post-Crisis Period
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano analizy wpływu zmiennych makro- i mikroekonomicznych na kształtowanie wynagrodzeń zarządów banków spółdzielczych z siedzibą w województwie małopolskim w latach 2008-2013. Przeprowadzono analizę literatury przedmiotu w zakresie determinant kształtowania wysokości wynagrodzeń zarządów w podmiotach sektora finansowego i niefinansowego. Na podstawie danych pozyskanych z Krajowego Rejestru Sądowego przeprowadzono badanie panelowe. Wykorzystano model z efektami ustalonymi. Istotny dodatni wpływ na wynagrodzenia zarządu ma wielkość banku, jego kapitalizacja oraz w mniejszym stopniu liczba udziałowców. Brak natomiast podstaw do uznania charakterystyk związanych z wynikami finansowymi oraz czynników makroekonomicznych za ważne zmienne determinujące poziom wynagrodzeń w bankach spółdzielczych województwa małopolskiego w okresie pokryzysowym(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the analysis of the impact of macro- and microeconomic determinants of remuneration of the members of boards in cooperative banks that were headquartered in Lesser Poland Voivodeship between 2008-2013. The existing literature on factors influencing the level of fees of board members in both financial and non-financial companies was reviewed. Based on data retrieved from National Court Register the panel study was conducted. The fixed effect model was used. A significant positive impact of the size of a bank, bank capitalisation and to a lesser degree the number of cooperative members on the remunerations was identified. On the other hand, the bank's financial results and macroeconomic factors have no impact on board's fees(original abstract)
Rocznik
Strony
112--121
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Aggarwal R., Samwick A., 1998, Executive compensation, relative performance evaluation, and strategic competition: theory and evidence, Journal Finance, no. 54.
 • Alcouffe A., Alcouffe C., 2000, Executive compensation - setting practices in France, Long Range Planning, no. 33(4).
 • Alshimmiri T., 2004, Board composition, executive remuneration and corporate performance: the case of REITs, Corporate Ownership and Control, no. 2.
 • Aluchna M., 2014, Executive compensation and ethics. Perspective of the financial crisis, Problemy Zarządzania, nr 46.
 • Angbazo L., Narayanan R., 1997, Top management compensation and the structure of the board of directors in commercial banks, European Finance Review, 1(2), s. 239-259.
 • Ayadi N., Oujelbène Y., 2012, Compensation of the CEO, board of directors and bank risk taking, Journal of Advances Research in Management, vol. 3, no. 1, s. 4-16.
 • Balachandran S., Ferri F., 2007, Solving the executive compensation problem through shareholder votes? Evidence from the U.K., Review of Finance, no. 178.
 • Calder A., 2008, Corporate Governance. A Practical Guide to the Legal Frameworks and International Codes of Practice, Kogan Page, London.
 • Campbell K., Jeżak J., Bohdanowicz L., 2006, Czynniki wpływające na wysokość wynagrodzeń zarządów polskich spółek giełdowych w świetle założeń teorii agencji: raport z badań, Organizacja i Kierowanie, nr 4.
 • CIMA, 2010, Executive remuneration schemes and their alignment with business sustainability, http://www.cimaglobal.com/Documents/Thought_leadership_docs/CIMA%20Executive%20remuneration%20schemes%200sustainability.pdf (20.04.2015).
 • Clementi G., Cooley F., 2010, Executive compensation: facts, FEEM Working Paper no. 89.
 • Craighead J., Magnan M., Thorne L., 2004, The impact of mandated disclosure on performance-based CEO compensation, Contemporary Accounting Research, no. 21(2).
 • Doucouliagos H., Janto H., Askary S., 2004, Director's remuneration and performance in Australian banking, Corporate Governance: An International Review, vol. 15.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/WE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń
 • Ertugrul M., Hegde S.P., 2008, Board compensation practices and agency cost of debt, Journal of Corporate Finance, vol. 14.
 • Eulerich M. Velte P., 2014, Determinants of executive board remuneration. New insights from Germany, Corporate Ownership & Control, no. 11.
 • Evans J., Noe T.H., Thorton J.H. Jr., 1997, Regulatory distortion of management compensation: The case of golden parachutes for bank managers, Journal of Banking and Finance, no. 21.
 • Gayle G., Miller R., 2014, Identifying and testing generalized, moral hazard models of managerial compensation, niepublikowany, http://www.restud.com/wp-content/uploads/2015/01/MS13645manuscript.pdf (20.04.2015).
 • Harford J., Li K., 2007, Decoupling CEO wealth and firm performance: The case of acquiring CEOs, Journal of Finance, no. 6
 • Heaney R., Tawani V., Goodwin J., 2010, Australian CEO remuneration, Economic Papers, no. 29.
 • Jensen M., Murphy K., 1990, Performance pay and top-management incentives, Journal of Political Economy, no. 98(2).
 • Joyce W.B., 2001, Return and reward. Bank performance and CEO compensation, American Business Review, vol. 19, no. 2, s. 93-114.
 • Kirkpatrick G., 2009, The corporate governance lessons from the financial crisis, Financial Market Trends, vol. 1.
 • Knopf J.D., Teall J.L., 1996, Risk-taking behaviour in the U.S. thrift industry: Ownership structure and regulation changes, Journal of Banking and Finance, no. 20.
 • Marcinkowska M., 2013, Kapitał relacyjny banku, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Słomka-Gołębiowska A., 2013, Uniform regulation of executive pay at banks: Will it make a difference? The case study of Poland, International Journal of Disclosure and Governance, vol.10, no. 2.
 • Słomka-Gołębiowska A., Urbanek P., Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze bankowym w Polsce po kryzysie finansowym - ewolucja czy rewolucja?, IX Kongres Ekonomistów Polskich, http://www.pte.pl/kongres/referaty/Slomka%20Urbanek (2.05.2015).
 • Stulz R., Fahlenbrach R., 2010, Bank CEO incentives and the credit crisis, The Governance and Regulation of Financial Institutions: Lessons from the Crisis, vol. 8, Summer.
 • Uchwała KNF 258/2011 z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku.
 • Urbanek P., 2005, Nadzór korporacyjny, a wynagrodzenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Urbanek P., 2010, Kryzys finansowy a polityka wynagradzania menedżerów, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wallsten J.S., 2000, Executive compensation and firm performance: Big carrot, small stick, Stanford Institute for Economic Policy Research Discussion Paper, no. 17.
 • Ziółkowska E., 2013, Idea Corporate Social Responsibility jako przykład społecznych aspektów funkcjonowania sektora bankowego przez pryzmat odpowiedzialności banków za kryzys subprime, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 127, s. 127-148.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393087

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.