PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 403 Finanse publiczne | 192--205
Tytuł artykułu

Wpływ planu zagospodarowania na dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Autorzy
Warianty tytułu
Influence of Development Plan on the Kunicipality's Incomes for Property Tax from Natural Persons
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia wpływu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowych rozwiązań na dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Analizę przeprowadzono na przykładzie dwóch miejscowości województwa dolnośląskiego: Jeżowa Sudeckiego i Świerzawy. Autorka porównała wpływ do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego oraz liczbę mieszkańców każdej z gmin. Z przeprowadzonej analizy wynika, że uchwalenie planu zagospodarowania w miejscowości Jeżów Sudecki spowodowało zwiększenie wpływów do budżetu w badanym okresie oraz przyczyniło się do wybudowania nowych domów, a co za tym idzie - do zwiększenia liczby mieszkańców. Natomiast w przypadku gminy Świerzawa skutek uchwalenia planu był odwrotny - zmniejszyła się liczba ludności, a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. Przyczyną takiego stanu jest trudne otoczenie ekonomiczne Świerzawy(abstrakt oryginalny)
EN
The study aims to present the impact of the adoption of the development plan for the municipality of income tax on the property of natural persons. The analysis was conducted on the example of two villages in the Lower Silesia region: Jeżów Sudecki and Świerzawa. The author compared the impact of the budget revenue from property tax after the adoption of the area development plan and the number of inhabitants in each of the municipalities. The analysis shows that the adoption of the development plan in Jeżów Sudecki resulted in an increase in budget revenues in the period and contributed to the construction of new houses, and thus to increase the number of residents. However, in the case of Świerzawa municipality the result of the adoption of the plan was the opposite: the number of population as well as revenues from property tax decreased. It is a result of difficult economic environment of Świerzawa(original abstract)
Rocznik
Strony
192--205
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Brol M., 2006, Polityka dochodowa gminy jako narzędzie interwencjonizmu samorządowego, Szczecin.
 • Chylat A., 2014, Podatki 2014, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Etel L., 1999, Reforma systemu opodatkowania, raport nr 155, Kancelaria Sejmu.
 • Etel L., 2008, Prawo podatkowe, Difin, Warszawa.
 • Felis P., 2012, System opodatkowania nieruchomości w Polsce, Infos, nr 14.
 • http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/8294824/20140401+preferencje+podatkowe-+w+Polsce.pdf (28.04.2015).
 • http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=1C63DD73BBE811E2C1257A61002E3DF7&litera=O (28.04.2015).
 • Izdebski H., 2013, Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni, Lex, Warszawa.
 • Korolewska M., 2014, Polityka podatkowa gmin i miast na prawach powiatu w zakresie podatku od nieruchomości a wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, nr 1, Studio Bas Kancelaria Sejmu.
 • Misig W., 2004, Budżet gminy dla praktyków, Wydawnictwo Samorządu Terytorialnego MUNICIPIUM, Warszawa.
 • Nowak M., 2012, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa, CeDeWu, Warszawa.
 • Pęchorzewski D., 2013, Gospodarowanie nieruchomościami w jednostkach sektora finansów publicznych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Szewczuk A., 2003, Czy polski system podatkowy wspiera rozwój lokalny?, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Sztando A., Brol M., 2004, Strategia rozwoju miasta i gminy Świerzawa na lata 2004-2014.
 • Szwajdler W., 2013, Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego, Lex, Warszawa.
 • Świerzawa, http://www.swierzawa.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=33&menu_id=17&menu_art_id=33&page=6 (21.04.2015).
 • Uchwała nr 20/III/2002 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 30 grudnia 2002 r.
 • Uchwała nr 65/XI/2003 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 24 września 2003 r.
 • Uchwała nr XXXV/208/2005 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 28 grudnia 2005 r.
 • Urbańczyk K., 2009, Nowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy - dobra inwestycja?, Nieruchomości, nr 4.
 • Urząd Gminy Jeżów Sudecki, http://piechowice.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=308&Itemid=148 (21.04.2015).
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 95, poz. 613 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. z 2007 r., nr 42, poz. 274 i z 2008 r. nr 118, poz. 746 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. nr 80, poz. 717.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393149

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.