PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 58 nr 1 Financial Aspect of the Challenges of Regional Policy in the New Programming Period | 121--131
Tytuł artykułu

Problems of Cost Measurement and Valuation of Public Services

Autorzy
Warianty tytułu
Problemy pomiaru i wyceny kosztów usług publicznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The search for ways to increase the efficiency of the use of public resources has been the target of research for many years. Polish legal solutions and practices do not indicate the measurement procedure costs of public services. Therefore, the issue of the article focuses on the search for answers to the question about the real problems associated with the measurement and valuation of the costs of providing public services. Thus, the primary objective adopted in the article is to identify the problems related to the measurement and valuation of the costs of public services and what is considered an important element of the basic beginning to develop mechanisms and procedures for measuring the costs of providing public services. The considerations are based on existing legal mechanisms, the available literature on the subject, and previously applied solutions in this area worldwide.(original abstract)
Poszukiwanie dróg zwiększenia efektywności wykorzystania publicznych zasobów pieniądza od wielu lat stanowi cel badań. W warunkach polskich rozwiązania ustawowe oraz praktyka nie wskazują na procedury pomiaru kosztów usług publicznych. Dlatego też problematyka artykułu koncentruje się na poszukiwaniach odpowiedzi na pytanie o rzeczywiste problemy związane z pomiarem i wyceną kosztów świadczenia usług publicznych. W związku z tym jego celem stała się identyfikacja problemów pomiaru i wyceny kosztów usług publicznych rozpatrywanych jako punkt wyjścia do opracowania mechanizmów i procedur pomiaru kosztów świadczenia usług publicznych. Rozważania oparto na obowiązujących mechanizmach prawnych oraz dostępnej literaturze przedmiotu i stosowanych rozwiązaniach w tym zakresie na świecie.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Poznań School of Banking
Bibliografia
 • Boardman A.E. et al., Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice, Prentice Hall, Upper Saddle River 2002.
 • Chetty R., Is the Taxable Income Elasticity Sufficient to Calculate Deadweight Loss? The Implications of Evasion and Avoidance, "American Economic Journal. Economic Policy" 2009, No. 1(2).
 • Dunn W.N., Public Policy Analysis: An introduction, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2002.
 • Dylewski M., Ewidencja kosztów zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego - wybrane problemy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2008, No. 14: Rachunkowość a controlling, ed. E. Nowak.
 • Filipiak B., Costs Measurement's Procedure of Public Services - Idea Outline, "Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego" 2008, No. 482: Service Management, vol. II, ed. A. Panasiuk.
 • Kaczmarek M., Rachunkowość zadaniowa w systemie rachunkowości budżetowej jednostek sektora finansów publicznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2008, No. 14: Rachunkowość a controlling, ed. E. Nowak.
 • Kożuch A., Rachunek kosztów jako instrument zapewniający sprawne zaspokajanie potrzeb publicznych w JST, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2013, No. 1(61).
 • Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, ed. M. Florio, final report TRT Trasporti e Territorio and CSIL Centre for Industrial Studies, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Brussels, 16.06.2008.
 • Smart M., Taxation and Deadweight Loss in a System of Intergovernmental Transfers, "The Canadian Journal of Economics" 1998, Vol. 31, No. 1.
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Strąk T., Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2012.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm. [Act of 27 August 2009 on Public Finance, Journal of Laws No 157, item 1240, as amended].
 • Walters J., The Buzz over Balance, "Governing" 2000, No. 13(3).
 • Weimer D.L., Vining A.R, Policy Analysis: Concepts and Practice, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2004.
 • Wojciechowski M., Koszt władzy publicznej w polskim samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2014.
 • Zysnarska A., Rachunkowość budżetowa w świetle koncepcji prawdziwego i wiernego obrazu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393133

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.