PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 58 nr 1 Financial Aspect of the Challenges of Regional Policy in the New Programming Period | 159--170
Tytuł artykułu

The Relation between the Share of Agricultural Credits in a Credit Portfolio, the Quality of the Entire Credit Portfolio, and Profitability of Selected Cooperative Banks' Assets

Warianty tytułu
Zależność między udziałem kredytów rolniczych w portfelu kredytowym a jakością całego portfela kredytowego i rentownością majątku wybranych banków spółdzielczych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The purpose of this study is to show how a chosen group of clients, i.e. farmers, formed their position in the credit portfolio structure and to estimate the influence of changes on the quality of the credit portfolio and banks' profitability, on the basis of selected cooperative banks operating in Poland. Results of the study confirm a decrease in the share of farmer credits in the entire credit portfolio in the years 2007-2014. The second hypothesis which assumes that there is an inverse correlation between the share of farmer credits and the quality of a bank's credit portfolio was also verified positively. A strong inverse correlation has been observed between the variables in the analyzed population of banks. Also, the third hypothesis was positively verified as well. It assumes that there is a positive correlation between the decrease in the agricultural credits share and the deterioration of the profitability of assets, as well as, that this correlation is weaker than in the case of the previous pairs of analyzed variables.(original abstract)
Celem opracowania było ukazanie udziału wybranej grupy klientów - rolników w strukturze portfela kredytowego oraz oszacowania wpływu zmian na jakość portfela kredytowego i rentowność banków na przykładzie wybranych banków spółdzielczych działających w Polsce. Wyniki analizy potwierdzają hipotezę, że udział rolników w strukturze kredytów banków spółdzielczych malał w latach 2007-2014. Drugą hipotezę, która zakłada, że istnieje odwrotna zależność między udziałem kredytów dla rolników w kredytach ogółem a jakością portfela kredytowego banku, również zweryfikowano pozytywnie. Między zmiennymi w badanej grupie banków zaobserwowano silną odwrotną zależność. Również trzecią z postawionych hipotez zweryfikowano pozytywnie. Zakładała ona, że istnieje dodatnia zależność między spadkiem udziału kredytów rolniczych a pogorszeniem rentowności aktywów banków oraz że zależność ta jest słabsza niż w przypadku wcześniej analizowanych zmiennych.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
autor
 • Warsaw University of Life Sciences
 • The Poznan School of Banking
Bibliografia
 • Informacja o sytuacji banków spółdzielczych w latach 2007-2013 i I półroczu 2014 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008-2014.
 • Kata R., Przesłanki oraz mikroekonomiczne determinant korzystania przez rolników z kredytów bankowych, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy" 2012, No. 5.
 • Kata R., Znaczenie banków lokalnych w dostępie rolników do kredytów bankowych, "Roczniki Nauk Rolniczych" 2010, Vol. 97, No. 4, series G.
 • Kozak S., Ewolucje strukturalne w sektorze banków spółdzielczych w latach 1996-2011, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach" 2013, No. 96.
 • Kulawik J., Kredytowanie i finansowanie rolnictwa w przededniu integracji z Unią Europejską, cz. I, "Bank i Kredyt" 2003, No. 6.
 • Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka. Teoria i zastosowania, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Rosa A., Kredyty preferencyjne jako forma finansowania działalności rolniczej w Polsce, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2011, No. 91.
 • Siudek T., Banki spółdzielcze jako instytucje kredytujące rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu" 2006, No. 540.
 • Stola E., Kredytowanie rolnictwa a poziom ryzyka bankowego, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2009, No. 2.
 • Utzig M., Korzystanie z rynku depozytowo-kredytowego przez rolników w Polsce, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich" 2012, Vol. 99, No. 4.
 • Zawadzka D., Kredyt w decyzjach finansowych przedsiębiorstw rolniczych w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z regionu Pomorza Środkowego), "Zarządzanie i Finanse" 2013, No. 2(2).
 • Zielaś A., Pawełek B., Wanat S., Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393143

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.