PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 58 nr 1 Financial Aspect of the Challenges of Regional Policy in the New Programming Period | 107--119
Tytuł artykułu

Taxes as a Tool to Stimulate Entrepreneurship and Economic Efficiency - Selected Problems in the Area of Personal Income Taxation

Warianty tytułu
Podatki jako narzędzie stymulacji przedsiębiorczości i efektywności gospodarczej - wybrane problemy opodatkowania dochodów osób fizycznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The importance of taxes is not only in ensuring sufficient financial resources for the implementation of public tasks. Among the major non-fiscal objectives, there are also economic priorities: developing entrepreneurship and improving economic performance at the micro level, reflected in sustainable development at the macro level. The special role in this respect falls to taxes directly incriminating profit companies. The vast majority of businesses, particularly in small and medium-sized companies, are run by solo individuals or in partnership with other individuals. Whether, and to what extent, does the structure of income tax from individuals include preferential arrangements to promote entrepreneurship and economic development? What is their effectiveness? What requires change? This article attempts to assess, from their point of view, income taxation of individuals conducting business activity. Attention has been placed on the issue of the need and direction of change not only in the area of tax preferences, but the whole structure of the Polish PIT, in the context of equal treatment of taxpayers regardless of organizational and legal forms of business, including the advantages and disadvantages of a flat tax.(original abstract)
Znaczenie podatków zawiera się nie tylko w zapewnieniu wystarczających środków finansowych dla realizacji zadań publicznych. Wśród istotnych celów pozafiskalnych znajdują się także priorytety gospodarcze: rozwój przedsiębiorczości i poprawa efektywności gospodarczej w skali mikro, przekładająca się na zrównoważony rozwój w skali makro. Szczególna rola w tym zakresie przypada daninom obciążającym w sposób bezpośredni wynik finansowy przedsiębiorstw. Zdecydowana większość podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w grupie małych i średnich, to firmy prowadzone przez osoby fizyczne samodzielnie bądź w spółce cywilnej czy osobowej z innymi osobami fizycznymi. Czy i w jakim zakresie konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych zawiera rozwiązania preferencyjne służące wspieraniu przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego, jaka jest ich skuteczność, co wymaga zmian? Próbie oceny z tego punktu widzenia zasad opodatkowania dochodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą poświęcony jest niniejszy artykuł. Rozważaniom poddana została kwestia potrzeby i kierunków zmian nie tylko w obszarze preferencji podatkowych, ale i całej konstrukcji polskiego PIT w kontekście równego traktowania podatników bez względu na formę organizacyjno-prawną prowadzenia działalności gospodarczej, z uwzględnieniem zalet i wad podatku liniowego.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
Bibliografia
 • Jamroży M., Podatkowe instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorstw, in: Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2010.
 • Krajewska A., Czy podatek liniowy sprawdzi się w czasie kryzysu, in: W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, eds. M. Wypych, S. Wieteska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Litwińczuk H., Problem neutralności podatkowej ze względu na formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej, in: Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, ed. A. Pomorska, Wyd. UMCS, Lublin 2003.
 • Marczak J., Powszechny podatek przychodowy, in: Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych, eds. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wyd. KUL, Lublin 2007.
 • Modzelewski W., Powszechny podatek dochodowy: zagadnienia koncepcyjne i legislacyjne, in: Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, ed. A. Pomorska, Wyd. UMCS, Lublin 2003.
 • Nojszewska E., Korzystna rzeczywistość, czy miraż? Rzecz o podatku liniowym, in: Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, ed. A Pomorska, Wyd. UMCS, Lublin 2004.
 • Preferencje podatkowe w Polsce, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.
 • Przedsiębiorczość w Polsce w 2011 r., Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl [15.12.2014].
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych, Dz.U. Nr 242, poz. 1622 [Ordinance of the Council of Ministers of 10 December 2010 on the Classification of Fixed Assets, Journal of Laws No. 242, item 1622].
 • Siwkowska B., Ulga dla inwestujących w nowe technologie, "Gazeta Podatkowa" 4.06.2012.
 • Szlęzak-Matusewicz J., Superulga podatkowa, ale skorzystały z niej tylko cztery firmy, www.bankier. pl [28.06.2011].
 • Szymborska-Sutton A., Skomplikowana ulga na nowe technologie?, www.podatki.egospodarka.pl [17.03.2011].
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 217, poz. 1588 [Personal Income Tax Act of 16 November 2006, Journal of Laws No. 217, item 1588].
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 2012, poz. 361 [Personal Income Tax of 26 July 1991, Journal of Laws 2012, item 361, as amended].
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. 2012, poz. 749, ze zm. [Tax Ordinance Act of 29 August 1997, Journal of Laws 2012, item 749, as amended].
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. Nr 169, poz. 1384 [Personal Income Tax Act, Corporate Income Tax Act and Flat-Rate Income Tax Act of 30 August 2002, Journal of Laws No. 169, item 1384].
 • Zapytanie poselskie Nr 24145 w sprawie warunków przyznania ulgi zwanej kredytem podatkowym przedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej, www.sejm.gov.pl [15.12.2014].
 • Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393111

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.