PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 31 Holistyczna ocena bezpieczeństwa : aspekt współczesny | 177--190
Tytuł artykułu

Unia Europejska i Federacja Rosyjska - gazowe partnerstwo do roku 2020

Warianty tytułu
The European Union and Russia - Gas Partnership by 2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Surowce energetyczne są podstawą stabilnego rozwoju każdej gospodarki nowoczesnego państwa w XXI wieku. Zapotrzebowanie na energię w każdej dziedzinie życia w UE stale wzrasta, a tym samym dużym wyzwaniem staje się zapewnienie płynnych dostaw surowców energetycznych po akceptowalnych cenach, które zabezpieczą rosnący popyt państw Unii. Do najpopularniejszych surowców zalicza się ropę naftową, węgiel czy gaz ziemny. Obrońcy środowiska naturalnego starają się skierować uwagę ekspertów na większe wykorzystanie tzw. czystej energii, energii odnawialnej, ale w dobie szybkiego tempa rozwoju światowej gospodarki surowce kopalne wciąż odgrywają kluczową rolę w zabezpieczeniu potrzeb. Do najczystszych ekologicznie surowców zalicza się gaz ziemny, którego największe udokumentowane złoża znajdują się w posiadaniu Federacji Rosyjskiej, która jednocześnie jest największym eksporterem tego surowca dla UE. Artykuł swoją treścią jest próbą odpowiedzi na pytanie czy Federacja Rosyjska będzie w stanie utrzymać pozycję lidera na dostawy błękitnego paliwa dla Unii Europejskiej do 2030 r. oraz jakie czynniki mogą być potencjalnie przyczyną trudności? (abstrakt oryginalny)
EN
Energy fuels are the basis of every modem economy and sustainable development in the 21st century. Demands for energy in every walk of life, in the EU are increasing, and thus become a major challenge to ensure smooth supply of fossil fuels under the acceptable prices, which secure the growing demand of EU Member States. The most popular commodities include crude oil, coal or natural gas. Defenders of the environment try to take into account greater use of clean energy, renewable energy, but in the era of rapid pace of development of the world economy Still fossil raw materials play a key role in securing needs. Environmentally the cleanest raw materials include natural gas, of which one of the largest documented deposits are held by the Russian Federation, which is also the largest exporter of raw materials for the EU. The article in its content is an attempt to answer the question whether Russia will be able to hold a position of a leader in the delivery of blue fuel for the European Union up to year 2030, and what factors may be the cause of possible difficulties? (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Bibliografia
 • BP Statistical Review of world Energy June 2013, http://www.bp.com/content/dam/bp/pdi7stati-stical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf, 02.02.2014.
 • Ćwiek-Karpowicz J., Polityka energetyczna Rosji - szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej, Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2011.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE, http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:21 l:0094:0136:pl:PDF, 10.01.2014.
 • Energy 2020-Strategia na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetycznego.
 • Kubik A., Komisja Europejska wstrzymuje Gazprom w budowie gazociągu South Stream, [w:] Gazeta Wyborcza pl., 06.12.2013.
 • Le Coq C., Paltseva E., The EU-Russia Gas Relationship: a mutual dependency, Stockholm Institute of Transition Economics, Stockholm, November 2012.
 • Stępień P., Gaz ziemny jako element bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, http://www.geopolityka.org/analizy/2027-gaz-ziemny-jako-element-bezpieczenstwa-energetycznego-unii-europejskiej ,20.08.2013.
 • Stępień P., Zawisza A., Bezpieczeństwo energetyczne a suwerenność państwa, Newdirection, czerwiec 2011.
 • Strategia Energetyczna Rosji do 2030 r., http://moskwa.trade.gov.p1/pl/aktualnosci/article/y,2010,a,8686,StrategiaEnergetycznaRosj i_do_roku_2030.html
 • Turowski P., Eksport rosyjskiego gazu- strategia, plany, konsekwencje, http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F %2Fwww.bbn.gov.pl%2Fdownload%2Fl%2F12750%2Fkbns225-247Eksportrosyjskiego.pdf&ei=JxnxUtepBMKV7AbKj4HoCA&usg=AFQjCNGlpQ7PSdpMrGnvBMPY5ma30m N7WQ&bvm=bv.60444564,d.ZGU, 20.08.2013.
 • World Energy Outlook 2011 Special report http://www.worldenergyoutlook.org/media/weoweb-site/201VGAS_Launch_London_June.pdf, 01.02.2014.
 • World Energy Outlook 2013, http://www.eia.gov/forecasts/ieo/pdi/0484%282013%29.pdf, s. 42.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393093

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.